Pravidla českého pravopisu

sspočinout, 1. j. spočinu; rozk. spočiň; příč. spočinul
 spočíst, 1. j. spočtu; rozk. spočti, spočtěte; příč. spočetl, spočetla i spočtla, spočten
 spočítat, podst. jm. spočítání
 spočitatelný i spočítatelný
 spočívat, podst. jm. spočívání
 spodek, -dku m.
 spodem přísl.
 spodivem i s podivem
 spodky, -dků m. pomn.
 spodní
 spodoba, -y ž. (asimilace)
 spodobit (přizpůsobit); jiné je zpodobit (umělecky zobrazit) spoiler, -u m.
 spoj, -e m. i ž.
 Spojené arabské emiráty, S-ých a-ých e-ů m. pomn.
 Spojené státy americké, S-ých s-ů a -ých m. pomn.
 spojenec, -nce m.; spojenkyně, mn. 2. -yň i -yní, i spojenka ž.
 spojenecký
 spojenectví s.
 spojený; Spojené národy (Organizace spojených národů); Spojené státy americké
 spojit
 spojivka ž.
 spolčit se
 společensko-ekonomický (např. formace)
 společenský
 Společenství nezávislých států, S-í n-ých s-ů s.
 společenství s.
 společenstvo s.
 společník, -a m.; společnice ž.
 společnost, -i ž.; Společnost Národního muzea; společnost s ručením omezeným (zkr. s. s r. o. i s. r. o.)
 společný
 spolehlivý
 spolehnout (se), příč. spolehl (se)
 spolek, -lku m.
 spolknout, příč. spolkl i spolknul
 Spolková republika Německo viz Německo
 spolkový; Spolková republika Německo
 spolu přísl.
 spolubojovník, -a m.; spolubojovnice ž.
 spolubydlící m. i ž.
 spolucestující m. i ž.
 spoluhráč, -e m.
 spolujezdec, -dce m.; spolujezdkyně ž., mn. 2. -yň i -yní spoluodpovědný i spoluzodpovědný
 spolupráce ž., jedn. 7. spoluprací
 spolupracovat
 spolupracovník, -a m.; spolupracovnice ž.
 spolupůsobit
 spolurozhodovat
 spoluúčastník, -a m.; spoluúčastnice ž.
 spoluúčinkovat
 spoluviník, -a m.; spoluvinice ž.
 spoluvinný; spoluvinen, spoluvinna, spoluvinno
 spolužák, -a m.; spolužačka i spolužákyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 spoluzodpovědný i spoluodpovědný
 spolykat
 spon, -u m.
 spona ž.
 spondej, -e m.
 spontánní; spontánně
 spontánnost, -i ž.
 sponzor, -a m.
 spor, -u m.
 spora ž.
 spořádat, podst. jm. spořádání
 sporadický [-dy-]
 sporák, -u m.
 spořitelna, -y ž.; Česká spořitelna
 sporný
 sporožiro s.
 sportka ž. (hra)
 sportovec, -vce m.; sportovkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 sportovní
 spo (hojný, vydatný)
 spotřeba, -y ž.
 spotřebič, -e m.
 spotřebitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 spotřebovat
 spoušť, -tě ž.
 spousta ž.
 spouštět, 3. mn. spouštějí i spouští
 spoutat
 Podobné:
aAchájové m. mn.; achájský spolek
 ačkoli, ačkoliv spojka
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 alespoň, aspoň část.
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 anebo, aneb spojka
 aniž spojka
 aspoň, alespoň část.
  spojka i část.
 aťsi spojka i část.
 avšak spojka
bBahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 beta ve spojeních, např. beta-záření i záření beta; ±-záření i záření ±; beta-funkce
 bezesporný
 bezesporu i beze sporu (nesporně)
 Bospor, -u m.; bosporský
 buďsi spojka i část.
 buďto spojka
 byť, byť i spojka
 byťsi spojka
ccharta ž.; Charta Organizace spojených národů
 či spojka
 čili spojka
ddceřiný (např. buňka; společnost)
 dceřiný (např. buňka; společnost)
 debl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (ve sportu)
 delta ve spojeních, např. delta-funkce, »-funkce, delta-elektron
 despocie ž.
 despota, -y m.
 despotický [-ty-]
 despotizmus [-ty-], -izmu i despotismus [-tyzm-], -ismu m.
 devětsil, -u m.; Devětsil (spolek)
 disponent [dy-], -a m.
 disponovat [dy-]
 dispozice [dy-] ž.
 dispoziční [dy-]
 divis [dyvis i dyvís], -su [-zu] m. (spojovník)
 divže i div že spojka
 dokud spojka
 Dominika [-ny-], -y ž.; Dominické společenství; Dominičan m.; dominický
 dospod, dospodu přísl.
 dotud spojka
 dynamo s.; Dynamo (sportovní klub)
eEvropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
ggama ve spojeních, např. gama-záření i záření gama; #-záření i záření #; gama-korekce
hhalový (např. sporty)
 Helespont i Hellespontos, -tu m.; helespontský i hellespontský
 hospoda ž.; hospoda Na Růžku
 hospodář, -e m.
 hospodařit
 hospodárný
 hospodářsko-politický [-ty-] (např. vývoj)
 hospodářsko-technický [-ny-] (např. odbor)
 hospodářskopolitický [-ty-] (k hospodářská politika)
 hospodářský
 hospodářství s.
 Hospodin, -a m.
 hospodský, -ého m., mn. 1. -dští; hospodská ž.
 hospodyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 hustě, 2. st. hustěji, houšť (např. ve spojení jen houšť)
iindisponovaný [-dy-]
 indispozice [-dy-] ž.
jjak přísl. i spojka
 jakkoli, jakkoliv přísl. i spojka
 jakmile spojka
 jenomže spojka
 jenže spojka i část.
 jestli spojka i část.
 jestliže spojka
 ježto spojka (protože)
 jinak přísl. i spojka
kkdežto spojka
 kolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. kolika (kolik lidí, od kolika lidí, kolika lidem)
 kompetenční (např. spor)
 konference ž.; helsinská, jaltská konference; Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
 korespondence ž.
 korespondenční
 korespondent, -a m.
 korespondovat
 království s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
lleč spojka
 ledaže spojka
 lobovat (sport. hrát, zahrát míč lobem)
 lobovat (sport. hrát, zahrát míč lobem)
mmač, -e m. (sport. zápas)
 Matice ž. (spolek)
 Mexiko, -a s.; Spojené státy mexické; Mexičan m.; mexický
 mezitímco i mezitím co spojka (zatímco)
 mikrospora ž.
 mistryně ž., mn. 2. -yň i -yní; mistryně sportu
 muzeum, -zea s., mn. 2. -zeí, 7. -zei; Národní muzeum; Muzeum skla a bižuterie, Muzeum tělesné výchovy a sportu
nnárodněhospodářský (k národní hospodářství)
 národohospodářský
 naspod (dolů, dole)
 naspodu přísl. i předl.
 spo (k násep)
 neboli spojka
Naposledy hledáno:

spo, semel, kná, ertva, fúj, ratel, ťechno, zaš, nevinný, ijú

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.