Pravidla českého pravopisu

ssýc, -e m.
 syčácký
 syčáctví s.
 syčák, -a m.
 sýček, -čka m.
 syčet, 3. mn. syčí
 sychravý
 Sychrov, -a m.; sychrovský
 sýčkovat
 Sydney [-dny] neskl. s.; sydneyský
 Sydney [-dny] s. neskl.; sydneyský
 syenit [-ny-], -u m.
 syfilitik [-ty-], -a m.
 sykat, podst. jm. sykání
 sykavka ž.
 syknout, příč. sykl i syknul
 sykomora ž. (fíkovník)
 sýkora ž.; sýkoří
 sýkorka ž.; sýkorčí
 sykot, -u m.
 sylabický
 sylabus, -bu m.
 sylogizmus, -izmu i sylogismus [-zm-], -ismu m.
 Sylva i Silva, -y ž.
 Sylva i Silva, -y ž.
 Sylvie i Silvie, -e ž.
 sylvín, -u m.
 symbióza, -y ž.
 symbol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 symbolický
 symbolista, -y m.
 symbolistický [-ty-]
 symbolizmus, -izmu i symbolismus [-zm-], -ismu m.
 symbolizovat
 symetrála, -y ž.
 symetrický
 symetrie ž.
 symfonický [-ny-]
 symfonie [-ny-] ž., mn. 2. -nií; Patetická symfonie (P. I. (Čajkovského) apod.
 symfonieta [-ny-] ž.
 symfonik [-ny-], -a m.
 sympatický [-ty-]
 sympatie [-ty-] ž., mn. 2. -tií
 sympatikus [-ty-], -ku m. (část nervového systému)
 sympatizovat [-ty-]
 sympozion, -zia s.
 sympozium, -zia s., mn. 2. -zií, 7. -zii
 symptom, -u m.
 symptomatický [-ty-]
 syn, -a m., jedn. 5. -u; Syn boží (o Kristovi)
 synagoga [-go- i -gó-], -y ž., jedn. 3., 6. -ze; Staronová synagoga (v Praze)
 synagogální
 synapse ž.
 synchronický [-ny-]
 synchronie [-ny-] ž.
 synchronizace [-ny-] ž.
 synchronizátor [-ny-], -u m.
 synchronní; synchronně
 synchrotron, -u m.
 syndikát [-dy-], -u m.
 syndrom, -u m.
 synekdocha ž.
 synekdochický
 synekologie ž.
 synklinála, -y ž.
 synklinální
 synkopa, -y ž.
 synkretizmus [-ty-], -izmu i synkretismus [-tyzm-], -ismu m. synoda [-no- i -nó-] ž.
 synodický [-dy-]
 synonymie ž.
 synonymum, -nyma s.
 synopse i synopsis, -pse ž.
 synoptický [-ty-]
 synovec, -vce m.
 synovský
 syntagma, -matu s.
 syntagmatický [-ty-]
 syntaktický [-ty-]
 syntax, -e ž.
 syntaxe ž. (ve výpočetní technice)
 syntetický [-ty-]
 syntéza, -y ž.
 sypat, 1. j. sypu i sypám; rozk. syp i sypej; podst. jm. sypání
 sypátko s.
 sypek, -pku m.
 sýpka ž.
 sypkovina ž.
 sypkový (k sypek)
 sýpkový (k sýpka)
 sypký, 2. st. sypčejší
 sýr, -a i -u m.
 Syrakusy [-úz-], -kus ž. pomn.; syrakuský
 Syrakusy [-úz-], -us ž. pomn.; syrakuský
 Syrakusy [-úz-], -us ž. pomn.; syrakuský, mn. -ští
 sýrař, -e m.
 sýrárna, -y ž.
 Syrdarja, -je ž.; syrdarský
 syreček, -čku m.
 sýření s. (srážení syřidlem)
 syřidlo s.
 Podobné:
aalegoricko-symbolický (např. román)
 amor, -a m. (symbol lásky); Amor (v mytologii)
 asymetrický
 asymetrie ž.
 asymptota ž.
 asymptotický [-ty-]
 asynchronní
 asyndetický [-ty-]
 asyndeton, -ta s.
 Asýrie, lat. Assyria, -ie ž.; Asyřané, asyrský
 autobus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
bbambus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 bělovlasý
 bezlesý
 bezmasý
 bezřasý
 bezvlasý
 bezvousý
 bibliobus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 biosyntéza, -y ž.
 bosý
 burnus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
cčernovlasý
 cirkus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy; cirkus Humberto
 cirus, -ru i -rusu m., mn. 1., 4., 7. -ry i -rusy
 citrus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
dDoksy, Doks m. pomn., 6. -sech i -sích; dokský i dokeský, mn. -kští i -keští
 Doksy, Doks m. pomn.; dokský i dokeský
 Dolní Rakousy, D-ch R-s m. pomn.; dolnorakouský
 dopolosyta přísl.
 dosychat i dosýchat, podst. jm. dosychání i dosýchání
 dosypat (dok.), 1. j. dosypu i dosypám; rozk. dosyp i dosypej; podst. jm. dosypání
 dosýpat (nedok.), 1. j. dosýpám; rozk. dosýpej; podst. jm. dosýpání
 dosyta přísl.
 dosytit, příč. dosycen
 dres, -su [-su] m., mn. 1., 4., 7. -sy
 duna ž. (písečný přesyp)
 džínsy i džíny m. i ž. pomn.
eeidamský [aj- i ej-] sýr
 ekosystém, -u m.
 ementálský sýr
 epos, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
ffíkus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 fokus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
gglóbus, -usu i -bu m., mn. 1., 4., 7. -usy i -by
 gouda ž. (sýr)
hHorní Rakousy, H-ch R-s m. pomn.; hornorakouský
 hubertus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy (kabát)
iibis, -a m., mn. 4., 7. -sy
 idiosynkratický [-dy-ty-]
 idiosynkrazie [-dy-] ž.
jJasy, Jas i Jasů m. pomn.; jaský
 jednohlasý
 jednoosý
 jednosytný
 junkers, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy (letadlo)
kkaktus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 Kalypso [-ó], -sy i neskl. ž.
 klopsy, -ů m. mn.
 Kobylisy, -lis m. pomn., 3. -sům, 6. -sích, 7. -sy; kobyliský, mn. -ští
 Kobylisy, -lis m. pomn.; kobyliský
 Koněprusy, -prus m. pomn.; koněpruský
 kónus, -usu m., mn. 1., 4., 7. -usy
 korpus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 Kostalec nad Černými lesy, Kostalce nad Č. L. m.; černokostelecký
 Kostelec nad Černými lesy; černokostelecký, mn. -čtí
 kosý
 krokus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
llakmus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 lapsus, -su i -susu m., mn. 1., 4., 7. -sy i -susy
 licousy, -ů m. pomn.
 lokus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 lysý; Lysá hora
mMarsyas, -ase i -sya m.
 mikrobus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 Mokropsy, -psů i -pes m. pomn., 3. -psům, 6. -psích i -psech, 7. -psy; mokropský i mokropeský, mn. -pští i -peští
 Mokropsy, -psů i -pes m. pomn.; mokropský i mokropeský
nnasycovat
 syp, -u m.
 nasypat (dok.), 1. j. nasypu i nasypám; rozk. nasyp i nasypej; podst. jm. nasypání
 nasýpat (nedok.), 1. j. nasýpám; rozk. nasýpej; podst. jm. nasýpání
 sypka ž.
 sypník, -u m.
 sypný
 sypový
 nasytit, příč. nasycen
 nebesa s. pomn., 2. nebes, 6. -sích, 7. -sy
 nenasycený
 nenasyta, -y m. i ž.
 nenasytný
 nukleosyntéza, -y ž.
oobsypat (dok.), 1. j. obsypu i obsypám; rozk. obsyp i obsypej; podst. jm. obsypání
 obsýpat (nedok.), 1. j. obsýpám; rozk. obsýpej; podst. jm. obsýpání
 odsypat (dok.), 1. j. odsypu i odsypám; rozk. odsyp i odsypej; podst. jm. odsypání
 odsýpat (nedok.), 1. j. odsýpám; rozk. odsýpej; podst. jm. odsýpání
 omnibus [-ny-], -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 opus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy i neskl. s.
 osychat i osýchat, podst. jm. osychání i osýchání
 osypat (se) (dok.), 1. j. osypu (se) i osypám (se); rozk. osyp (se) i osypej (se); podst. jm. osypání
 osýpat (se) (nedok.), 1. j. osýpám (se); rozk. osýpej (se); podst. jm. osýpání
Naposledy hledáno:

sy, pozemšťan, obé, užívat, hlot, udrc, oraj, pleb, dna, sársko

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.