Pravidla českého pravopisu

sspěch, -u m.
 spěchat
 spéci i spéct, 1. j. speču, 3. mn. spečou; rozk. speč; příč. spekl, spečen (pečením spojit); jiné je zpéci i zpéct (pečením spotřebovat)
 specialista, -y m.
 specialita ž.
 specializace ž.
 specializační
 specializovat
 speciální
 specifický
 Spectabilis [spektá-] m. neskl.
 speditér [spedy-], -a m.
 spékat i spíkat, podst. jm. spékání i spíkání
 speklý
 spektrální
 spektrograf, -u m.
 spektroskopický
 spektrum, -ra s.
 spekulace ž.
 spekulant, -a m.
 spekulantský, mn. -tští
 spekulantství s.
 spekulativní [-ty- i -tý-]
 spekulovat
 speleologický
 speleologie ž.
 sperma, -matu s.
 spermatocyt, -u m.
 spermatozoid, -u m.
 spermie ž., mn. 2. -mií
 spěšný
 spět, 1. j. spěji i spěju, 3. mn. spějí i spějou; rozk. spěj; příč. spěl; podst. jm. spění (postupovat)
 Podobné:
aaspekt, -u m.
bbezúspěšný
ddespekt, -u m.
 desperát, -a m.
 dispečer [dy-], -a m.
 dispečink [dy-], -ku m.
 dispenz [dy-], -ze i dispenze ž.
 dispergovat [dy-]
 disperze [dy-] ž.
 disperzní [dy-]
 dospě m. i příd. jm.
 dospět, 1. j. dospěji i dospěju, 3. mn. dospějí i dospějou; rozk. dospěj; příč. dospěl; podst. jm. dospě
 dospívat, podst. jm. dospívání (k dospět)
eesperanto s.
 esperantský, mn. -tští
hhuspenina ž.
iinspekce ž.
 inspekční
 inspektor, -a m.
 inspektorát, -u m.
 introspekce ž.
 introspektivní [-ty- i -tý-]
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 konspekt, -u m.
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
nnarychlo i na rychlo (rychle, spěšně)
 naspěch přísl.
 nedospě
pperspektiva [-ty- i -tý-], -y ž.
 perspektivní [-ty- i -tý-]
 Port of Spain [spejn], P-u of s. m. i neskl. m.; portofspainský
 pospíšit (si), rozk. pospěš (si)
 přispět, 1. j. přispěji i přispěju, 3. mn. přispějí i přispějou; rozk. přispěj; příč. přispěl
 přispěvatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 příspěvek, -vku m.
 prospěch, -u m.
 prospěchář, -e m.
 prospekt, -u m.
 prosperita ž.
 prospět, 1. j. prospěji i prospěju, 3. mn. prospějí i prospějou; rozk. prospěj; příč. prospěl; podst. jm. prospě
 prospívat (k prospět), podst. jm. prospívání
rrespekt, -u m.
 respektive [-ty- i -tý-] přísl.
 respektovat
 retrospekce ž.
 retrospektiva [-ty- i -tý-], -y ž.
 retrospektivní [-ty- i -tý-]
sShakespeare [šejkspír], -ra m.; shakespearovský
 spát, 1. j. spím, 3. mn. spí; rozk. spi, spěte; příč. spal; podst. jm. spaní
 suspendovat
 suspenze ž.
uuspat, 1. j. uspím, 3. mn. uspí; rozk. uspi, uspěte; příč. uspal, uspán
 úspěch, -u m.
 uspěchaný
 úspěšný
 uspět, 1. j. uspěji i uspěju, 3. mn. uspějí i uspějou; rozk. uspěj; příč. uspěl
vvyspat se, 1. j. vyspím se, 3. mn. vyspí se; rozk. vyspi se, vyspěte se; podst. jm. vyspání
 vyspě
 vyspět, 1. j. vyspěji i vyspěju, 3. mn. vyspějí i vyspějou; rozk. vyspěj; příč. vyspěl
 vyspívat, podst. jm. vyspívání (k vyspět)
zzaspat, 1. j. zaspím, 3. mn. zaspí; rozk. zaspi, zaspěte; podst. jm. zaspání
 zpéci i zpéct, 1. j. zpeču, 3. mn. zpečou; rozk. zpeč; příč. zpekl, zpečen (pečením spotřebovat); jiné je spéci i spéct (pečením spojit)
Naposledy hledáno:

spě, byzny, lut, litovat, vesli, zamkl, lolo, luj, začít, probírat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.