Pravidla českého pravopisu

ttechnecium [-ne- i -né-], -cia s.
 technicko-ekonomický [-ny-] (např. úsek)
 technicko-hospodářský [-ny-] (např. pracoviště)
 technicko-organizační [-ny-ny-] (např. opatření)
 technický [-ny-]
 technik [-ny-], -a m.; technička [-ny-] ž.
 technika [-ny-] ž.
 technizace [-ny-] ž.
 technokracie ž.
 technolog, -a m.; technoložka ž.
 technologický
 technologie ž., mn. 2. -gií
 téci i téct, 3. mn. tečou; rozk. teč; příč. tekl
 Podobné:
aagrotechnický [-ny-]
 agrotechnika [-ny-] ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 aztécký, mn. -čtí
bBenátky nad Jizerou, B-tek nad j. ž. pomn.; benátecký
 Benátky, -tek ž. pomn.; benátský, mn. -tští (v Itálii); Benátky nad Jizerou; benátecký, mn. -tečtí
 biotechnologie ž.
 boltec, -tce m.
cčeský; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 chemickotechnologický (k chemická technologie)
 čtecí
ddítě, dítěte s., mn. děti ž., 2. dětí, 3. dětem, 6. dětech, 7. dětmi
 Dyjskosvratecký úval
eelektrotechnický [-ny-]
 elektrotechnika [-ny-] ž.
fFrýdecko-Místecko
 Frýdek-Místek, F-dku-M-tku m.-m.; frýdecko-místecký
hhospodářsko-technický [-ny-] (např. odbor)
kkatechizmus, -izmu i katechismus [-zm-], -ismu m.
 kosmatec, -tce m.
 kost, -i ž., mn. 1., 4. -ti, 2. -tí, 3. -tem, 6. -tech, 7. -tmi
 kotec, -tce m.
 kovolijec, -jce i kovolitec, -tce m.
 kovoryjec, -jce i kovorytec, -tce m.
llest, lsti ž., mn. 1., 4. lsti, 3. lstem i lstím, 6. lstech i lstích, 7. lstmi
 letec, -tce m.; letkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 letecký
 letectví s.
 léto s., mn. 2. let, 3. letům i létům, 6. letech i létech, 7. lety i léty
 lijec, -jce i litec, -tce m.
 litec, -tce i lijec, -jce m.
 lutecium [-té-], -cia s.
mmateriálně-technický [-ny-] (např. základna, zásobování)
 mědiryjec, -jce i mědirytec, -tce m.
 mnemotechnický [-ny-]
 Monte Carlo [ka-], m. C-a s.; montecarlovský
 Most, -y ž.; mostecký
 Mostecká věž; Staroměstská mostecká věž
nnatéci i natéct, 3. j. nateče, 3. mn. natečou; rozk. nateč; příč. natekl
 návěstí s. (např. v letectví)
ooběť, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem i -tím, 6. -tech i -tích, 7. -ťmi
 oblast, -i ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem, 6. -tech, 7. -tmi
 obtéci i obtéct, 3. mn. obtečou; rozk. obteč; příč. obtekl
 oceloryjec, -jce i ocelorytec, -tce m.
 odtéci i odtéct, 3. mn. odtečou; rozk. odteč; příč. odtekl
 otec, otce m., jedn. 5. otče, mn. 1. otcové; Otcové (církevní), Svatý otec (papež)
 otéci i otéct, 1. j. oteču, 3. mn. otečou; rozk. (ne)oteč; příč. otekl
ppaměť, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem i -tím, 6. -tech i -tích, 7. -tmi i -ťmi
 pelest, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem i -tím, 6. -tech i -tích, 7. -tmi
 pěst, -ti ž., mn. 1., 4. -ti, 3. -tem i -tím, 6. -tech i -tích, 7. -tmi
 pištec, -tce m.
 podtéci i podtéct, 3. mn. podtečou; rozk. podteč; příč. podtekl
 pokrytec, -tce m.
 pokrytecký
 pokrytectví s.
 polytechnický [-ny-]
 polytechnika [-ny-] ž.
 polytechnizace [-ny-] ž.
 přetéci i přetéct, 3. mn. přetečou; rozk. přeteč; příč. přetekl
 přitéci i přitéct, 3. mn. přitečou; příč. přitekl
 protéci i protéct, 3. mn. protečou; rozk. proteč; příč. protekl
 protiletecký
 pyrotechnický [-ny-]
 pyrotechnik [-ny-], -a m.
 pyrotechnika [-ny-] ž.
rradiotechnický [-dy-ny-]
 radiotechnika [-dy-ny-] ž.
 roztéci se i roztéct se, 3. mn. roztečou se; rozk. rozteč se; příč. roztekl se
 rozutéci se i rozutéct se, 3. mn. rozutečou se; rozk. rozutečte se; příč. rozutekl se
 ryjec, -jce i rytec, -tce m.
 ryjectví i rytectví s.
 rytec, -tce i ryjec, -jce m.
 rytectví i ryjectví s.
ssdrhnout, příč. sdrhl i sdrhnul (z povrchu); jiné je zdrhnout (zadrhnout, upravit do záhybů nebo spojit zdrhovadlem; nespis. utéci)
 skapat, 3. j. skape i skapá; rozk. skapej (po kapkách stéci); jiné je zkapat (zemřít)
 škola, -y ž.; mateřská škola, základní škola, střední škola, vysoká škola atd.; Základní škola Senohraby apod., Střední průmyslová škola stavební Praha 1, Dušní 17; Vysoká škola chemickotechnologická v Pardubicích
 skreslit (v technickém kreslení spojit v jedné kresbě); jiné je zkreslit (podat zkomoleně)
 Sobotka, -y ž.;sobotecký
 stechiometrický (např. vzorec)
 stéci (se) i stéct (se), 3. mn. stečou (se); rozk. steč (se); příč. stekl (se) (dolů nebo dohromady); jiné je ztéci (kniž., např. hradby)
 štětec, -tce m.
 svatý; kostel sv. Anny apod.; Svatá země (Palestina); Svatý Vít (chrám sv. Víta v Praze); Svatá hora (poutní místo); Svatý hrob; Svatý otec (papež); (svátek) Všech svatých
 světec, -tce m.; světice ž.
 Svratka, -y ž.; svratecký
 syntaxe ž. (ve výpočetní technice)
tten zájm., m., 2. toho, 3. tomu, 6. tom, 7. tím; ta ž., 2., 3., 6. té, 4. tu, 7. tou; to s., 2. toho, 3. tomu atd., mn. m. živ. ti, m. neživ. ty, ž. ty, s. ta, 2., 6. těch, 3. těm, 7. těmi
 tisíc, -e m., mn. 2. tisíc (pět tisíc) i tisíců (z těch tisíců)
uučení s.; České vysoké učení technické
 Ústí nad Labem s.; (labsko)ústecký, mn. -čtí
 Ústí nad Labem, Ú-í nad L. s.; (labsko)ústecký
 útěcha ž.
 utéci i utéct, 1. j. uteču, 3. mn. utečou; rozk. uteč; příč. utekl
 územně-technický [-ny-] (např. podklad)
vvačnatec, -tce m.
 vědecko-technický [-ny-] (např. rozvoj)
 věštec, -tce m.; věštkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 věštecký
 věž, -e ž.; např. týnská, svatovítská věž; Mostecká věž, Staroměstská mostecká věž, Novoměstská věž (v Praze); Černá věž (v Klatovech)
 Vojtěch, -a m.; Vojtěška, -y ž.
Naposledy hledáno:

shlížet, těc, jakýkoliv, zaržát, internet, běžící, lesní, lesnický, vinen, branněvýchovný

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.