Pravidla českého pravopisu

uujařmit
 ujasnit
 ujet, 1. j. ujedu; rozk. ujeď; příč. ujel; podst. jm. ujetí
 Újezd, -a i -u m.; újezdský
 újezd, -u m.
 ujezdit, příč. uježděn i ujezděn
 ujídat, podst. jm. ujídání
 ujímat, podst. jm. ujímání
 ujíst, 1. j. ujím, 3. mn. ujedí; rozk. ujez; příč. ujedl, ujeden
 ujistit, rozk. ujisti i ujisť, ujistěte i ujisťte; příč. ujištěn
 ujišťovat
 ujít, 1. j. ujdu; rozk. ujdi, ujděte; příč. ušel, ušla; podst. jm. ujití
 ujíždět, 3. mn. ujíždějí i ujíždí
 újma, -y ž.
 ujmout se, 1. j. ujmu se; příč. ujal se i ujmul se, ujat; podst. jm. ujmutí
 ujmout, 1. j. ujmu; příč. ujmul, ujmut; podst. jm. ujmutí (při pletení a šití)
 Podobné:
aaleluja citosl. i s. neskl.
 asociovat, 3. j. asociuje
bbujarý, 2. st. bujařejší
 bujet, 3. mn. bují i bujejí
 bujnět, 3. mn. bujnějí i buj
 buj
 bujon [-on i -ón], -u m.
 Bujumbura, -y ž.; bujumburský
cCapua [ká-], -uy ž.; capujský
 cestující m. i ž. i příd. jm.
ddestruovat, 3. j. destruuje
 distribuovat [dy-], 3. j. distribuuje
 dostát, 1. j. dostojím; rozk. dostůj; příč. dostál
 dout, 3. j. duje, 3. mn. dují i dujou; rozk. duj; příč. dul; podst. jm. dutí
 Duisburg [dujz-], -u m.; duisburský
eevakuovat, 3. j. evakuuje
ffluktuovat, 3. j. fluktuuje
 fujara ž.
hhnůj, hnoje m.
iinstruovat, 3. j. instruuje
 interviewovat [-vjúvo-], 3. j. interviewuje [-vjúvu-]
jjít, 1. j. jdu, bud. půjdu; rozk. jdi, jděte - pojď, pojďte; příč. šel, šla; podst. jm. jití
kkonstituovat [-ty-], 3. j. konstituuje
 konstruovat, 3. j. konstruuje
 kout, 1. j. kuji i kuju, 3. mn. kují i kujou; rozk. kuj; příč. kul, kut; podst. jm. kutí
 Kragujevac, -vce i -vace m.; kragujevacký
 Kragujevac, -vce i -vace m.; kragujevacký, mn. -čtí
 krahujec, -jce m.
 kuj
llouisdor [lujdor], -u m.
 Louisiana [lujzi-], -y ž.; louisianský
 Luisa [-jz-] i Lujza, -y ž.
 lůj, loje m.
mManagua, -guy ž.; managujský
 Mantua, -tuy ž., dn. Mantova; mantujský
 můj zájm., m., 2. mého, 3. mému, 4. živ. mého, neživ. můj, 6. mém, 7. mým; má i moje ž., 2. mé i mojí, 3. mé i mojí, 4. mou i moji, 6. mé i mojí, 7. mou i mojí; mé i moje s., 2. mého, 3. mému, 4. mé i moje, 6. mém, 7. mým; mn. m. živ. 1. moji i mí,
nnacionále s. neskl. (listina obsahující osobní údaje)
 nadout, 1. j. naduji i naduju, 3. mn. nadují i nadujou; rozk. naduj; příč. nadul, nadut; podst. jm. nadutí
 Nauru neskl. s.; Nauruská republika; Naurujec m.; nauruský
 nesvůj zájm., mn. m. živ. nesví, m. neživ. nesvé, ž. nesvé, s. nesvá
 New York [ňujork], -u m.; newyorský, mn. -rští
 New York [ňujork], N. Y-u m.; newyorský
 Nikaragua [ny-], -guy ž., 3., 6. -gui, 4. -guu, 7. -guou; Nikaragujec, -jce m.; nikaragujský
 Nikaragua [ny-], -guy ž.; Nikaragujská republika; Nikaragujec m.; nikaragujský
oobout, 1. j. obuji i obuju, 3. mn. obují i obujou; rozk. obuj; příč. obul, obut; podst. jm. obutí
 obstát, 1. j. obstojím; rozk. obstůj; příč. obstál (osvědčit se)
 okuje, -í ž. mn.
pplout, 1. j. pluji i pluju, 3. mn. plují i plujou; rozk. pluj; příč. plul; podst. jm. plutí
 podeplout i podplout, 1. j. pod(e)pluji i pod(e)pluju, 3. mn. pod(e)plují i pod(e)plujou; rozk. pod(e)pluj; příč. pod(e)plul; podst. jm. pod(e)plutí
 podplout i podeplout, 1. j. pod(e)pluji i pod(e)pluju, 3. mn. pod(e)plují i pod(e)plujou; rozk. pod(e)pluj; příč. pod(e)plul; podst. jm. pod(e)plutí
 pojď, pojďte (rozk. k půjdu)
 polehčující (např. okolnost)
 pracující m. i ž. i příd. jm.
 přestát, 1. j. přestojím; rozk. přestůj; příč. přestál; podst. jm. přestání
 přezout, 1. j. přezuji i přezuju, 3. mn. přezují i přezujou; rozk. přezuj; příč. přezul, přezut
 propůjčit, rozk. propůjč
 průjem, -jmu m.
 průjezd, -u m.
 průjezdní
 průjezdný
 průjezdový
 půjčit, rozk. půjč, půjčte
 půjčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 půjčovat
 půjčovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 půjčovna, -y ž.
 půjčovní
 půjdu, rozk. pojď, pojďte
rrekonstruovat, 3. j. rekonstruuje
 rekreovat se, 3. j. rekreuje se
 repatriovat, 3. j. repatriuje
 restituovat [-ty-], 3. j. restituuje
 rozbujet (se), 3. mn. rozbují (se) i rozbujejí (se) (bujně se rozrůst)
 rozpůjčit, rozk. rozpůjč
 Rujana, -y ž.; rujanský
sSaint Louis [sent lujs], s. L-u m.; saintlouiský
 samaritán, -a m. (kdo prokazuje milosrdenství); Samaritán (biblická postava)
 sesout (se), 1. j. sesuji (se) i sesuju (se), 3. mn. sesují (se) i sesujou (se); rozk. sesuj (se); příč. sesul (se), sesut
 situovat, 3. j. situuje
 skout, 1. j. skuji i skuju, 3. mn. skují i skujou; rozk. skuj; příč. skul, skut (dohromady); jiné je zkout (ukout)
 sluj, -e ž.
 smrtící (kdo nebo co usmrcuje)
 spolucestující m. i ž.
 spolujezdec, -dce m.; spolujezdkyně ž., mn. 2. -yň i -yní spoluodpovědný i spoluzodpovědný
 stát, 1. j. stojím; rozk. stůj; příč. stál; podst. jm. stání
 strůjce, -ce m., jedn. 5. -ce; strůjkyně ž., mn. 2. -yň i -yní struktura [-tu- i -tú-] ž.
 substituovat [-ty-], 3. j. substituuje
 svůj zájm., m., 2. svého, 3. svému, 4. živ. svého, neživ. svůj, 6. svém, 7. svým; svá i svoje ž., 2. své i svojí, 3. své i svojí, 4. svou i svoji, 6. své i svojí, 7. svou i svojí; své i svoje s., 2. svého, 3. svému, 4. své i svoje, 6. svém, 7. svým
ttúje ž.
 tvůj zájm., m., 2. tvého, 3. tvému, 4. živ. tvého, neživ. tvůj, 6. tvém, 7. tvým; tvá i tvoje ž., 2. tvé i tvojí, 3. tvé i tvojí, 4. tvou i tvoji, 6. tvé i tvojí, 7. tvou i tvojí; tvé i tvoje s., 2. tvého, 3. tvému, 4. tvé i tvoje, 6. tvém, 7. tvým
uúčinkující m. i ž. i příd. jm.
 ukout, 1. j. ukuji i ukuju, 3. mn. ukují i ukujou; rozk. ukuj; příč. ukul, ukut
vvariovat, 3. j. variuje
 vplout, 1. j. vpluji i vpluju, 3. mn. vplují i vplujou; rozk. vpluj; příč. vplul; podst. jm. vplutí
 vybujet, 3. mn. vybují i vybujejí
 vydout, 1. j. vyduji i vyduju, 3. mn. vydují i vydujou; rozk. vyduj; příč. vydul, vydut
 vykonstruovat, 3. j. vykonstruuje
 vyplout, 1. j. vypluji i vypluju, 3. mn. vyplují i vyplujou; rozk. vypluj; příč. vyplul; podst. jm. vyplutí
 vypůjčit, rozk. vypůjč
 výpůjčka ž., jedn. 3., 6. -čce
Naposledy hledáno:

uj, nabít, voz, polyt, longislandský, chrapa, garáž, antigona, znect, posměšek

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.