Pravidla českého pravopisu

vvát, 3. j. věje, 3. mn. vějí i vějou; příč. vál, vát; podst. jm. vání
vvějička ž., jedn. 3., 6. -čce
 vějíř, -e m.
 vejít, 1. j. vejdu; rozk. vejdi, vejděte; příč. vešel, vešla; podst. jm. vejití
 Podobné:
cčervivět, 3. mn. červivějí i červiví
 choulostivět, 3. mn. choulostivějí i choulostiví
 churavět, 3. mn. churavějí i churaví
 chvět (se), 1. j. chvěji (se) i chvěju (se), 3. mn. chvějí (se) i chvějou (se); rozk. chvěj (se); příč. chvěl (se); podst. jm. chvění
 civět, 3. mn. civí i civějí; rozk. (ne)civ i (ne)civěj
dděravět, 3. mn. děravějí i děraví
 dostavět, 3. mn. dostavějí i dostaví; rozk. dostavěj i dostav; příč. dostavěl, dostavěn
hhladovět, 3. mn. hladovějí i hladoví
 hovět, 3. mn. hoví i hovějí; rozk. hov i hověj
jjalovět, 3. mn. jalovějí i jaloví
lliknavět, 3. mn. liknavějí i liknaví
mmlhavět, 3. mn. mlhavějí i mlhaví
nnastavět, 3. mn. nastavějí i nastaví; rozk. nastavěj i nastav; příč. nastavěl, nastavěn
 navát, 3. j. navěje, 3. mn. navějí i navějou; příč. navál, navát
oobstavět, 3. mn. obstavějí i obstaví; rozk. obstavěj i obstav; příč. obstavěl, obstavěn
 ochuravět, 3. mn. ochuravějí i ochuraví
 odvát, 3. j. odvěje, 3. mn. odvějí i odvějou; příč. odvál, odvát
 ovdovět, 3. mn. ovdovějí i ovdoví
 ozdravět, 3. mn. ozdravějí i ozdraví; podst. jm. ozdravění (stát se zdravým)
pplesnivět, 3. mn. plesnivějí i plesniví
 poshovět, 3. mn. poshoví i poshovějí; rozk. poshov i poshověj
 práchnivět, 3. mn. práchnivějí i práchniví
 přestavět, 3. mn. přestavějí i přestaví; rozk. přestavěj i přestav; příč. přestavěl, přestavěn
 přistavět, 3. mn. přistavějí i přistaví; rozk. přistavěj i přistav; příč. přistavěl, přistavěn
 přivát, 3. j. přivěje, 3. mn. přivějí i přivějou; rozk. přivěj; příč. přivál, přivát
 proděravět, 3. mn. proděravějí i proděraví; příč. proděravěl, proděravěn
 prostavět, 3. mn. prostavějí i prostaví; rozk. prostavěj i prostav; příč. prostavěl, prostavěn
rřeřavět, 3. mn. řeřavějí i řeřaví
 rezavět, 3. mn. rezavějí i rezaví
 rezivět, 3. mn. rezivějí i reziví
 rozechvět, 1. j. rozechvěji i rozechvěju, 3. mn. rozechvějí i rozechvějou; rozk. rozechvěj; příč. rozechvěl, rozechvěn; podst. jm. rozechvění
 rozestavět, 3. mn. rozestavějí i rozestaví; rozk. rozestavěj i rozestav; příč. rozestavěl, rozestavěn (např. dům)
 rozprávět, 3. mn. rozprávějí i rozpráví
 rozvát, 3. j. rozvěje, 3. mn. rozvějí i rozvějou; rozk. rozvěj; příč. rozvál, rozvát
 růžovět, 3. mn. růžovějí i růžoví
sšedivět, 3. mn. šedivějí i šediví
 skvít se, 1. j. skvěji se i skvím se, 3. mn. skvějí se i skví se; rozk. skvěj se i skvi se; příč. skvěl se
 stavět, 3. mn. stavějí i staví; rozk. stavěj i stav; příč. stavěl, stavěn; podst. jm. stavění
 střízlivět, 3. mn. střízlivějí i střízliví
 svát, 3. j. svěje, 3. mn. svějí i svějou; rozk. svěj; příč. svál, svát (svanout); jiné je zvát (někoho)
ttkvět i tkvít, 1. j. tkvím, 3. mn. tkví i tkvějí; příč. tkvěl
 trouchnivět, 3. mn. trouchnivějí i trouchniví
uutkvět i utkvít, 1. j. utkvím, 3. mn. utkví i utkvějí; příč. utkvěl
vvyhladovět, 3. mn. vyhladovějí i vyhladoví (dostat hlad)
 vyhovět, 3. mn. vyhoví i vyhovějí; rozk. vyhov i vyhověj
 vyprávět, 3. mn. vyprávějí i vypráví
 vystavět, 3. mn. vystavějí i vystaví; rozk. vystavěj i vystav; příč. vystavěl, vystavěn
 vystřízlivět, 3. mn. vystřízlivějí i vystřízliví
zzachvět (se), 1. j. zachvěji (se) i zachvěju (se), 3. mn. zachvějí (se) i zachvějou (se); rozk. zachvěj (se); příč. zachvěl (se); podst. jm. zachvění
 zarezavět, 3. mn. zarezavějí i zarezaví
 zarezivět, 3. mn. zarezivějí i zareziví
 zaskvít se, 1. j. zaskvěji se i zaskvím se, 3. mn. zaskvějí se i zaskví se; rozk. zaskvěj se i zaskvi se; příč. zaskvěl se
 zastavět, 3. mn. zastavějí i zastaví; rozk. zastavěj i zastav; příč. zastavěl, zastavěn
 zavát, 3. j. zavěje, 3. mn. zavějí i zavějou; rozk. zavěj; příč. zavál, zavát
 zbázlivět, 3. mn. zbázlivějí i zbázliví
 zčervavět, 3. mn. zčervavějí i zčervaví
 zčervivět, 3. mn. zčervivějí i zčerviví
 zchoulostivět, 3. mn. zchoulostivějí i zchoulostiví; příč. zchoulostivěl (stát se choulostivým)
 zcitlivět, 3. mn. zcitlivějí i zcitliví
 zešedivět, 3. mn. zešedivějí i zešediví
 zesivět, 3. mn. zesivějí i zesiví
 zesurovět, 3. mn. zesurovějí i zesuroví
 zfialovět, 3. mn. zfialovějí i zfialoví
 zjalovět, 3. mn. zjalovějí i zjaloví; příč. zjalověl
 zkrvavět, 3. mn. zkrvavějí i zkrvaví; příč. zkrvavěn (stát se krvavým)
 zlenivět, 3. mn. zlenivějí i zleniví
 zlidovět, 3. mn. zlidovějí i zlidoví
 zmrtvět, 3. mn. zmrtvějí i zmrtví; příč. zmrtvěl
 znecitlivět, 3. mn. znecitlivějí i znecitliví; příč. znecitlivěl; podst. jm. znecitlivění (stát se necitlivým)
 zošklivět, 3. mn. zošklivějí i zoškliví; příč. zošklivěl (stát se ošklivým)
 zplesnivět, 3. mn. zplesnivějí i zplesniví
 zpopelavět, 3. mn. zpopelavějí i zpopelaví
 zpráchnivět, 3. mn. zpráchnivějí i zpráchniví
 zprůmyslovět, 3. mn. zprůmyslovějí i zprůmysloví
 zřeřavět, 3. mn. zřeřavějí i zřeřaví
 zrezavět, 3. mn. zrezavějí i zrezaví
 zrezivět, 3. mn. zrezivějí i zreziví
 zrůžovět, 3. mn. zrůžovějí i zrůžoví
 ztmavět, 3. mn. ztmavějí i ztmaví (stát se tmavým)
 ztrouchnivět, 3. mn. ztrouchnivějí i ztrouchniví
 zúzkostlivět, 3. mn. zúzkostlivějí i zúzkostliví
Naposledy hledáno:

vějí, na, intenzív, vmíchat, rozmíchat, zamíchat, smíchat, rms, šín, promíchat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.