Pravidla českého pravopisu

vvrabčák, -a m.
 vrabec, -bce m.; vrabčí
 vracet, 3. mn. vracejí i vrací; příč. vracen
 adit, příč. aděn i azen
 aďovat i azovat
 vrah, -a m.; vražedkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 vrak, -u m.
 vrána ž., jedn. 7. vránou, mn. 2. vran, 3. vránám i vranám, 6. vránách i vranách, 7. vránami i vranami; vraní
 Vrané nad Vltavou, V-ého nad V. s.; (vltavsko)vranský i (vltavo)vranský
 vraník, -a m.
 vranka ž.
 Vranov, -a m.; vranovský
 vraný (černý)
 vrápenec, -nce m.
 vrása, -y ž.
 vrásčitý
 vráska ž.
 vráskovitý
 vrásnění s.
 vraštit, rozk. vrašti i vrašť; podst. jm. vraštění
 vrata, vrat s. pomn.
 vratce, 2. st. vratčeji
 vratiplachta ž.
 vratiprst, -u m.
 Vratislav, -a m.; Vratislava, -y ž.
 Vratislav, -i i -ě ž. (Wroclaw); vratislavský
 vrátit, rozk. vrať; příč. vrácen
 vrátka s. pomn., 2. -tek, 3. -tkům i -tkám, 6. -tkách, 7. -tky i -tkami
 vratký, 2. st. vratší
 Vrátná dolina
 vrátnice ž.
 vrátník, -u m.
 vratný (např. obal)
 vrátný, -ého m.; vrátná, -é ž.
 ava, -y ž.
 Vráž, -e ž.; vrážský
 vražda ž., mn. 2. vražd
 vražednický
 vražedník, -a m.; vražednice ž.
 vražedný
 vrážet, 3. mn. vrážejí i vráží; příč. vrážen
 vrazit, rozk. vraz; příč. vražen
 vrba, -y ž.
 vrboví s.
 vrbový
 vrčet, 3. mn. vrčí
 vrch, -u m.; Červený Vrch (název sídliště)
 Vrchlabí, -í s.; vrchlabský
 Vrchlabí, -í s.; vrchlabský
 vrchlík, -u m.
 Vrchmezí, -í s.
 vrchní; Vrchní soud
 vrchní; Vrchní soud
 vrchnost, -i ž.
 vrchol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 vrcholík, -u m.
 vrcholný
 vrcholový
 vrchovina ž.
 vrchovinný
 ecko s.
 eckovýtrusý
 ed, -u m.
 elý
 es, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 esoviště, -iště s., mn. 2. -išť
 esovištní
 ešťan, -a m.
 eštět, 3. mn. eští
 etenní
 eteno, -a s.
 vrh, -u m.
 vrhač, -e m.
 vrhcáby, -ů m. pomn. (hra)
 vrhnout, příč. vrhl, vržen; podst. jm. vržení (házet); ve významu zvracet příč. vrhnul; podst. jm. vrhnutí
 ídek, -dku m.
 ídelní
 ídlo s.
 ískat, podst. jm. ískání
 ískavý
 ísknout, příč. ískl i ísknul
 ískot, -u m.
 ít, 1. j. u, 3. mn. ou; rozk. i, ete; příč. el; podst. jm. ení
 vrkoč, -e m.
 vrkú citosl.
 vroubit, rozk. vrub i vroubi
 vroubkovat
 vroucí
 vroucný; vroucně
 vrozený
 vrš, -e ž.
 vršek, -šku m.
 vrstevní
 vrstevnice ž. (na mapě aj.)
 vrstevník, -a m.; vrstevnice ž.
 vrstevný
 vrstva, -y ž.
 vrstvit
 vrstvový
 vrt, -u m.
 Podobné:
bbércový (např. ed)
 Bílá hora (vrch); bělohorský
 bílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře
cČerná hora (vrch); černohorský
 černý; černé divadlo (druh divadla); Černé divadlo (divadlo v Praze); Černé moře; Černá hora (vrch)
 Českomoravská vrchovina
 českomoravský; Českomoravská vrchovina
 čtvrť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi (část města)
 čtvrt, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi (čtvrtina)
 čtvrteční
 čtvrtek, -tka m.
 čtvrthodina ž.
 čtvrthodinový
 čtvrtina ž.
 čtvrtit, příč. čtvrcen
 čtvrtka ž.
 čtvrtletí s.
 čtvrtlitr, -u m.
 čtvrtstoletí s.
 čtvrttónový
 čtvrtý
 čtyřčtvrteční
 čtyřčtvrťový
 cvrknout, příč. cvrkl i cvrknul
 cvrlikat
dDelaware [delevr], -ru m.; delawarský
 Dover [douvr], -u m.; doverský
 dovrchu přísl. (vzhůru)
 doít, 1. j. dou, 3. mn. doou; rozk. doi; příč. doel, doen
 Drahanská vrchovina
 Dyjskosvratecký úval
eevergreen [evrgrín], -u m.
 Evropa, -y ž.; Evropan m.; evropský
 Evropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
 evropeizace ž.
hhavran, -a m.; havraní
 hercynské vrásnění
 hostinec, -nce m.; hostinec Pod Černým vrchem, hostinec U Kaštanu apod.
iindoevropský
jjižan, -a m. (obyvatel jižních zemí; přívrženec Jihu ve válce proti Severu v USA)
 jižní; jižní pól, jižní Čechy, jižní Evropa; Jižní Amerika
kkolovrátkář, -e m.
 konference ž.; helsinská, jaltská konference; Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
llávra ž.; Kyjevskopečerská lávra
 Le Havre [l(e)ávr], Le H-ru m.; lehavreský
 Le Havre [leávr i lávr], -u m.; lehavreský
 Liverpool [-vrpúl], -u m.; liverpoolský
 Liverpool [-vrpúl], -u m.; liverpoolský
 livrej, -e ž.
 Louvre [lúvr], -ru m.; louvreský [lúvrs-]
mmalý, 2. st. menší; Malý vůz (souhvězdí); Malá Strana (městská čtvrť); Malá Asie [áz-]
 manévr, -u m.
 manévrovat
 manévry, -ů m. pomn. (vojenské cvičení)
 mistrovství s.; mistrovství světa, mistrovství Evropy; Mistrovství světa v odbíjené žen 1990
 Mount Everest [maunt ivrist i everest] viz Ču-mu-lang-ma
 Mount Everest [maunt ivrist i everest], -u m. (Ču-mu-lang-ma)
nnaplno i na plno (např. oteít, říci)
 napovrch přísl. (zevně)
 naruby i na ruby; narub i na rub (rubem navrch)
 natvrdo i na tvrdo (např. vejce)
 navracet, 3. mn. navracejí i navrací; příč. navracen
 návrat, -u m.
 navrátit (se), rozk. navrať (se); příč. navrácen
 návratný
 navrch přísl. i předl.
 navrchu přísl.
 návrh, -u m.
 návrhář, -e m.
 navrhnout, příč. navrhl, navržen
 návrší s.
 navýsost i na výsost (svrchovaně)
 nenavratitelný
 nenávratný
 neodvratitelný
 neodvratný
 nevratný (např. obal)
 nevraživý
 nevrlý
 nevyvratitelný
 nezvratitelný
 nezvratný
oOderské vrchy, O-ých vrchů m. pomn.
 odvracet, 3. mn. odvracejí i odvrací; příč. odvracen
 odvrátit, rozk. odvrať; příč. odvrácen
 odvrhnout, příč. odvrhl, odvržen
 opovrhnout, příč. opovrhl, opovržen; podst. jm. opovržení
 opovržlivý
 oteít, 1. j. oteu, 3. mn. oteou; rozk. otei, oteete; příč. oteel, oteen
ppodvracet, 3. mn. podvracejí i podvrací; příč. podvracen
 podvrátit, rozk. podvrať; příč. podvrácen
 podvrh, -u m.
 podvrhnout, příč. podvrhl, podvržen
 podvrtnout, příč. podvrtl i podvrtnul, podvrtnut
 pohár, -u m.; Pohár mistrů evropských zemí (např. v odbíjené), Světový pohár ve sjezdovém lyžování (soutěže)
 pooteít, 1. j. pooteu, 3. mn. pooteou; rozk. pootei, pooteete; příč. pooteel, pooteen
 poskvrna ž.
 poskvrnit
 potvrdit, příč. potvrzen; podst. jm. potvrzení
 povrch, -u m.
Naposledy hledáno:

, maloobchod, peroralni, líheň, dotěrný, spící, výkrmna, , ralická, jonáš

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.