Pravidla českého pravopisu

vvnikat
 vniknout, příč. vnikl
 vnímat, podst. jm. vnímání
 vnímavý
 vnitřek, -třku i -třka m.
 vnitřní
 vnitřnosti, -í ž. pomn.
 vnitro s.
 vnitropolitický [-ty-]
 vnitrostátní
 vnitrostranický
 vnitrozemí s.
 vnitrozemní; vnitrozemně
 vnitrozemský
 vniveč přísl. (přijít vniveč apod.)
 Podobné:
aabrazivní [-zi- i -zí-]
 adhezivní [-zi- i -zí-]
 adjektivní [-ty- i -tý-]
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 adoptivní [-ty- i -tý-]
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 afektivní [-ty- i -tý-]
 agresivní [-si- i -sí-]
 aktivní [-ty- i -tý-]
 akuzativní [-ty- i -tý-]
 alternativní [-ty- i -tý-]
 apelativní [-ty- i -tý-]
 aproximativní [-ty- i -tý-]
 archivní [-chi- i -chí-]
 asertivní [-ty- i -tý-]
 asertivní [-ty- i -tý-]
 asociativní [-ty- i -tý-]
 atraktivní [-ty- i -tý-]
 atributivní [-ty- i -tý-]
 auditivní [-dyty- i -dytý-]
 autoritativní [-ty- i -tý-]
 autorskoprávní (k autorské právo)
bbanánovník, -u m.
 Banská Štiavnica, B-é Š-e ž.; banskoštiavnický
 Bernoulliho [-nuli-] rovnice
 bikonkávní
 bilingvní
 bitevní
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
 Brazílie, -e ž.; Brazilská federativní republika; Brazilec m.; brazilský
 brovnink [-ny-], -ku i browning [brauny-], -gu m.
 burzovní
cčajovník, -u m.
 cechovní
 cejchovní
 česko-ruský (např. slovník)
 Československo, -a s.; Česká a Slovenská Federativní Republika (dř.)
 cestovní
 vní
 charitativní [-ty- i -tý-]
 církevní
 civilněprávní (k civilní právo)
ddativní [-ty- i -tý-]
 datlovník, -u m.
 deduktivní [-ty- i -tý-]
 defenzivní [-zi- i -zí-]
 definitivní [-nyty- i -nytý-]
 degenerativní [-ty- i -tý-]
 děkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 deklarativní [-ty- i -tý-]
 dekorativní [-ty- i -tý-]
 demonstrativní [-ty- i -tý-]
 depresivní [-si- i -sí-]
 deskriptivní [-ty- i -tý-]
 destruktivní [-ty- i -tý-]
 detektivní [-ty- i -tý-]
 direktivní [dy-ty- i dy-tý-]
 disjunktivní [dy-ty- i dy-tý-]
 distinktivní [dysty-ty- i dysty-tý-]
 distributivní [dy-ty- i dy-tý-]
 divis [dyvis i dyvís], -su [-zu] m. (spojovník)
 dopravní
 dopravník, -u m.
 dostavník, -u m.
 dovnitř přísl.
 dřevník, -u m.
 družstevní
 družstevnický
 družstevnictví s.
 družstevník, -a m.; družstevnice ž.
 Dubrovník, -u i -a m.;dubrovnický
 duševní
 dýmovnice ž.
 dynamo s.; Dynamo (sportovní klub)
eefektivní [-ty- i -tý-]
 emotivní [-ty- i -tý-]
 erbovní
 erozivní [-zi- i -zí-]
 eruptivní [-ty- i -tý-]
 Evropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
 exekutivní [egze-ty- i egze-tý-]
 exkluzivní [-zi- i -zí-]
 expanzivní [-zi- i -zí-]
 explozivní [-zi- i -zí-]
 expresivní [-si- i -sí-]
 extenzivní [-zi- i -zí-]
ffakultativní [-ty- i -tý-]
 federativní [-ty- i -tý-]
 fiktivní [-ty- i -tý-]
 flektivní [-ty- i -tý-]
 flexivní [-ksi- i -ksí-]
 fóliovník, -u m.
ggenerativní [-ty- i -tý-]
 genitivní [-nyty- i -nytý-]
hhanzovní
 hlavní; hlavní město Praha
 hodovník, -a m.; hodovnice ž.
 hrob, -u m.; hrob Neznámého bojovníka
iilustrativní [-ty- i -tý-]
 iluzivní [-zi- i -zí-]
Naposledy hledáno:

vní, benga, florbal, kort, provaziště, predse, dezinfekční, útek, ťaf, grat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.