Pravidla českého pravopisu

vvypáčit, rozk. vyp
 výpad, -u m.
 vypadat
 výpadek, -dku m.
 vypadnout, příč. vypadl; podst. jm. vypadnutí
 výpadovka ž.
 vypálit, rozk. vypal
 vypalovat
 výpar, -u m.
 vypárat, 1. j. vypářu i vypárám, 3. mn. vypářou i vypárají; rozk. vypárej; podst. jm. vypárání
 vypást, 1. j. vypasu; rozk. vypas; příč. vypásl, vypasen
 vypátrat, podst. jm. vypátrání
 vypéci i vypéct, 1. j. vypeču, 3. mn. vypečou; rozk. vypeč; příč. vypekl, vypečen
 vypékat i vypíkat, podst. jm. vypékání i vypíkání
 výpěstek, -stku m.
 vypěstovat
 vypětí s.
 vypíchat, podst. jm. vypíchání
 vypíchnout, příč. vypíchl i vypíchnul
 vypichovat
 vypíjet, 3. mn. vypíjejí i vypíjí
 vypilovat
 vypínač, -e m.
 vypínací (např. brzda)
 vypínat, podst. jm. vypínání
 vypínavý
 vypiplat
 vypírat, podst. jm. vypírání
 výpis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 výpisek, -sku m.
 vypískat, podst. jm. vypískání
 vypísknout, příč. vypískl i vypísknul
 vypiskovat (k vypísknout)
 vypískovat (vysypat pískem)
 vypisovat
 vypít, 1. j. vypiji i vypiju, 3. mn. vypijí i vypijou; rozk. vypij; příč. vypil, vypit; podst. jm. vypití
 vypjatý
 vyplácet, 3. mn. vyplácejí i vyplácí; příč. vyplácen
 výplach, -u m.
 vypláchnout, příč. vypláchl, vypláchnut
 vyplachovat
 výplata ž.
 vyplatit, příč. vyplacen
 výplatní (např. listina)
 vyplavit
 vyplazit, rozk. vyplaz; příč. vyplazen
 vypláznout, příč. vyplázl, vyplazen i vypláznut
 vyplazovat
 vyplenit
 vyplést, 1. j. vypletu; rozk. vypleť; příč. vypletl, vypleten
 výplet, -u m.
 vyplétat i vyplítat, podst. jm. vyplétání i vyplítání
 vyplísnit
 vyplít, 1. j. vypleji i vypleju, 3. mn. vyplejí i vyplejou; rozk. vyplej; příč. vyplel, vyplet (zbavit plevele)
 vyplít, 1. j. vypliji i vypliju, 3. mn. vyplijí i vyplijou; rozk. vyplij; příč. vyplil; podst. jm. vyplití (vyplivnout)
 vyplivnout, příč. vyplivl
 vyplivovat
 vyplížit se, rozk. vypliž se
 výplň, -ně ž.
 výplněk, -ňku m.
 vyplnit
 vyplňovat
 výplod, -u m.
 vyplout, 1. j. vypluji i vypluju, 3. mn. vyplují i vyplujou; rozk. vypluj; příč. vyplul; podst. jm. vyplutí
 vyplouvat
 vyplynout
 vyplýtvat, podst. jm. vyplýtvání
 vyplývat, podst. jm. vyplývání
 vypnout, 1. j. vypnu; rozk. vypni, vypněte; příč. vypnul i vypjal, vypnut i vypjat; podst. jm. vypnutí (např. proudu) i vypětí (např. sil)
 výpočet, -čtu m.
 výpočetní (např. středisko)
 vypočíst, 1. j. vypočtu; rozk. vypočti, vypočtěte; příč. vypočetl, vypočetla i vypočtla, vypočten
 vypočítat, podst. jm. vypočítání
 vypočitatelný i vypočítatelný
 vypočítavý
 výpočtový (např. model)
 vypomáhat, podst. jm. vypomáhání
 výpomoc, -i ž., mn. 1., 4. -i, 3. -em i -ím, 6. -ech i -ích, 7. -emi
 vypomoci i vypomoct, 1. j. vypomohu i vypomůžu, 2. j. vypomůžeš, vypomožen
 výpomocný
 výpon, -u m.
 vypořádat se, podst. jm. vypořádání
 vypotit, příč. vypocen
 vypouklý
 vypoulit, rozk. vypouli i vypul
 vypouštět, 3. mn. vypouštějí i vypouští
 výpověď, -di ž., mn. 1., 4. -di, 3. -dím, 6. -dích, 7. -ďmi i -dmi
 vypovědět, 1. j. vypovím, 3. mn. vypovědí; rozk. vypověz; příč. vypověděl, vypověděn i vypovězen; podst. jm. vypovědění i vypovězení
 výpovědní
 vypovídat, podst. jm. vypovídání
 vypřahat
 vyprahlý
 vyprahnout, příč. vyprahl
 vypřáhnout, příč. vypřáhl, vypřažen
 vypřahovat
 vyprášit, rozk. vypraš
 výprask, -u m.
 vypráskat, podst. jm. vypráskání
 vyprašovat
 vyprat, 1. j. vyperu, 2. j. vypereš, ..., 3. mn. vyperou; rozk. vyper; příč. vypral, vyprán; podst. jm. vyprání
 Podobné:
bbití s. (výprask)
nnevypočitatelný i nevypočítatelný
ssúčtovat (spočítat položky); jiné je zúčtovat (provést účtování; vypořádat se)
 syntaxe ž. (ve výpočetní technice)
vvymítat, podst. jm. vymítání (vypuzovat)
 výprava, -y ž.
 výpravčí m. i ž.
 vyprávěč i vypravěč, -e m.
 vyprávěčský i vypravěčský, mn. -čští
 vyprávět, 3. mn. vyprávějí i vypráví
 vypravit, 3. mn. vypraví
 výpravna, -y ž.
 výpravní (např. budova)
 výpravný (např. divadelní hra)
 vypravovat
 vyprázdnit, příč. vyprázdněn
 vyprazdňovat
 výprodej, -e m.
 vyprosit, rozk. vypros; příč. vyprošen
 vyprostit, rozk. vyprosti i vyprosť; příč. vyproštěn
 vyprošťovat
 vyprovázet, 3. mn. vyprovázejí i vyprovází; příč. vyprovázen
 vyprovodit, příč. vyprovozen
 vyprovokovat
 vypršet, 3. mn. vyprší
 vyprsknout, příč. vyprskl i vyprsknul
 vyprýštit
 vypryšťovat
 vypsat, 1. j. vypíšu i vypíši, 3. mn. vypíšou i vypíší; rozk. vypiš; příč. vypsal, vypsán; podst. jm. vypsání
 vyptat se, podst. jm. vyptání
 vyptávat se, podst. jm. vyptávání
 vypudit, příč. vypuzen
 vypůjčit, rozk. vypůjč
 výpůjčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 výpůjční
 vypůjčovat
 vypůjčovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 vypuklý (např. úhel)
 výpust, -i ž.
 vypustit, rozk. vypusť; příč. vypuštěn
 výpustka ž.
 vypuzovat
zzúčtovat (provést účtování; vypořádat se); jiné je súčtovat (spočítat položky)
Naposledy hledáno:

kaledonec, vyp, autogen, navání, velikonoční, burzovní, montovat, osličí, ia, nadokenni

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.