Pravidla českého pravopisu

vvyvádět, 3. mn. vyvádějí i vyvádí
 vyválet, 3. mn. vyválejí i vyválí; příč. vyválen
 vyvalit, 3. mn. vyvalí; příč. vyvalen
 vývar, -u m.
 vyvářet, 3. mn. vyvářejí i vyváří; příč. vyvářen
 vyvařit, 3. mn. vyvaří; příč. vyvařen
 vyvářka ž.
 vyvařovat
 vyvařovna, -y ž.
 vyvázat, 1. j. vyvážu, 3. mn. vyvážou; rozk. vyvaž; podst. jm. vyvázání
 vývažek, -žku m.
 vyvážet, 3. mn. vyvážejí i vyváží
 vyvážit, 3. mn. vyváží; rozk. vyv
 vyvážitelný i vyvažitelný
 vyvážka ž.
 vyváznout, příč. vyvázl
 vyvažovat
 vyvazovat
 vyvěrat
 vyvěsit, rozk. vyvěs; příč. vyvěšen
 vývěska ž.
 vývěsní (např. tabule)
 vývěsný (např. arch)
 vyvést, 1. j. vyvedu; rozk. vyveď; příč. vyvedl, vyveden
 vyvětrat
 vývěva, -y ž.
 vyvézt, 1. j. vyvezu; rozk. vyvez; příč. vyvezl, vyvezen
 vyvíjet (se), 3. mn. vyvíjejí (se) i vyvíjí (se)
 vyviklat
 vývin, -u m.
 vyvinout (se), příč. vyvinul (se), vyvinut
 vyvlastnit
 vyvlastňovat
 vyvléci i vyvléct, 1. j. vyvleču, 3. mn. vyvlečou; rozk. vyvleč; příč. vyvlekl, vyvlečen
 vyvlékat i vyvlíkat, podst. jm. vyvlékání i vyvlíkání
 vyvléknout i vyvlíknout, příč. vyvlékl, vyvléknul i vyvlíkl, vyvlíknul
 vývod, -u m.
 vyvodit, příč. vyvozen
 vývoj, -e m.
 vývojka ž.
 vyvolat, podst. jm. vyvolání
 vyvolávač i vyvolavač, -e m.
 vyvolávat, podst. jm. vyvolávání
 vyvolit
 vývoz, -u m.
 vývozce, -ce m., jedn. 5. -ce
 vývozní
 vyvozovat (k vyvodit)
 vyvracet, 3. mn. vyvracejí i vyvrací; příč. vyvracen
 vyvrásněný
 vývrat, -u m.
 vyvrátit, rozk. vyvrať; příč. vyvrácen
 vyvraždit
 vyvrcholit
 vyvřelina ž.
 vyvrhel, -e m., mn. 7. -i
 vyvrhnout, příč. vyvrhl, vyvržen; podst. jm. vyvržení (vyhodit); ve významu zvrátit pokrm příč. vyvrhnul, vyvrhnut; podst. jm. vyvrhnutí
 vyvřít, 3. mn. vyvřou; rozk. vyvři; příč. vyvřel, vyvřen
 vývrt, -u m.
 vyvrtat, podst. jm. vyvrtání
 vývrtka ž.
 vyvrtnout (si), příč. vyvrtl si i vyvrtnul si, vyvrtnut (např. nohu)
 vyvrženec, -nce m.
 vyvstat, 1. j. vyvstanu; rozk. vyvstaň; příč. vyvstal
 vyvýšenina ž.
 vyvýšit (se), rozk. vyvyš (se); příč. vyvýšen
 vyvyšovat (se)
 vyvzdorovat
 vyvzpomenout (si), příč. vyvzpomenul (si) i vyvzpomněl (si), vyvzpomenut; podst. jm. vyvzpomenutí
 vyvztekat se
 Podobné:
eekonomicko-politický [-ty-] (např. vývoj)
hhospodářsko-politický [-ty-] (např. vývoj)
nnevyvážitelný i nevyvažitelný
 nevyvinutý
 nevyvratitelný
ssvolit, podst. jm. svolení (souhlasit); jiné je zvolit (vyvolit, vybrat)
zzvolit, podst. jm. zvolení (vyvolit, vybrat); jiné je svolit (souhlasit)
Naposledy hledáno:

vyv, vědět, záhon, vějič, zatemnění, indonésk, pohadkov, relax, paris, čího

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.