Pravidla českého pravopisu

yyperit, -u m.
 Ypry, -per m. pomn.; yperský
 ypsilon, -u m.
 Podobné:
aapokalypsa, -y ž.; Apokalypsa (část bible)
 apokalyptický [-ty-]
 archetyp, -u m.
 atypický
bbití s. (výprask)
cCyprián i Cyprian, -a m.
 cypřiš, -e m.
 Cyprus viz Kypros
ddaguerrotyp [-gero-], -u m.
 dionýský [dy-] (např. typ)
 dosypat (dok.), 1. j. dosypu i dosypám; rozk. dosyp i dosypej; podst. jm. dosypání
 dosýpat (nedok.), 1. j. dosýpám; rozk. dosýpej; podst. jm. dosýpání
 duna ž. (písečný přesyp)
eEgypt, -a m.; Egypťan, -a m.; egyptský, mn. -ptští
 Egypt, -a m.; Egyptská arabská republika; Egypťan m.; egyptský
 eukalypt i eukalyptus, -tu m.
 eukalyptový
ffenotyp, -u m.
ggenotyp, -u m.
 glyptotéka ž.
hhyperbola, -y ž.
 hyperbolický
 hyperboloid, -u m.
 hyperkorektní
 hypermangan, -u m.
 hypertenze ž.
 hypertrofický
 hypertrofie ž.
 hypnotický [-ty-]
 hypnotizér [-ty-], -a m.
 hypnotizovat [-ty-]
 hypnóza, -y ž.
 hypochondr, -a m.
 hypochondrický
 hypochondrie ž.
 hypofýza, -y ž.
 hypokoristický [-ty-]
 Hypolit, -a m.
 hypostaze ž.
 hypotaktický [-ty-]
 hypotalamus, -mu m.
 hypotaxe ž.
 hypoteční
 hypotéka ž.
 hypotetický [-ty-]
 hypotéza, -y ž.
jjakýpak zájm.
kKalypso [-ó], -sy i neskl. ž.
 korečkový (např. rypadlo)
 krypta ž.
 kryptogram, -u m.
 krypton, -u m.
 kterýpak zájm.
 kudypak přísl.
 kypa, -y ž.
 kypět, 3. mn. kypí
 Kypr, -u m.; Kyperská republika; Kypřan m.; kyperský
 Kypr, -u m.; Kypřan, -a m.; kyperský
 kypřit, 3. mn. kypří (činit kyprým)
 Kypros, lat. Cyprus, -ru m., dn. Kypr; kyperský
lláskyplný
 linotyp, -u m.
 linotypie ž.
mmonotyp, -u m.
nnákyp, -u m.
 nakypřit, 3. mn. nakypří
 násyp, -u m.
 nasypat (dok.), 1. j. nasypu i nasypám; rozk. nasyp i nasypej; podst. jm. nasypání
 nasýpat (nedok.), 1. j. nasýpám; rozk. nasýpej; podst. jm. nasýpání
 násypka ž.
 násypník, -u m.
 násyp
 násypový
 nevypočitatelný i nevypočítatelný
oobsypat (dok.), 1. j. obsypu i obsypám; rozk. obsyp i obsypej; podst. jm. obsypání
 obsýpat (nedok.), 1. j. obsýpám; rozk. obsýpej; podst. jm. obsýpání
 odsypat (dok.), 1. j. odsypu i odsypám; rozk. odsyp i odsypej; podst. jm. odsypání
 odsýpat (nedok.), 1. j. odsýpám; rozk. odsýpej; podst. jm. odsýpání
 osypat (se) (dok.), 1. j. osypu (se) i osypám (se); rozk. osyp (se) i osypej (se); podst. jm. osypání
 osýpat (se) (nedok.), 1. j. osýpám (se); rozk. osýpej (se); podst. jm. osýpání
 osypky, -pek ž. pomn.
 otypovat (k typ)
ppodsypat (dok.), 1. j. podsypu i podsypám; rozk. podsyp i podsypej; podst. jm. podsypání
 podsýpat (nedok.), 1. j. podsýpám; rozk. podsýpej; podst. jm. podsýpání
 polyp, -u m.
 polypropylen [-le- i -lé-], -u m.
 posyp, -u m.
 posypat (dok.), 1. j. posypu i posypám; rozk. posyp i posypej; podst. jm. posypání
 posýpat (nedok.), 1. j. posýpám; rozk. posýpej; podst. jm. posýpání
 překypět, 3. mn. překypí
 přesyp, -u m.
 přesýpací (např. hodiny)
 přesypat (dok.), 1. j. přesypu i přesypám; rozk. přesyp i přesypej; podst. jm. přesypání
 přesýpat (nedok.), 1. j. přesýpám; rozk. přesýpej; podst. jm. přesýpání
 přesypávat, podst. jm. přesypávání
 přisypat (dok.), 1. j. přisypu i přisypám; rozk. přisyp i přisypej; podst. jm. přisypání
 přisýpat (nedok.), 1. j. přisýpám; rozk. přisýpej; podst. jm. přisýpání
 prosypat (dok.), 1. j. prosypu i prosypám; rozk. prosyp i prosypej; podst. jm. prosypání
 prosýpat (nedok.), 1. j. prosýpám; rozk. prosýpej; podst. jm. prosýpání
 prototyp, -u m.
Naposledy hledáno:

yp, sumpce, átel, stékat, ron, stéct, astmatick, stáhnout, stahat, digestoř

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.