Pravidla českého pravopisu

zzob, -u m.
 zobák, -u m.
 zobat, 1. j. zobu i zobám; rozk. zobej
 zobec, -bce m.
 zobecnět, 3. mn. zobecnějí i zobecní; příč. zobecněl (stát se obecným)
 zobecnit, 3. mn. zobecní; příč. zobecnil (něco)
 zobjektivizovat [-ty-]
 zobjektivnit [-ty-]
 Zobor, -u m.; zoborský
 zobracet, 3. mn. zobracejí i zobrací
 zobrazení s.
 zobrazit, rozk. zobraz; příč. zobrazen
 zocelit
 zoctovatět, 3. mn. zoctovatějí i zoctovatí
 zodiak [-dy-], -u m.
 zodiakální [-dy-]
 zodpovědět, 1. j. zodpovím, 3. mn. zodpovědí; rozk. zodpověz; příč. zodpověděn i zodpovězen
 zodpovědnost i odpovědnost, -i ž.
 zodpovědný i odpovědný
 zodpovídat, podst. jm. zodpovídání
 Zoe neskl. ž.
 zohavit
 zohýbat, 1. j. zohýbám; podst. jm. zohýbání
 zohyzdit, rozk. zohyzdi i zohyzď; příč. zohyžděn i zohyzděn
 zohyžďovat i zohyzďovat
 Zoja, -ji, 3.p. Zoje ž.
 Zoltán, -a m.
 Zomba, -y ž.; zombský
 zóna ž.
 zonace ž.
 zonální
 zónový
 zoo, zoa s. i neskl. ž. i s.
 zoocenóza, -y ž.
 zoogeografie ž.
 zoologický
 zoologie ž.
 zoonóza, -y ž.
 zoospora ž.
 zootechnický [-ny-]
 zootechnik [-ny-], -a m.; zootechnička ž.
 zootechnika [-ny-] ž.
 zopakovat
 zopatrnět, 3. mn. zopatrnějí i zopatrní
 Zora, -y ž.
 zorat, 1. j. zořu i zorám, 2. j. zořeš i zoráš, ..., 3. mn. zořou i zorají; rozk. zorej
 zorganizovat [-ny-]
 zorientovat (se)
 zornice ž.
 zorný
 zošklivět, 3. mn. zošklivějí i zoškliví; příč. zošklivěl (stát se ošklivým)
 zošklivit, 3. mn. zoškliví; příč. zošklivil (něco)
 zosnovat
 zosobnit, podst. jm. zosobnění
 zostra přísl.
 zostřit
 zostudit, příč. zostuzen i zostuděn
 zotavit se
 zotavovna, -y ž.
 zotročit
 zotvírat, podst. jm. zotvírání
 zoubek, -bku m.
 zoufalý
 zout, 1. j. zuji i zuju, 3. mn. zují i zujou; rozk. zuj; příč. zul, zut
 zoxidovat
 Podobné:
aAisopos viz Ezop
 aklimatizovat [-ty-]
 aktivizovat [-ty-]
 aktualizovat
 alegorizovat
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 Amazonka ž. (řeka); amazonský
 Amazonka, -y ž.; amazonský
 Amazonky, -nek ž. mn.
 analyzovat
 anizotropie [-ny-] ž.
 anizotropní [-ny-]
 antikizovaný [-ty-]
 antropozoikum, -ka s.
 archaizovat
 Arizona ž.; arizonský
 Arizona, -y ž.; arizonský
 aromatizovat [-ty-]
 atomizovat
 automatizovaný [-ty-]
 autorizovat
 avízo s.
 avizovat
 azobarvivo s.
 azoikum, -ka s.
 Azory, Azor ž. pomn.; azorský
 Azovské moře
 Azovské moře
bbagatelizovat
 barokizovat
 zo (k báze)
 beletrizovat
 Belo Horizonte [belorizonty] neskl. s.; belohorizontský
 benzoe [-o-e] s. neskl.
 benzol, -u m.
 benzoový [-zo-o-] (k benzoe)
 bezobslužný
 bezprizorný i bezprizorní
 bizon, -a m.; bizoní
 bluzon, -u m.
 březo s.
 březo
 bříza, -y ž., jedn. 7. břízou, mn. 2. bříz, 3. břízám atd.
 břízolit, -u m.
 brzy; brzo přísl.
 burison i burizon, -u m.
 burzovní
 busola i buzola, -y ž.
 buzola i busola, -y ž.
cCardanův [kar-] vzorec
 cenzor, -a m.
 charakterizovat
 chromozom [-om i -óm], -u m.
 chryzolit, -u m.
 Čínská zeď, Velká čínská zeď (hist. stavba); čínská zeď (izolování od ostatního světa)
 civilizovat
 cizojazyčný
 cizokrajný
 cizopasník, -a m.
 cizopasný
 cizosprašný
 cizozemec, -mce m.; cizozemka ž.
 cizozemský
 Crusoe [krúsou i krúzou], -soea [-soua i -zoua] m.
ddefenzor, -a m.
 demokratizovat [-kraty-]
 deodorant i dezodorant, -u m.
 devizo
 dezodorace ž.
 dezodorant i deodorant, -u m.
 dezolátní
 dezorganizace [-ny-] ž.
 dezorganizovat [-ny-]
 dezorientace ž.
 dezorientovat
 dezoxidace ž.
 difuzor [dy-], -u m.
 dimenzovat [dy-]
 dokazovat
 dozorce, -ce m., jedn. 5. -ce; dozorkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 dozovat
 důrazo
 dvojfázo i dvoufázo
 dynamizovat
 džezo i jazzový [džezo-]
eegalizovat
 eleaté, -ů m. mn. (příslušníci řecké filozofické školy)
 epizoda ž.
 epizodický [-dy-]
 epizodní
 exoderm [egzo-], -u m.
 exodus [egzo-], -du m.
 exotický [egzoty-]
 extenzor, -u m.
 Ezop, -a m.
 Ezop, řec. Aisopos [-zó-], -pa m.; Ezopovy i ezopské bajky
 ezoterický
ffašizovat
 favorizovat
 fazol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
Naposledy hledáno:

zo, utopistický, žabák, zákonodárce, výše, aby, anot, čech, býteč, zákonný

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.