Pravidla českého pravopisu

zzačadit, příč. začaděn i začazen
 začas přísl.
 začáteční
 začátečnický
 začátečnictví s.
 začátečník, -a m.; začátečnice ž.
 začátek, -tku m.; ze začátku
 začerstva i za čerstva (hned)
 začínat, podst. jm. začínání
 začistit, rozk. začisti i začisť; příč. začištěn i začistěn
 začišťovat i začisťovat
 začít, 1. j. začnu; rozk. začni, začněte; příč. začal, začat; podst. jm. začetí
 začoudit, rozk. začuď i začoudi; příč. začouděn i začouzen
 Podobné:
aaklimatizač [-ty-]
 aktualizač
 alkalizač
 amortizač [-ty-]
 aprovizač
 automatizač [-ty-]
ccentralizač
ddecentralizač
 dekarbonizač [-ny-]
 demilitarizač
 demoralizač
 deratizač [-ty-]
 dramatizač [-ty-]
eegalizač
 elektrizač
iimprovizač
 individualizač [-dy-]
 industrializač
 ionizač [jony-]
kkanalizač
 katalyzač
 kompenzač
 kondenzač
 konverzač
 kozáček, -čka m. (tanec)
 kozačky, -ček ž. mn. (obuv)
 kozák, -a m.; kozačka ž.
 krystalizač
llegalizač
mmagnetizač [-ty-]
 mechanizač [-ny-]
 metalizač
 mobilizač
 mrzačit
nna začátku
 nacionalizač
 neutralizač
 nivelizač [ny-]
 normalizač
 novelizač
oorganizač [-ny-]
ppolarizač
 popularizač
 pulzač
rracionalizač
 reorganizač [-ny-]
 řezač, -e m. (stroj)
 řezačka ž., jedn. 3., 6. -čce
ssenzač
 signalizač
 specializač
 stabilizač
 sterilizač
 stylizač
 systemizač
ttechnicko-organizační [-ny-ny-] (např. opatření)
 typizač
vvalorizač
 vazač, -e m. (zařízení)
 začka ž., jedn. 3., 6. -čce (stroj, stuha)
 vazačský, mn. -čští
 vědeckopopularizač (k popularizace vědy)
zzakletí s. (začarování)
 zaklíňovat i zakliňovat (pevně začlenit)
 ze začátku
 zmrzačit
 zpočátku i z počátku (ze začátku, zprvu)
 zprvopočátku i z prvopočátku (od samého začátku)
Naposledy hledáno:

oplývat, zač, úpon, musel, šindel, mikádo, aster, sýpka, políčit, rohovka

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.