Pravidla českého pravopisu

zzase i zas přísl. i část.
zzásada ž.
 zasadit, příč. zasazen
 zásaditý
 zásadní
 zásadový
 zásah, -u m.
 zasáhnout, příč. zasáhl, zasažen
 zasahovat
 zaschlý
 zaschnout, příč. zaschl i zaschnul
 zasedat, podst. jm. zasedání
 zasednout, příč. zasedl, zasednut; podst. jm. zasednutí
 zásek, -u m.
 záseka ž.
 zaseknout, příč. zasekl i zaseknul, zaseknut; podst. jm. zaseknutí
 zásep, -spi ž.
 zasévat i zasívat, podst. jm. zasévání i zasívání
 zasílat, podst. jm. zasílání
 zasílatel i zasilatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 zasílatelství i zasilatelství s.
 zásilka ž.
 zasípat, 1. j. zasípám i zasípu; rozk. zasípej; podst. jm. zasípání (k sípat)
 zasípět i zasipět, 3. mn. zasípí i zasipí
 zasít, 1. j. zaseji i zaseju, 3. mn. zasejí i zasejou; rozk. zasej; příč. zasel i zasil, zaset; podst. jm. zasetí
 zasklít, rozk. zaskli; příč. zasklil, zasklen
 záskok, -u m.
 zaskřípat, 1. j. zaskřípu i zaskřípám; rozk. zaskřípej; podst. jm. zaskřípání
 zaskvít se, 1. j. zaskvěji se i zaskvím se, 3. mn. zaskvějí se i zaskví se; rozk. zaskvěj se i zaskvi se; příč. zaskvěl se
 zaslat, 1. j. zašlu, 3. mn. zašlou; rozk. zašli; podst. jm. zaslání
 zaslechnout, příč. zaslechl
 zaslíbit (se), rozk. zaslib (se); příč. zaslíben
 zaslibovat
 zasloužilý
 zásluha ž.
 záslužný
 zaslzet, 3. mn. zaslzí i zaslzejí
 zasmát se, 1. j. zasměji se i zasměju se, 3. mn. zasmějí se i zasmějou se; rozk. zasměj se
 zásmažka ž.
 zasmušený
 zasmušilý
 zasněný
 zásněžka ž.
 zasnoubit (se), rozk. zasnub (se)
 zásnubní
 zasnubovat
 zásnuby, -nub ž. pomn.
 zásoba, -y ž.
 zásobárna, -y ž.
 zásobit, podst. jm. zásobení
 zásobitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 zásobní
 zásobnice ž.
 zásobník, -u m.
 zásobování, -í s.
 zásobovat, podst. jm. zásobování
 zásobovatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 zaspat, 1. j. zaspím, 3. mn. zaspí; rozk. zaspi, zaspěte; podst. jm. zaspání
 záspí s.
 zastánce, -ce m., jedn. 5. -ce; zastánkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 zastara i za stara (dříve)
 zastat (se), 1. j. zastanu (se); rozk. zastaň (se); příč. zastal (se); podst. jm. zastání
 zástava, -y ž.
 zastavárna, -y ž.
 zastávat (se), podst. jm. zastávání
 zástavba, -y ž.
 zastavěnost, -i ž.
 zastavět, 3. mn. zastavějí i zastaví; rozk. zastavěj i zastav; příč. zastavěl, zastavěn
 zastavit, 3. mn. zastaví; rozk. zastav; příč. zastavil, zastaven
 zastávka ž.
 zástavní
 zástěna ž.
 zasténat, podst. jm. zasténání
 zástěnek, -nku m.
 zástěra ž.
 zastihnout, příč. zastihl, zastižen
 zastínit, rozk. zastiň
 zastiňovat
 zastírat, podst. jm. zastírání
 zastlat, 1. j. zastelu; příč. zastlal, zastlán
 zástrčka ž., jedn. 3., 6. -čce
 zástrčný
 zástřel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 zastřelit
 zástřeší s.
 zastřešit
 zástřih, -u m.
 zastřihat i zastříhat, podst. jm. zastřihání i zastříhání
 zastřihnout, příč. zastřihl, zastřižen
 zastřihovat
 zastříkat, podst. jm. zastříkání
 zastříknout, příč. zastříkl
 zastřikovat
 zastřílet, 3. mn. zastřílejí i zastřílí
 zastřít, 1. j. zastřu, 3. mn. zastřou; rozk. zastři; příč. zastřel, zastřen
 zastudena i za studena (za nízké teploty)
 zastudit, příč. zastuzen
 zástup, -u m.
 zástupce, -ce m., jedn. 5. -ce; zástupkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 zastupitelský; zastupitelský úřad
 zastupitelství s.
 Podobné:
bbezzásadový
cChetité, zast. Hethité m. mn.; chetitský
llexika ž. (slovní zásoba)
 lexikon, -ka s. (slovní zásoba)
mmateriálně-technický [-ny-] (např. základna, zásobování)
 městský, mn. městští; Městský úřad v (Bechyni), Městské zastupitelstvo v (Bechyni)
oobvodní; Obvodní zastupitelstvo městské části Praha 5
sstandarta ž. (prapor, zástava)
 stavit (se) (zastavit (se)), rozk. stav (se); příč. stavil (se), staven; podst. jm. stavení
zzastupitelstvo s.; Zastupitelstvo města Zlína; Obecní zastupitelstvo v (Mnichovicích)
 zástupný
 zastýlat, podst. jm. zastýlání
 zasucha i za sucha (v suchém stavu)
 zasupět, 3. mn. zasupí
 zásuvka ž.
 zásuvný
 zas i za své (vzít)
 zasvěcený
 zasvětit, rozk. zasvěť; příč. zasvěcen
 zasvištět, 3. mn. zasviští
 zásvit, -u m.
 zasvítit, rozk. zasviť; podst. jm. zasvícení
 zasvitnout, příč. zasvitl
 zasyčet, 3. mn. zasyčí
 zasychat i zasýchat, podst. jm. zasychání i zasýchání
 zasyknout, příč. zasykl i zasyknul
 zásyp, -u m.
 zasypat (dok.), 1. j. zasypu i zasypám; rozk. zasyp i zasypej; podst. jm. zasypání
 zasýpat (nedok.), 1. j. zasýpám; rozk. zasýpej; podst. jm. zasýpání
 zasypávka ž.
 zasytit, příč. zasycen
Naposledy hledáno:

zas, igen, akvaristika, kašta, zestárnul, portr, lenst, podezřívavý, porozum, nich

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.