Pravidla českého pravopisu

zzidealizovat
 zidentifikovat [-ty-]
 zídka ž. (k zeď)
 Zikmund, -a m.
 Zikmund, -a m.
 zima, -y ž.; zima přísl.
 Zimbabwe neskl. s.; Zimbabwská republika; Zimbabwan m.; zimbabwský
 Zimbabwe s. neskl.; zimbabwský
 zimní; zimně
 zimnice ž.
 zimničný
 zimník, -u m.
 zimolez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 zimomřivý
 zimostráz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 zimovat
 Zina, -y ž.
 zindividualizovat [-dy-]
 zinek, -nku m.
 zinkit, -u m.
 zinkografie ž.
 zinkotypie ž.
 zinscenovat
 zintenzivnět [-zi- i -zí-], 3. mn. zintenzivnějí i zintenzivní; příč. zintenzivněl (stát se intenzivním)
 zintenzivnit [-zi- i -zí-], 3. mn. zintenzivní; příč. zintenzivnil (něco)
 zintimnět [-ty-], 3. mn. zintimnějí i zintimní; příč. zintimněl (stát se intimním)
 zintimnit [-ty-], 3. mn. zintimní; příč. zintimnil (něco)
 zinventarizovat
 zip, -u m.
 zírat
 zirkon, -u m.
 zirkonium [-kony- i -kóny-], -nia s.
 zisk, -u m.
 získat, podst. jm. získání
 ziskuchtivý
 zištný
 Zita ž.
 Zita, -y ž.
 zítra přísl.
 zítřejší
 zítřek, -třka m.
 zívat, podst. jm. zívání
 zívnout, příč. zívl
 Podobné:
aabrazivní [-zi- i -zí-]
 adhezivní [-zi- i -zí-]
 afázie ž.
 agnozie [-no- i -nó-] ž.
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademiezických umění; též Akademie (viz § 65)
 akvizice ž., mn. 2. -ic i -icí
 akviziční
 Alois [-oj-] i Alojz, -e [-ze] i -a [-za] m.; Aloisie [-ojzi-] i Alojzie, -e ž.
 Alois, -se [-ze] i -sa [-za] i Alojz, -e i -a m.; Aloisie [-zi-] i Alojzie ž.
 ambrózie ž.
 amnézie ž.
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 analgezie [-ge- i -gé-] ž.
 Anastázie ž.
 Anastázie, -e ž.
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 andalusit [-zit], -u m.
 andezit, -u m.
 anestezie [-te- i -té-] ž.
 anesteziolog, -a m.; anestezioložka ž.
 anesteziologie ž.
 animozita [-ny-] ž.
 antepozice ž.
 apozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 apoziopeze [-pe- i -pé-] ž.
 astrofyzika ž.
 azid, -u m.
 azimut, -u m.
 azimutální
bbasic [bejzik], -cu [-ku] i -ku m.; programovací jazyk Basic
 Basilej [-zi-], -e ž.; basilejský
 bazický
 bazilika ž.; bazilika sv. Jiří
 bazilišek, -ška m.; baziliščí
 Benghází neskl. s.; bengházský
 benzin [-zi- i -zí-], -u m.
 benzinový [-zi- i -zí-]
 berle, -e i berla, -y ž. (podpěra při chůzi)
 bezinfekčnost, -i ž.
 bezinka ž.
 biofyzika ž.
 Brasilia [-zí-], -ie ž. (město); brasilijský
 Brazílie ž.; Brazilec, -lce m.; brazilský
 Brazílie, -e ž.; Brazilská federativní republika; Brazilec m.; brazilský
 březí (např. kráva)
 březí s.
 březina ž.
 Brindisi [-dyzi] neskl. s.; brindiský
 bronzit, -u m.
 brzičko přísl.
 bůh, boha m., jedn. 3. bohu, 5. bože, mn. 6. bozích; Bůh (viz § 76)
 burzián, -a m.
 buržoazie ž.
 bzikat
cCelsiův [-zi-] stupeň (zn. šC)
 centezimální
 cezium [ce- i cé-], -zia s.
 chata ž.; Jiráskova chata, chata Kpt. Nálepky; chata Kamzík
 cizí
 cizina ž.
 cizinec, -nce m.; cizinka ž.
 cizinecký
ddantovský (např. poezie)
 defenziva [-zi- i -zí-], -y ž.
 defenzivní [-zi- i -zí-]
 děkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 dekompozice ž.
 depozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 depozitář, -e m.
 depozitní
 depozitum, -ta s.
 dezideratum [-rá-], -ta s.
 deziderium [-de- i -dé-], -ria s.
 deziluze ž.
 dezinfekce ž.
 dezinfekční
 dezinfikovat
 dezintegrace ž.
 diapozitiv [dy-ty- i dy-tý-], -u m.
 dikobraz [dy- i di-], -a m., mn. 4., 7. -y; dikobrazí
 Dionýz [dy-], -e m.; Dionýzie [dy-], -e ž.
 dispozice [dy-] ž.
 dispoziční [dy-]
 dlouhý, mn. dlouzí; 2. st. delší
 docházet, 3. mn. docházejí i dochází
 doprovázet, 3. mn. doprovázejí i doprovází
 dorazit, rozk. doraz; příč. doražen
 dozický
 dozimetr, -u m.
 dozimetrie ž.
 dozírat
 drezína ž.
 drezírovat
 dysprozium [-pro- i -pró-], -zia s.
eekrazit, -u m.
 Eleuzína -zíny i Eleusis [-z-], -siny ž.; eleuzínský i eleusinský
 Elysion i Elysium [-z-] i Elýzium, -ia s.
 entuziastický [-ty-]
 entuziazmus, -zmu i entuziasmus [-zm-], -smu m.
Naposledy hledáno:

zi, reflexn, ok, projídat, hendikepovat, nacista, paňdžábský, veprostřed, vrchmezí, skopje

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.