Pravidla českého pravopisu

aacidita [-dy-] ž.
 acidofilní
 Podobné:
aadvokacie ž.
 akácie ž.
 akrobacie ž.
 algol, -u m.; programovací jazyk Algol
 antracit, -u m.
 aristokracie ž.
 autokracie ž.
bbacil, -a i -u m. živ. i neživ., mn. 1. -i i -y, 4., 7. -y
 bacilonosič, -e m.
 basic [bejzik], -cu [-ku] i -ku m.; programovací jazyk Basic
 burácet, 3. mn. burácejí i burácí
 buržoaznědemokratický [-ty-] (k buržoazní demokracie)
 byrokracie ž.
cčíslo s. (zkr. č. i čís.); číslo jednací (zkr. č. j. i čj.); číslo popisné (zkr. č. p. i čp.)
 cobol [ko-], -u m.; programovací jazyk Cobol
dDácie i Dákie, lat. Dacia [-á-], -ie ž.; Dákové, dácký
 Dalmácie ž.; Dalmatinec [-ty-], -nce m.; dalmatský, mn. -tští
 Dalmácie, -e ž.; Dalmatinec [-ty-] m.; dalmatský
 Dalmácie, lat. Dalmatia [-máci-], -ie ž.; dalmatský
 demokracie [-kra-] ž.
 denacifikace ž.
 denacizace ž.
 diplomacie [dy-] ž.
 domácí
 doplácet, 3. mn. doplácejí i doplácí; příč. doplácen; podst. jm. doplácení
 dvacetihaléř i dvacítihaléř i -halíř, -e m.
 dvacetikoruna i dvacítikoruna ž.
 dvacítka ž.
ffarmacie ž.
 fortran, -u m.; programovací jazyk Fortran
gglaciální
 Gracián i Gracian, -a m.; Graciána i Graciana, -y ž.
 Gracián i Gratianus [-ciá-], -na m.
 Grácie i Gracie, -e ž.
 grácie ž., mn. 2. -cií (půvab, půvabná bytost); Grácie (starořímská bohyně)
 Grácie, -cií ž. mn.
 graciézní
 graciózní
hhacienda ž.
 historickosrovnávací (např. metoda)
 Horácius i Horatius [-áci-], -ia m.
 Horácius i Horatius [-ráci-], -ia m.
 hrací (např. automat)
 Hyacint, -a m.; Hyacinta, -y ž.
 hyacint, -u m.
iIgnác, -e i Ignát, -a m.; Ignácie, -e ž.
 internacionála, -y ž.; Socialistická internacionála
 internacionální
 iracionální
jjeho zájm. přivlastňovací neskl. k on, ono
 její zájm. přivlastňovací k ona, 2. jejího, jejímu atd., mn. 2., 6. jejích, 3. jejím, 7. jejími
 jejich zájm. přivlastňovací neskl. k oni, ony, ona
kkácet, 3. mn. kácejí i kácí
 kacíř, -e m.
 kapacita ž.
 kódovací
 konference ž.; helsinská, jaltská konference; Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
 krvácet, 3. mn. krvácejí i krvácí
 kvazi- ve složeninách, např. kvazistacionární, kvazičástice
 kymácet, 3. mn. kymácejí i kymácí
llaciný
 Lake Placid [leik plesid], L. P-u m. i neskl. s.; lakeplacidský
 Latium [-áci-], -tia s.
mmykací (např. stroj)
nnacionále s. neskl. (listina obsahující osobní údaje)
 nacionálie, -lií ž. mn. i nacionália, -lií s. mn. (osobní údaje)
 nacionalista, -y m.
 nacionalistický [-ty-]
 nacionalizace ž.
 nacionalizační
 nacionalizmus, -izmu i nacionalismus [-zm-], -ismu m.
 nacionální
 nacista, -y m.
 nacistický [-ty-]
 nacizmus, -izmu i nacismus [-zm-], -ismu m.
 navracet, 3. mn. navracejí i navrací; příč. navracen
 nestacionární
oobracet, 3. mn. obracejí i obrací; příč. obracen
 obývací
 oddací (např. list)
 odplácet, 3. mn. odplácejí i odplácí; příč. odplácen
 odvolací (např. řízení)
 odvolávací
 odvracet, 3. mn. odvracejí i odvrací; příč. odvracen
 oplácet, 3. mn. oplácejí i oplácí; příč. oplácen
 otvírací (např. doba)
ppacient, -a m.
 pacifikovat
 pacifista, -y m.
 pacifistický [-ty-]
 pacifizmus, -izmu i pacifismus [-zm-], -ismu m.
 pascal [-ka-], -u m.; programovací jazyk Pascal
 pauzovací papír
 periglaciální
 pistácie ž., mn. 2. -cií
 podplácet, 3. mn. podplácejí i podplácí; příč. podplácen
 podvracet, 3. mn. podvracejí i podvrací; příč. podvracen
 potácet se, 3. mn. potácejí se i potácí se
 poztrácet, 3. mn. poztrácejí i poztrácí
 práce ž., jedn. 7. prací, mn. 2. prací, 3. pracím, 6. pracích, 7. pracemi
Naposledy hledáno:

ací, iberijský, leštící, zrý, dolomit, abys, cenň, filatelisti, osiris, brachycefalický

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.