Pravidla českého pravopisu

aakácie ž.
 akademický
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akademik, -a m.; akademička ž. (zkr. akad.)
 Akarnánie, -ie ž.; akarnánský
 akát [-k- i -g-], -u m.
 akce ž.
 akcelerace ž.
 akcent, -u m.
 akceptace ž.
 akceptovat
 akceschopný
 akcesorický
 akcesorní
 akcie ž., mn. 2. -cií
 akcionář, -e m.
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akční
 Akkra, -y ž.; akkerský
 aklamace ž.
 aklimatizace [-ty-] ž.
 aklimatizační [-ty-]
 aklimatizovat [-ty-]
 ak ž. neskl.
 akomodace ž.
 akord, -u m.
 akordeon, -u m.
 akr, -u m.
 akreditiv [-dyty- i -dytý-], -u m.
 akreditovat [-dy-]
 akrobacie ž.
 akrobat, -a m.
 akrobatický [-ty-]
 Akropol(e) i Akropolis, -le ž.; akropolský
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha s.
 akrylát, -u m.
 akrylový
 aksamit, -u m.
 akt, -u m.
 akta, akt s. pomn.
 aktér, -a m.
 aktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 Aktion viz Actium
 aktiv [-ty- i -tý- ], -u m.
 aktivace [-ty-] ž.
 aktivista [-ty-], -y m.
 aktivita [-ty-] ž.
 aktivizovat [-ty-]
 aktivní [-ty- i -tý-]
 aktivovat [-ty-]
 aktivum [-ty- i -tý-], -va s., mn. 1. aktiva, 2. aktiv
 aktovka ž.
 aktualita ž.
 aktualizace ž.
 aktualizační
 aktualizovat
 aktuální
 akumulace ž.
 akumulátor, -u m.
 akupunktura [-tu- i -tú-] ž.
 akustický [-ty-]
 akustika [-ty-] ž.
 akutní
 akuzativ [-ty- i -tý-], -u m.
 akuzativní [-ty- i -tý-]
 akvabela, -y ž.
 akvadukt, -u m.
 akvalung, -u m.
 akvamarín, -u m.
 akvarel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 akvarijní
 akváriový
 akvaristika [-ty-] ž.
 akvárium, -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 akvatinta [-ty-] ž.
 Akvileia i Aquileia [-kvi-], -eie ž.; akvilejský i aquilejský
 Akvinkum, -ka i Acquincum [akvinkum], -ca i -ka s.
 akvizice ž., mn. 2. -ic i -icí
 akviziční
 Podobné:
aabstrakce ž.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 abstrakční
 abstrakt, -u m.
 abstraktní
 abstraktum, -ta s.
 Accius [akci-], -cia m.
 Acquincum viz Akvinkum
 Actium [-kci-], řec. Aktion, -tia s.
 ad acta [akta] (lat.)
 alpaka ž.
 amoniak [-ny-], -u m.
 anakolut, -u m.
 anakonda ž.
 Anakreon, -ona i -onta m.; anakreontská poezie
 anakreontický [-ty-]
 anakreontik [-ty-], -a m.
 anakreontský, mn. -tští
 anatomicko-fyziologický (např. znak)
 Aquileia viz Akvileia
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
 Archimedův zákon
 artefakt, -u m.
 atd. (a tak dále)
 atp., atpod. (a tak podobně, a tomu podobný)
 atrakce ž.
 atrakční
 atraktivní [-ty- i -tý-]
 autovakcína ž.
 avšak spojka
bbakalář, -e m. (zkr. Bc.)
 bakchanálie, -lií ž. pomn.
 bakchantka ž.
 bakchický
 Bakchus, lat. Bacchus [-kch-], -cha i -chuse m.; bakchické slavnosti
 bakelit, -u m.
 baklažán i patlažán, -u m.
 bakšiš, -e m.
 bakteriální
 baktericidní
 bakterie [-te- i -té-] ž., mn. 2. -rií
 bakteriolog, -a m.; bakterioložka ž.
 bakteriologický
 bakteriologie ž.
 bakteriový
 bakterióza, -y ž.
 Baku neskl. s.; bakuský
 Baku neskl. s.; bakuský
 Balzac [-ak], -ca [-ka] i -ka m.
 Bamako, -a s.; bamacký
 bar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 barbakan, -u m.
 bernoláčtina i bernolákovština ž.
 bezcharakterní
 beztak (stejně, beztoho)
 beztoho (beztak, stejně)
 bezzákonnost, -i ž.
 bezzákonný
 bídák, -a m.; bídačka ž.
 bioakustika [-ty-] ž.
 bivak, -u m.
 bodlák, -u m.
 bůhvíkdo, bůhvíco, bůhvíjaký atd. i bůhví kdo, bůhví co, bůhví jaký atd.
 bystrozraký; Bystrozraký m. (pohádková postava)
cCacus viz Kakus
 čakan, -u m.
 Caracalla viz Karakalla
 čechoslovakizmus, -izmu i čechoslovakismus [-zm-], -ismu m.
 Čelákovice, -ic ž. pomn.; čelákovický
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 charakter, -u m.
 charakteristický [-ty-]
 charakteristika [-ty-] ž.
 charakterizovat
 chrobák, -a m.
 chytrák, -a m.; chytračka ž.
 Cignac [koňak], -cu i -ku m.; cognacký
 cikcak i cik cak (klikatě)
 cisterciák, -a m.
 čmelák, -a m.; čmeláčí
 coby (jakoby)
 copak zájm. i přísl.
 copak, cožpak část.
 čtverák, -a m.; čtveračka ž.
 čtyřtakt, -u m.
 cvaknout, příč. cvakl i cvaknul
dDácie i Dákie, lat. Dacia [-á-], -ie ž.; Dákové, dácký
 Dakar, -u m.; dakarský
 daktyl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 daktyloskopický
 daktyloskopie ž.
 darebák, -a m.
 de facto [dé faktó] (lat.)
 debakl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 děkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 dezaktivace [-ty-] ž.
 dezaktivační [-ty-]
 Dháka, -y ž.; dhácký
 diakritický [dy-ty-]
 didaktický [dy-ty-]
Naposledy hledáno:

ak, etylalkohol, takhle, sříznout, agdalena, hanebník, zevnější, fidel, sey, hovězí

Najít ve Slovníku rýmů ak
Najít rýmy na slovo ak
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.