Pravidla českého pravopisu

aartefakt, -u m.
 Artemida i Artemis, -idy ž.
 arteriální
 arterie [-te- i -té-] ž., mn. 2. -rií
 arterioskleróza, -y ž.
 artéská studna
 artikl [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 artikul [-ty-], -u i -e m., mn. 7. -y i -i
 artikulace [-ty-] ž.
 artikulovat [-ty-]
 artilerie [-tyle- i -tylé-] ž.
 artista [-ty-], -y m.
 artistický [-ty-ty-]
 artistní [-ty-]
 artotéka ž.
 artróza, -y ž.
 Artur, -a m.
 Art, -e m.
 artyčok, -u m.
 Podobné:
aapartheid [-teji-], -u m.
 apart s. neskl. i apartn, -u m.
 apart
 Astarta, -ty i Astarte [-é], ty i neskl. ž.
bBartoloměj, -e m.
 bartolomějská noc
 bonapartista [-ty-], -y m.
 bonapartizmus [-ty-], -izmu i bonapartismus [-tyzm-], -ismu m.
cCarthago viz Kartágo
 charta ž.; Charta Organizace spojených národů
 Chartúm, -u m.; chartúmský
ddeklarace ž.; Martinská deklarace
 departement [departmán], -u m. (franc. oblast)
 department [depártment], -u m. (americký úřad)
 Descartes [dekart], -cartesa [-karta] i -carta [-karta] m.
 Djakarta [dža-] viz Jakarta
 Djakarta [dža-] ž. (Jakarta)
gGarmisch-Partenkirchen [-miš] neskl. s. i G.-P-u m.; garmischpartenkirchenský
hHobart [houbárt], -u m.; hobartský
jJakarta [dža-] ž. (Djakarta); jakartský, mn. -tští
 Jakarta [dža-], -y ž. (Djakarta); jakartský
kkartáč, -e m.
 Kartágo i Carthago [kartágó], -ga s. i Kartagina, -ny ž.; Kartáginci, kartágský i kartaginský
 kartel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 karter, -u m.
 karteziánský
 karteziánství s.
 kartézský
 kartografický
 kartografie ž.
 karton [-on i -ón], -u m.
 kartonový [-on- i -ón-]
 kartotéční
 kartotéka ž.
 kartotékový
 kartoun, -u m.
 kartouza, -y ž.
 kartouzský, mn. -zští
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křižovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 kvart, -u m.
 kvarta ž.
 kvartál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 kvartální
 kvartér, -u m.
 kvartérní
 kvartet, -u m.; Smetanův kvartet Z mého života; Smyčcový kvartet Es-dur, Harfový kvartet (hudební skladby)
 kvarteto s.; smyčcové kvarteto, České kvarteto (komorní soubor)
lLakedaimon, -onu m., dn. Sparta; Lakedaimoňané, lakedaimonský
 levhart, -a m.; levhartí
mMars, -rta m. (římský bůh); martovský, Martovo pole
 Mars, Marsu m. (planeta); Mars, Marta m. (římský bůh)
 Marta, -y ž.
 Marťan, -a m. (obyvatel Marsu)
 martenzit, -u m.
 Martialis [-ciá-], -la m.
 Martin [-ty-], -a m.; martinský
 Martin, -a m.; Martina, -y ž.
 martinská pec
 martyrium [-ty- i -tý-], -ria s.
 mccarthizmus [mek-karty-], -izmu i mccarthismus [mek-kartyzm-], -ismu m.
 Mozart [mozart i mócart], -ta m.
nnárt, -u m.
 nártní
 nártový
 neartikulovaný [-ty-]
oop-art [-á-], -u m.
ppart, -u m.
 parte s. neskl.
 partenogeneze ž.
 parter, -u m.
 Parthenon, -onu m.; parthenonský vlis
 Parthové m. mn.; parthský
 participace [-ty-] ž.
 participium [-ty-], -pia s., mn. 2. -pií, 7. -pii
 participovat [-ty-]
 partie [-ty-] ž., mn. 2. -tií
 partijní [-ty-]
 partikulární [-ty-]
 partikule [-ty-] ž., mn. 2. -lí
 partiový [-ty-]
 partita [-ty-] ž.
 partitura [-tytu- i -tytú-] ž.
 Partizánske [-ty-], -ého s.; partizánský
 partner, -a m.
 party [pár-] ž. neskl.
 party [pár-] ž. neskl.
 partyzán, -a m.
 partyzánský
 pasparta ž.
 piky, -ů m. mn. (karty)
 pop-art, -u m.
 Port Arthur [-tur], P. A-u m.; portarthurský
sskartovat
 Sparta ž. (tělovýchovná jednota)
 Sparta ž.; Sparťan, -a m.; spartský, mn. -tští
 Sparta, -ty ž.; Sparťané, spartský
 Sparta, -y ž.;spartský
 spartakiáda ž.
 spartakiádní
 Spartakus, -ka i Spartacus [-ku-], -ca i -ka m.
Naposledy hledáno:

art, prostoná, ariadna, adventí, klamo, ein, ugý, argentina, obylí, tzv

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.