Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
bbezpracný
 bojácný
ddomácnost, -i ž.
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
 dvojmocnina ž.
 dvojmocný
hhlásný m. (ponocný) i příd. jm.
 horoucnost, -i ž.
jjícen, -cnu m.
kkajícník, -a m.; kajícnice ž.
 kajícný
 klinika [-ny-] ž.; Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
llícní (např. kost)
mmocnářství s.; mocnářství rakousko-uherské
 mocněnec, -nce m., jedn. 4. -nce, mn. 1. -nci i -nce
 mocninný
 mocnitel, -e m., jedn. 4. -e, mn. 1. -é i -e, 7. -i
 mocnost, -i ž.
 mocný
nnápomocný
 nemocnice ž.
 nemocnost, -i ž.
 nepřejícný
oobecní (např. dům); Obecní dům (v Praze); Obecní úřad v (Černošicích)
 obecný (např. zájem)
 odmocněnec, -nce m., jedn. 4. -nce, mn. 1. -nci i -nce
 odmocnina ž.
 odmocnitel, -e m., jedn. 4. -e, mn. 1. -é i -e, 7. -i
 onemocnět, 3. mn. onemocnějí i onemocní; příč. onemocněl
 ovocnářství s.
 ovocnictví s.
 ovocný
ppadoucnice ž.
 pícninářství s.
 plácnout, příč. plácl i plácnul
 plicní
 plicnice ž.
 plicník, -u m.
 pomíjejícnost, -i ž.
 pomocník, -a m.; pomocnice ž.
 pomocný
 poplicnice ž.
 pracný
rrada ž.; Rada bezpečnosti OSN; Bezpečnostní rada státu; Rada města Zlína, Obecní rada v (Horní Bříze)
 rozplácnout, příč. rozplácl i rozplácnul
ssvícen, -cnu m.
uudomácnit (se)
 udomáovat (se)
 Úpravy, doplňky příkladů obecných jmen a vlastních názvů u stávajících heslových slov
vvěcný
 virový (např. onemocnění)
 vroucný; vroucně
 všemocný
 všeobecný
 vstřícný
 výpomocný
 vyrážka ž. (onemocnění kůže)
 vzácný
zžádoucně
 zápecní
 zápecnický
 zápecnictví s.
 zápecník, -a m.
 zastupitelstvo s.; Zastupitelstvo města Zlína; Obecní zastupitelstvo v (Mnichovicích)
 zbojácnět, 3. mn. zbojácnějí i zbojácní
 zdomácnět, 3. mn. zdomácnějí i zdomácní; příč. zdomácněl (stát se domácím)
 zdomácnit, 3. mn. zdomácní; příč. zdomácnil (někoho, něco)
 zdomáovat
 zevšeobecnit
 zmocněnec, -nce m.
 zmocnit, podst. jm. zmocnění (někoho)
 zmocnitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 zobecnět, 3. mn. zobecnějí i zobecní; příč. zobecněl (stát se obecným)
 zobecnit, 3. mn. zobecní; příč. zobecnil (něco)
 zplnomocněnec, -nce m.
 zplnomocnit
 zvěcnit
 zvěovat
 zvroucnět, 3. mn. zvroucnějí i zvroucní; příč. zvroucněl (stát se vroucím, vroucným)
 zvroucnit, 3. mn. zvroucní; příč. zvroucnil (něco)
Naposledy hledáno:

, uďň, zkvétat, užínán, zóhy, ědomí, sandi, frig, řy, ťrem

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.