Pravidla českého pravopisu

cchabý
 chalcedon, -u m.
 Chaldea, -ey i -eje i Chaldeia, -eie ž.; Chaldejci i Chaldejové, chaldejský
 chalífa, -y i kalif, -a m.
 chalífát i kalifát, -u m.
 Chalkida i Chalkis, -idy ž.; chalkidský
 chalkopyrit, -u m.
 chaluha ž.
 chalupa, -y ž.; Krkonošská chalupa (restaurace)
 chalupář, -e m.
 chalupník, -a m.; chalupnice ž.
 chám, -a m.
 chameleon [-on i -ón], -a m.
 chameleonský [-on- i -ón-]
 Chamonix [šamony] neskl. s.; chamonixský
 Chamonix [šamony] s. neskl.; chamonixský, mn. -xští
 chamraď, -di ž.
 chán, -a m.
 chanát, -u m.
 Chang-čou neskl. s.; changčounský
 chaos, -u m.
 chaotický [-ty-]
 chapadlo s.
 chápat, 1. j. chápu; rozk. chápej
 charakter, -u m.
 charakteristický [-ty-]
 charakteristika [-ty-] ž.
 charakterizovat
 Charbin, -u m.; charbinský
 chargé d`affaires [šaržé dafér] m. neskl. (franc.)
 charita ž.; Charita (organizace)
 charitativní [-ty- i -tý-]
 Charitky, -tek ž. mn.
 Charkov, -a m.; charkovský
 charleston [čárls-], -u m.
 Charleston [čárlston i čárlsten], -u m.; charlestonský
 Charon, -ona m.
 charta ž.; Charta Organizace spojených národů
 Chartúm, -u m.; chartúmský
 Charybda i Charybdis, -dy ž.
 chasník, -a m.
 chata ž.; Jiráskova chata, chata Kpt. Nálepky; chata Kamzík
 chatař, -e m.
 chátra ž.
 chátrat, podst. jm. chátrání
 chatrč, -e ž.
 Podobné:
aAchájové m. mn.; achájský spolek
 Acharny, řec. Acharnai, -arn ž. pomn.; Acharňané
 achát, -u m.
 Achillova pata, Achillova šlacha
 akrostich [-ty-], -u m. i akrostichon [-ty-], -cha s.
 Andromacha, -chy i Andromache [é-], -chy i neskl. ž.
 archaický
 archaistický [-ty-]
 archaizace ž.
 archaizmus, -izmu i archaismus [-zm-], -ismu m.
 archaizovat
 Archangelsk, -u i -a m.; archangelský
 Archilochos, -cha m.; Archilochova strofa
 Aristarchos, -cha m.
 Ašchabad i Ašchábád, -u m.; ašchabadský i ašchábádský
 Astrachaň, -ně ž.; astrachaňský
 astrachán, -u m.
 automechanik [-ny-], -a m.
bBabylon, -u m. (v Čechách); babylonský
 bakchanálie, -lií ž. pomn.
 bakchantka ž.
 Bakchus, lat. Bacchus [-kch-], -cha i -chuse m.; bakchické slavnosti
 bezcharakterní
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v již. Čechách); blatský
 bordóská jícha
 buchar, -u m.
cČchi-čchi-cha-er, -u m.; (cicikar); čchičchichaerský
 chemicko-mechanický [-ny-] (např. prostředek)
 Chorvatsko i Charvátsko s.; Chorvat, -a i Charvát, -a m.; chorvatský i charvátský, mn. -tští
 Chorvatsko i Charvátsko, -a s.; Chorvat i Charvát m.; chorvatský i charvátský
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 cícha ž.
 čichat
 Cicikar viz Čchi-čchi-cha-er
 čingischán, -a m. (krutovládce); vl. jm. Čingischán
dDachau neskl. s.; dachauský
 Daidalos, -la m.; daidalské sochařství
 disacharid [dy-], -u m.
 distichon [dysty-], -cha s.
 dmýchadlo i dmychadlo s.
 dmýchat, podst. jm. dmýchá
 docházet, 3. mn. docházejí i dochá
 docházka ž.
 dosychat i dosýchat, podst. jm. dosychání i dosýchá
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
 duchapřítomnost, -i ž.
 duchapřítomný; duchapřítomně
 dýchadla, -del s. pomn., 3. -dlům, 6. -dlech, 7. -dly
 dýchat, podst. jm. dýchá
 dýchavičný
eepocha ž.
 epochální
gGogh [gok i choch], -gha [-ga i -cha] m.
 Guadalajara [gvadalachara], -y ž.; guadalajarský
hhluchavka ž.
jjircha ž.
kKalchas, -anta i -cha i -se m.
 kalif, -a i chalífa, -y m.
 kalifát i chalífát, -u m.
 Kdyně ž. (v Čechách); kdyňský, mn. -ňští
 kuchař, -e m.
 kulový (např. plocha)
 kýchat, podst. jm. kýchá
lLa Mancha [-ča], -e ž.; lamančský
 ložný (např. plocha)
mmacecha ž.
 máchat, podst. jm. máchá
 Macocha ž. (propast)
 Macocha, -y ž.; macošský
 matriarchát, -u m.
 mechanický [-ny-]
 mechanik [-ny-], -a m.; mechanička ž.
 mechanika [-ny-] ž.
 mechanizace [-ny-] ž.
 mechanizační [-ny-]
 mechanizátor [-ny-], -a m.
 mechanizmus [-ny-], -izmu i mechanismus [-nyzm-], -ismu m.
 mechanizovat [-ny-]
 Melichar, -a m.
 mícha ž.
 míchač, -e m.
 míchačka ž., jedn. 3., 6. -čce
 míchadlo s.
 Michael, -a m.; Michaela, -y ž.
 Michal, -a m.
 Michal, -a m.; Michala, -y ž.
 Michalovce, -vců m. pomn.; michalovecký
 míchanice ž.
 chárna, -y ž.
 míchat, podst. jm. míchá
 míšní (k mícha)
 monarcha, -y m.
 monosacharid, -u m.
 moucha ž., mn. 2. much, 3. mouchám atd.; muší
 muší (k moucha)
nnacházet, 3. mn. nacházejí i nachá
 nadcházet, 3. mn. nadcházejí i nadchá
 nadýchat (se)
 napíchat, podst. jm. napíchá
 naslouchátko s.
Naposledy hledáno:

chá, bnice, mokr, skrz, sop, narychlo, krišna, vrž, ústík, bn

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.