Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aagrotechnický [-ny-]
 agrotechnika [-ny-] ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
bbochník, -u i -a m.
cčeský; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
eelektrotechnický [-ny-]
 elektrotechnika [-ny-] ž.
hhospodářsko-technický [-ny-] (např. odbor)
kkachna ž.; kachní
mmateriálně-technický [-ny-] (např. základna, zásobování)
 mnemotechnický [-ny-]
ppolytechnický [-ny-]
 polytechnika [-ny-] ž.
 polytechnizace [-ny-] ž.
 povrchní (např. zájem)
 práchnivět, 3. mn. práchnivějí i práchni
 práchni
 pyrotechnický [-ny-]
 pyrotechnik [-ny-], -a m.
 pyrotechnika [-ny-] ž.
rradiotechnický [-dy-ny-]
 radiotechnika [-dy-ny-] ž.
sskreslit (v technickém kreslení spojit v jedné kresbě); jiné je zkreslit (podat zkomoleně)
 soud, -u m.; Ústavní soud, Nejvyšší soud, Vrchní soud, Krajský soud v (Ústí nad Labem)
 soud; Ústavní soud, Nejvyšší soud, Vrchní soud, Krajský soud v (Ústí nad Labem)
 strychnin [-ný- i -ni-], -u m.
 svrchní
 svrchník, -u m.
 svršky, -šků m. pomn. (svrchní oděv)
 syntaxe ž. (ve výpočetní technice)
ttechnicko-ekonomický [-ny-] (např. úsek)
 technicko-hospodářský [-ny-] (např. pracoviště)
 technicko-organizační [-ny-ny-] (např. opatření)
 technický [-ny-]
 technik [-ny-], -a m.; technička [-ny-] ž.
 technika [-ny-] ž.
 technizace [-ny-] ž.
 trouchnivět, 3. mn. trouchnivějí i trouchni
uučení s.; České vysoké učení technické
 územně-technický [-ny-] (např. podklad)
vvědecko-technický [-ny-] (např. rozvoj)
 voličový (v technice)
 vrchní; Vrchní soud
 vrchní; Vrchní soud
 všechen zájm., m., 2. všeho, 3. všemu atd.; všechna ž., 2., 3., 6., 7. vší, 4. všechnu (ale nade vši pochybnost); všechno s., 2. všeho atd.; mn. m. živ. všichni, m. neživ. všechny, ž. všechny, s. všechna, 2., 6. všech, 3. všem, 7. všemi
 výrobně-technický (např. program)
 vzduchotechnický [-ny-]
 vzduchotechnika [-ny-] ž.
zzdicí (např. technika)
 zkreslit (podat zkomoleně); jiné je skreslit (v technickém kreslení spojit v jedné kresbě)
 zootechnický [-ny-]
 zootechnik [-ny-], -a m.; zootechnička ž.
 zootechnika [-ny-] ž.
 zpovrchnět, 3. mn. zpovrchnějí i zpovrchní
 zpráchnivět, 3. mn. zpráchnivějí i zpráchni
 ztrouchnivět, 3. mn. ztrouchnivějí i ztrouchni
Naposledy hledáno:

chni, nehe, ípa, těsto, vychloubač, mimoto, sběrat, etra, didy, přízemně

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.