Pravidla českého pravopisu

cchřadnout, příč. chřadl
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 chránič, -e m.
 chránit, rozk. chr
 chránítko s.
 chrápat, 1. j. chrápu; rozk. chrápej; podst. jm. chrápání
 chraplavý
 chrapot, -u m.
 chraptět i chraptit
 chrást i chřást, -u m.
 chřást i chrást, -u m.
 chřástal, -a m., mn. 4., 7. -y
 chrastavec, -vce m.
 chrastět i chrastit, podst. jm. chrastění
 chrastí s.
 chrchel, -chlu i -chle m., mn. 1., 4. -chly i -chle, 7. -chly i -chli
 chrchlat
 chřest, -u m.
 chrestomatie [-ty-] ž.
 chřestýš, -e m.
 chřípí s.
 chřipka ž.
 chrobák, -a m.
 chrochtat
 chrom i chróm, -u m.
 chromatický [-ty-]
 chromatika [-ty-] ž.
 chromatografie ž.
 chromnikl [-ny-], -u m.
 chromovat i chrómovat
 chromový i chrómový
 chromozom [-om i -óm], -u m.
 chronický [-ny-]
 chronologický
 chronologie ž.
 chronometr, -u m.
 chroptět i chroptit
 chřoupat i chřupat, 1. j. chřoupu, chřupu i chřoupám, chřupám; rozk. chřoupej i chřupej
 chroupat, 1. j. chroupu i chroupám; rozk. chroupej
 chrstnout, příč. chrstl i chrstnul
 chřtán, -u m.
 Chrudim, -i i -ě ž., 3., 6. -i, 7. -í; chrudimský
 Chrudim, -i i -ě ž.; chrudimský
 chryzantéma, -y ž.
 chryzolit, -u m.
 Podobné:
aanachronický [-ny-]
 anachronizmus [-ny-], -izmu i anachronismus [-nyzm-], -ismu m.
 asynchronní
ddiachronický [dy-ny-]
 diachronie [dy-ny-] ž.
 diachronní [dy-]
 dichroman [dy-], -u m.
 dóza, -y ž. (ozdobná schránka)
 dvojchroman, -u m.
gGroningen [chrony-], -u m. i neskl. s.; groningenský
mMadona ž. (Panna Maria); Madona Ochranitelka
 meluzína ž. (vichr); Meluzína (pohádková postava)
 monochromatický [-ty-]
 Monte Christo [kri-], M Ch-a s.
oochrana ž.
 ochránce, -ce m., jedn. 5. -ce; ochránkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 ochránit, rozk. ochr
 ochranný; ochranně
 ochraptět
 Ochrid, -u m.; ochridský
 Ochridské jezero
 ochrnout, příč. ochrnul; podst. jm. ochrnutí
 ochromit (někoho, něco)
 ochromnout, příč. ochroml
 ostříhat (ochránit), podst. jm. ostříhání
ppanchromatický [-ty-]
 panteon, -u m.; Panteon (jméno chrámu apod.)
 ploténka ž. (chrupavčitá destička mezi obratli)
 pochromovat
 polychromatický [-ty-]
 postsynchron, -u m.
 prales, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; Boubínský prales, prales Jizera (chráněné oblasti)
 puchřet, 3. mn. puchří i puchřejí
sschránka ž.
 schraňovat
 schroupat, 1. j. schroupu i schroupám; rozk. schroupej
 schrupnout (si), příč. schrupl (si) i schrupnul (si)
 svatovítský; Svatovítský dóm nebo Svatovítský chrám (v Praze) (viz § 67)
 svatý; kostel sv. Anny apod.; Svatá země (Palestina); Svatý Vít (chrám sv. Víta v Praze); Svatá hora (poutní místo); Svatý hrob; Svatý otec (papež); (svátek) Všech svatých
 svaz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Svaz ochránců přírody
 sychravý
 Sychrov, -a m.; sychrovský
 synchronický [-ny-]
 synchronie [-ny-] ž.
 synchronizace [-ny-] ž.
 synchronizátor [-ny-], -u m.
 synchronní; synchronně
 synchrotron, -u m.
ttrichromatický [-ty-]
uuchránit, rozk. uchr
vvchrstnout, příč. vchrstl i vchrstnul
 vichr, -u m.
 vichřice ž.
 vichr
 vychrtlý
zchrana ž.
 chranář, -e m.
 zachránce, -ce m., jedn. 5. -ce; zachránkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 zachránit, rozk. zachr
 chranný
 zachraňovat
 zčechrat
 zchřadnout, příč. zchřadl
 zchromit
 zchromnout, příč. zchroml
 zpuchřet, 3. mn. zpuchří i zpuchřejí
Naposledy hledáno:

hamr, chr, přibývat, nudismus, nger, nactiutrhání, výukový, rychlolis, minnes, uznat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.