Pravidla českého pravopisu

ccibelín, -u m.
 cibule ž., mn. 2. -lí
 cicero s. (písmo)
 Cicero [-ó], -ona m.
 Cicero [-ró], -rona m.
 cícha ž.
 Cicikar viz Čchi-čchi-cha-er
 cídící (kdo nebo co cídí)
 cídicí (např. prášek)
 cídit, rozk. ciď; příč. cíděn
 Cidlina, -y ž.; cidlinský
 cidre [sidr], -ru m.
 ciferník, -u m.
 ciferný (např. součet)
 cifra ž.
 cigareta ž.
 Cignac [koňak], -cu i -ku m.; cognacký
 cihelný
 cihla, -y ž.
 cihlář, -e m.
 cihlový
 cikáda ž.
 cikán, -a m.; Cikán (v etnickém smyslu)
 cikáně, -ěte s., mn. 1., 4. -ňata
 cikcak i cik cak (klikatě)
 cikorka ž.
 cíl, -e m., mn. 6. -ech, 7. -i
 cílevědomý; cílevědomě
 cimbál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 cimbalista, -y m.
 cimbuří s.
 cín, -u m.
 cinabarit, -u m.
 Cincinnati [sinsinety] neskl. s.; cincinnatský
 cínie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
 cink citosl.
 cinkat
 cinknout, příč. cinkl i cinknul
 cínovec, -vce m. (nerost)
 cinvaldit [-dy-], -u m.
 cíp, -u m.
 cípatý
 cirhóza i ciróza, -y ž.
 cirka přísl. (kolem, asi; zkr. cca i ca)
 církev, -kve ž.; katolická církev, církev římskokatolická; Českobratrská církev evangelická (náboženské organizace)
 církevněslovanský (např. jazyk)
 církevní
 cirkulace ž.
 cirkulovat
 cirkus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy; cirkus Humberto
 ciróza i cirhóza, -y ž.
 cirus, -ru i -rusu m., mn. 1., 4., 7. -ry i -rusy
 cisalpinský [cis-al- i cizal-]
 císař, -e m.; císařovna ž.
 císařství s.; císařství mexické (dř.); druhé císařství (ve Francii) (viz § 88)
 cisterciák, -a m.
 cisterna ž.
 cit, -u m.
 citace ž.
 citadela, -y ž.
 citát, -u m.
 citelný
 citera ž.
 cítit, rozk. ciť; příč. cítěn; podst. jm. cítění
 citlivůstkář, -e m.
 citlivý
 citoslovce s.
 citovat
 citral, -u m.
 citrín, -u m.
 citron [-on i -ón], -u m.
 citronáda ž.
 citronek [-on- i -ón-], -nku m.
 citroník, -u m.
 citronový [-on- i -ón-]
 citrus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 city [si-] neskl. ž. i s. (město); City (v Londýně)
 civět, 3. mn. civí i civějí; rozk. (ne)civ i (ne)civěj
 civilista, -y m.
 civilizace ž.
 civilizmus, -izmu i civilismus [-zm-], -ismu m.
 civilizovat
 civilněprávní (k civilní právo)
 civilní
 cívka ž.
 cizelér, -a m.
 cizelovat
 ci
 cizina ž.
 cizinec, -nce m.; cizinka ž.
 cizinecký
 cizojazyčný
 cizokrajný
 cizopasník, -a m.
 cizopasný
 cizosprašný
 cizozemec, -mce m.; cizozemka ž.
 cizozemský
 Podobné:
aabstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 Accius [akci-], -cia m.
 achichi citosl.
 acidita [-dy-] ž.
 acidofilní
 Actium [-kci-], řec. Aktion, -tia s.
 advokacie ž.
 agnosticizmus [-ty-], -izmu i agnosticismus [-tycizm-], -ismu m.
 akácie ž.
 akcie ž., mn. 2. -cií
 akcionář, -e m.
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akciový; akciová společnost (zkr. a. s.)
 akrobacie ž.
 akvizice ž., mn. 2. -ic i -icí
 aleluja citosl. i s. neskl.
 algol, -u m.; programovací jazyk Algol
 ambice ž., mn. 2. -ic i -icí
 ambiciózní
 americium [-ri- i -rí-], -cia s.
 anglicizmus, -izmu i anglicismus [-zm-], -ismu m.
 Anjouovci [-žuo-], -vců m. mn.; anjouovský [-žuo-]
 anticipace [-ty-] ž.
 Antium [-ci-], -tia s.
 antracit, -u m.
 apozice ž., mn. 2. -ic i -icí
 arcibiskup, -a m.
 arcidiecéze [-dy-] ž.
 aristokracie ž.
 asociace ž.
 asociál, -a m., mn. 4., 7. -y
 asociální
 asociativní [-ty- i -tý-]
 asociovat, 3. j. asociuje
 Asuán, -u m.; asunciónský
 Átreus, -rea m.; Átreovci
 Attalos, -la m.; Attalovci, Attalova stoa
 autokracie ž.
 autovakcína ž.
bbacil, -a i -u m. živ. i neživ., mn. 1. -i i -y, 4., 7. -y
 bacilonosič, -e m.
 baktericidní
 balící (kdo nebo co balí)
 balicí (např. papír, stroj)
 barvící (kdo nebo co barví)
 barvicí (např. prostředek)
 basic [bejzik], -cu [-ku] i -ku m.; programovací jazyk Basic
 Baucida i Baucis, řec. Byukis, -idy ž.
 běda přísl. i citosl.
 bednící (kdo nebo co bední)
 bednicí (sloužící k bednění)
 bělící (kdo nebo co bělí)
 bělicí (např. prostředek)
 běžící pás
 bicí (např. hodiny)
 bílící (kdo nebo co bílí)
 bílicí (na bílení)
 blíženec, -nce m.; Blíženci, -ů m. mn. (souhvězdí zvěrokruhu)
 blízký, mn. -zcí, 2. st. bližší; Blízký východ
 Boccaccio [bokačo], -ccia [-ča] m.
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
 bratříci, -ků m. mn. (husitské vojsko)
 brázdící (kdo nebo co brázdí)
 brázdicí (např. stroj)
 břitký, mn. břitcí, 2. st. břitčí
 brousící (kdo nebo co brousí)
 brousicí (např. stroj)
 brzdící (kdo nebo co brzdí)
 brzdicí (např. kotouč)
 brzký, mn. brzcí, 2. st. brzčejší
  citosl.
 budící (kdo nebo co budí)
 budicí (např. proud)
 bula, -y ž.; Zlatá bula sicilská
 burácet, 3. mn. burácejí i burácí
 buržoaznědemokratický [-ty-] (k buržoazní demokracie)
 byrokracie ž.
 Byzantion [-ty-], lat. Byzantium [-ci-], -tia s.; dn. Istanbul
cCaesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 capriccio [kapričo], -ccia s.
 Čchi-čchi-cha-er, -u m.; (cicikar); čchičchichaerský
 Cecil, -a m.; Cecílie i Cecilie, -e ž.
 Cecílie i Cecilie ž.
 cestující m. i ž. i příd. jm.
 cézar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [cézar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 Chaldea, -ey i -eje i Chaldeia, -eie ž.; Chaldejci i Chaldejové, chaldejský
 chcípat, podst. jm. chcípání
 chcípnout, příč. chcípl i chcípnul
 chichichi citosl.
 chladící (kdo nebo co chladí)
 chladicí (např. zařízení)
 chtít, 1. j. chci, 3. mn. chtějí i chtí; rozk. chtěj; příč. chtěl; podst. jm. chtění
 čiřicí (např. prostředek)
 číslo s. (zkr. č. i čís.); číslo jednací (zkr. č. j. i čj.); číslo popisné (zkr. č. p. i čp.)
 čistící (kdo nebo co čistí)
 čisticí (např. prášek)
 cobol [ko-], -u m.; programovací jazyk Cobol
 cože zájm. i citosl.
 čtecí
 čtyřicet, -ceti i -cíti
Naposledy hledáno:

rozstříh, ci, sprašit, nutri, tydenn, hyje, odrážk, eoů, reparatura, trojřad

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.