Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aadvokacie ž.
 akácie ž.
 akcie ž., mn. 2. -cií
 akrobacie ž.
 aristokracie ž.
 autokracie ž.
bburžoaznědemokratický [-ty-] (k buržoazní demokracie)
 byrokracie ž.
dDácie i Dákie, lat. Dacia [-á-], -ie ž.; Dákové, dácký
 Dalmácie ž.; Dalmatinec [-ty-], -nce m.; dalmatský, mn. -tští
 Dalmácie, -e ž.; Dalmatinec [-ty-] m.; dalmatský
 Dalmácie, lat. Dalmatia [-máci-], -ie ž.; dalmatský
 demokracie [-kra-] ž.
 despocie ž.
 diplomacie [dy-] ž.
ffarmacie ž.
 Felície i Felicie, -e ž.
 Fénicie i Foinikie [-ný-], ie ž.; Féničané i Foiničané, fénický i foinický
 Florencie ž.; florentský, mn. -tští
 Florencie, -e ž.; florentský
 Foinikie viz Fénicie
 Francie ž.; Francouzská republika; Francouz, -e m.; francouzský, mn. -zští; Velká francouzská revoluce, Francouzská revoluce (1789)
 Francie, -e ž.; Francouzská republika; Francouz m.; francouzský
gGalície, -e ž.; galicijský
 garance i garancie ž.
 Grácie i Gracie, -e ž.
 grácie ž., mn. 2. -cií (půvab, půvabná bytost); Grácie (starořímská bohyně)
 Grácie, -cií ž. mn.
 graciézní
hhacienda ž.
 Helvécie, lat. Helvetia [-véci-], -ie ž.; Helvéciové i Helvétiové, helvétský
iidiocie [-dy-] i idiotie [-dy-ty-] ž.
 Ignác, -e i Ignát, -a m.; Ignácie, -e ž.
 indicie [-dý-] ž., mn. 2. -cií
 inspicient, -a m.
 inteligenční (např. kvocient)
kKapadocie i Kappadokie, -ie ž.; kapadocký i kappadocký
 koeficient [ko-e-], -u m.
 konferenciér, -a m.
 Konstancie i Konstance, -e ž.
 kotovaný (např. akcie)
 kotovaný (např. akcie)
 kvocient, -u m.
lLucie, -e ž.
 Lukrécie i Lukrecie, -e ž.
nNumancie, lat. Numantia [-cia], -ie ž.
oopuncie ž., mn. 2. -cií
 ortodoncie i ortodontie [-ty-] ž.
ppacient, -a m.
 Patricius, -cia m.; Patricie, -e ž.
 pistácie ž., mn. 2. -cií
 policie ž.; Policie České republiky, Městská policie v (Hradci Králové)
 policie; Policie České republiky, Městská policie v (Hradci Králové)
 provincie ž., mn. 2. -cií
sscience fiction [sajens i sájens fikšn] ž. neskl.
 societa ž.
 součinitel, -e m., mn. 1. -é i -e, 7. -i (koeficient)
 Svatá Lucie, S-é L-e ž.; svatolucijský
ttechnokracie ž.
 teokracie ž.
 tercie ž.
 terciér, -u m.
 terciérní (k terciér)
 Thrákie i Trácie, -ie ž.; Thrákové i Trákové, thrácký i trácký
 Trácie viz Thrákie
vValencie, -e ž.; valencijský
 Vincenc, -e i Vincent, -a m.; Vincencie, -e ž.
Naposledy hledáno:

cié, plinova, chýň, krakování, kréd, hniď, , rozzlobe, zelď, pyla

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.