Pravidla českého pravopisu

cctěný
 Ctibor, -a m.; Ctibora, -y ž.
 ctihodný
 Ctirad, -a m.; Ctirada, -y ž.
 ctít, 3. mn. ctí; rozk. cti, ctěte; příč. ctil, ctěn
 ctitel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 ctižádostivý
 ctnost, -i ž.
 ctnostný
 ct
 Podobné:
aActium [-kci-], řec. Aktion, -tia s.
 ad acta [akta] (lat.)
 Aktion viz Actium
 Andorra, -y ž.; Andorrské knížectví; Andořan m.; andorrský
 angina pectoris [-gí- pek-] ž.
 Asturie [-tú-], -e ž.; Asturské knížectví; Astuřan m.; asturský [-tu-]
bbezectnost, -i ž.
 bezect
 Bibracte [-k-], -ta i neskl. s.
cčalounict s.
 čest, cti ž.
 četnictvo s.
 Connecticut [konektyket], -u m.; connecticutský
 čtrnáct
 čtrnáctideník, -u m.
 čtrnáctidenní; čtrnáctidenně
 čtveráct s.
dde facto [dé faktó] (lat.)
 dědict s.
 dělnictvo s.
 devatenáct
 devatenáctka ž.
 deviza, -y ž. (v peněžnictví)
 domoci se i domoct se, 1. j. domohu se i domůžu se, 2. domůžeš se, ..., 3. mn. domohou se i domůžou se; rozk. domoz se; příč. domohl se
 dopéci i dopéct, 1. j. dopeču, 3. mn. dopečou; rozk. dopeč; příč. dopekl, dopečen
 dopomoci i dopomoct, 1. j. dopomohu i dopomůžu, 2. j. dopomůžeš, dopomoženo
 doříci i doříct, 1. j. dořeknu; rozk. dořekni; příč. dořekl, dořeknut i dořečen i dořčen
 dosíci i dosíct, 1. j. doseču, 3. mn. dosečou; rozk. doseč; příč. dosekl, dosečen (dosekat)
 dotlouci i dotlouct, 1. j. dotluču, 3. mn. dotlučou; rozk. dotluč; příč. dotloukl, dotlučen
 dovléci i dovléct, 1. j. dovleču, 3. mn. dovlečou; rozk. dovleč; příč. dovlekl, dovlečen
 drůbežnict s.
 družstevnict s.
 dvanáct
 dvanáctičlenný
 dvanáctistěnný
 dvanáctka ž.
 dvanáctník i dvanácterník, -u m.
hherect s.
 hornict s.
 horolezect s.
 hra ž., mn. 2. her; XV. (Patnácté) zimní olympijské hry
 hutnict s.
jjedenáct
kkadeřnict s.
 kamenict s.
 klenotnict s.
 knihkupect s.; knihkupect U Zlatého klasu
 knihovnict s.
 knížect s.; Knížectví lichtenštejnské i Lichtenštejnské knížect
 kominict s.
 kongres, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; mezinárodní kongres biologů apod.; XIV. (Čtrnáctý) mezinárodní lingvistický kongres; Kongres (parlament USA); Indický národní kongres (politická strana)
lLaktancius i Lactantius [-k-ci-], -ia m.
 lakýrnict s.
 lesnict s.
 letect s.
 leváct s.
 Lichtenštejnské knížect
 Lichtenštejnsko s.; lichtenštejnský; Lichtenštejnské knížect
mmajetnict s.
 maloměšťáct s.
 měřict s. (geometrie)
 měšťáct s.
 mládenect s.
 moci i moct, 1. j. mohu i můžu, 2. j. můžeš, ..., 3. mn. mohou i můžou; příč. mohl
 Monako s.; Monacké knížectví; Monačan, -a m.; monacký, mn. -čtí
 Monako, -a s.; Monacké knížectví; Monačan m.; monacký
 mučednict s.
 muzejnict s.
nnábřeží s.; Smetanovo nábřeží, nábřeží Kapitána Jaroše, nábřeží 17. (Sedmnáctého) listopadu
 nactiutrhač, -e m.
 nactiutrhačný
 nactiutrhačství s.
 nactiutrhání s.
 namoci se i namoct se, 1. j. namohu se i namůžu se, 2. j. namůžeš se, ..., 3. mn. namohou se i namůžou se; rozk. (ne)namoz se; příč. namohl se, namožen
 námořnictvo s.
 napéci i napéct, 1. j. napeču, 3. mn. napečou; rozk. napeč; příč. napekl, napečen
 napomoci i napomoct, 1. j. napomohu i napomůžu, 2. j. napomůžeš, napomoženo
 nasíci i nasíct, 1. j. naseču, 3. mn. nasečou; rozk. naseč; příč. nasekl, nasečen
 následnict s.
 natéci i natéct, 3. j. nateče, 3. mn. natečou; rozk. nateč; příč. natekl
 natlouci i natlouct, 1. j. natluču, 3. mn. natlučou; rozk. natluč; příč. natloukl, natlučen
 návěstí s. (např. v letectví)
 navléci i navléct, 1. j. navleču, 3. mn. navlečou; rozk. navleč; příč. navlekl, navlečen
 nectnost, -i ž.
 nect
 nevolnict s.
oobléci i obléct, 1. j. obleču, 3. mn. oblečou; rozk. obleč; příč. oblekl, oblečen
 obtéci i obtéct, 3. mn. obtečou; rozk. obteč; příč. obtekl
 ocet, octa m.
 ocitnout se i octnout se, 1. j. ocitnu se i octnu se; příč. ocitl se, ocitnul se i octl se, octnul se
 octan, -u m.
 Octavia viz Oktávie
 Octavianus viz Oktavián
 oděvnict s.
 odpadlict s.
 odříci i odříct i odřeknout, 1. j. odřeknu; rozk. odřekni; příč. odřekl, odřeknut; podst. jm. odřeknutí
 odtéci i odtéct, 3. mn. odtečou; rozk. odteč; příč. odtekl
 odtlouci i odtlouct, 1. j. odtluču, 3. mn. odtlučou; rozk. odtluč; příč. odtloukl, odtlučen
 odvléci i odvléct, 1. j. odvleču, 3. mn. odvlečou; rozk. odvleč; příč. odvlekl, odvlečen
 Oktavián i Octaviánus [-kt-án-], -na m.
Naposledy hledáno:

ct, ztr, dojící, ujíždět, rozkutálet, úhledný, koceni, zbó, nevada, lynkový

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.