Pravidla českého pravopisu

dduál, -u m.
 dualistický [-ty-]
 dualizmus, -izmu i dualismus [-zm-], -ismu m.
 duatlon, -u m.
 duatlon, -u m.
 dub, -u m.
 duběnka ž.
 dubina ž.
 dubiózní
 dublé s. neskl.
 dubleta ž.
 Dublin [da-], -u m.; dublinský
 dublon, -u m.
 dublovat
 Dubrovník, -u i -a m.;dubrovnický
 duch, -a m. neživ., jedn. 3., 6. -u, 4. duch i ducha; Duch svatý i svatý Duch (v náboženském významu)
 duch, -a m. živ., jedn. 3., 6. -u i -ovi, 4. -a, mn. 1. -ové (bytost)
 duchapřítomnost, -i ž.
 duchapřítomný; duchapřítomně
 Duchcov, -a m.; duchcovský
 důchod, -u m.
 důchodce, -ce m., jedn. 5. -ce; důchodkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 dudy, dud ž. pomn.
 duel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 duet, -u m.
 dueto s.
 duglaska ž.
 duhovka ž.
 Duisburg [dujz-], -u m.; duisburský
 důkaz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Dukelský průsmyk
 Dukla, - ž.; dukelský
 důkladný
 důl, dolu m., mn. 1., 4., 7. doly; Důl Hlubina; Ostravsko-karvinské doly (závod)
 důlčík, -u m.
 důlek, -lku m.
 důležitý
 důlní m. i příd. jm.
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
 Dumas [dyma], -se [-se] m.
 Ďumbier, -u m.; ďumbierský
 Ďumbier, -u m.; ďumbierský
 dumping [dam-] i damping, -gu m.
 důmysl, -u m.
 důmyslný
 duna ž. (písečný přesyp)
 Dunaj, -e m.; dunajecký
 Dunaj, -e m.; dunajský
 Dunajská Streda, D-é S-y ž.; dunajskostredský
 duo, dua s., mn. 1. dua, 2. duí, 3. duím atd.
 dupat, 1. j. dupu i dupám; rozk. dupej
 duplicita ž.
 duplikace ž.
 duplikát, -u m.
 dupnout, příč. dupl i dupnul
 dur s. neskl.; stupnice C dur
 dural, -u m.
 důraz, -u m.
 důrazný
 důrazový
 durman, -u m.
 Durrës [-ras] viz Drač
 Durynkové, -ků m. mn.
 Durynsko s.; durynský; Durynský les
 Durynsko, -a s.; durynský
 Durynský les
 Dušan, -a m.; Dušana, -y ž.
 Dušanbe neskl. s.; dušanbský
 důsažný
 duše ž.
 dušený
 duševní
 Dušičky, -ček ž. pomn.
 dusičnan, -u m.
 dusík, -u m.
 dusit, rozk. dus; příč. dušen
 dusitan, -u m.
 dusítko s.
 dusivý
 důsledek, -dku m.
 důsledný
 dušnost, -i ž.
 dušný
 dusný
 Düsseldorf [dysl-], -u m.; düsseldorfský
 důstojnický
 důstojník, -a m.; důstojnice ž.
 důstojný
 dutina ž.
 důtka ž.
 důtklivý
 důtky i dutky, -tek ž. pomn. (karabáč)
 dutý
 důvěra ž.
 důvěřivý
 důvěrnický
 důvěrník, -a m.; důvěrnice ž.
 důvěrný
 důvěřovat
 důvěryhodný
 Podobné:
aabdukce ž.
 abdukční
 ad absurdum (lat.)
 addukce [-d-d-] ž.
 Adelaide [edelid], -du m.; adelaidský
 akvadukt, -u m.
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 andulka ž. (papoušek)
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
 Archimedův zákon
 Asklepiades [-lé-], -da m.; Asklepiadův i asklepiadský verš, Asklepiadovy strofy
bBandung, -u m.; bandungský
 bar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 beduín, -a m. (kočovný pastevec)
 beduínský
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 bordura [-du- i --] ž.
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 budulínek, -nka m. (o dítěti); Budulínek (pohádková postava)
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, budiž; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
ccentrum, -ra s.; obchodní dům Centrum
 cer, -u m. (dub)
 charta ž.; Charta Organizace spojených národů
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 cupy dupy citosl.
ddamping i dumping [dam-], -gu m.
 dedukce ž.
 dedukční
 deduktivní [-ty- i -tý-]
 demodulace ž.
 dobýt, 1. j. dobudu i dobydu; rozk. dobuď; příč. dobyl, dobyt; podst. jm. dobytí
 dojet, 1. j. dojedu; rozk. dojeď; příč. dojel, dojet; podst. jm. dojetí
 dojít, 1. j. dojdu; rozk. dojdi, dojděte; příč. došel, došla; podst. jm. dojití
 dopředu přísl.
 dospod, dospodu přísl.
 dout, 3. j. duje, 3. mn. dují i dujou; rozk. duj; příč. dul; podst. jm. dutí
 dovést, 1. j. dovedu; rozk. doveď; příč. dovedl, doveden
 dozadu přísl.
 Drač, -e m. (Durrës); dračský
 Drávidové, -dů m. mn.
 důvod, -u m.
 důvodný
 důvodový
 důvtip, -u m.
 důvtipný
 dužina ž.
 dužnina ž.
eEduard i Edvard, -a m.
 Eduard i Edvard, -a m.; Eduarda i Edvarda, -y ž.
 exodus [egzo-], -du m.
ffluidum, -da s.
 fortuna [-tu- i -tú-] ž. (štěstí); Fortuna [-tú-] (bohyně osudu)
ggraduovaný
hhádes, -du m. (podsvětí); Hádes, -da m. (bůh podsvětí)
 hajduk, -a m.
 henry m. neskl. (jednotka indukčnosti, zn. H)
 hinduista, -y m.
 hinduistický [-ty-]
 Hinkuš, -e m.; hindustánský
 hloub, -i ž.; z hloubi duše
 Honduras, -u m.; Honduraská republika; Hondurasan m.; honduráský
 horkovzdušný (např. topení)
iindividualista [-dy-], -y m.
 individualistický [-dy-ty-]
 individualita [-dy-] ž.
 individualizace [-dy-] ž.
 individualizační [-dy-]
 individualizmus [-dy-], -izmu i individualismus [-dy-zm-], -ismu m.
 individuální [-dy-]
 individuum [-dy-], -dua s., mn. 1., 4. -dua, 2. -duí, 3. -duím, 6. -duích, 7. -dui
 indukce ž.
 indukční
 induktivní [-ty- i -tý-]
 induktor, -u m.
 Indus, -du m.; induský
 Indus, -du m.; induský
 industrializace ž.
 industrializační
 industrializovat
 industriální
 introdukce ž.
 introdukční
jjednoduchý, mn. jednoduší, 2. st. jednodušší
 jednoduše, 2. st. jednodušeji
 jet, 1. j. jedu, bud. pojedu; rozk. jeď; příč. jel, jet; podst. jm. jetí
 jít, 1. j. jdu, bud. půjdu; rozk. jdi, jděte - pojď, pojďte; příč. šel, šla; podst. jm. jití
 jízdárna, -y ž.; Jízdárna Pražského hradu (výstavní síň)
kkakadu m. neskl. i -dua
 karborundum, -da s.
 Káthmán [kátm-] neskl. s.; káthmándský
 klást, 1. j. kladu; rozk. klaď; příč. kladl, kladen
 Knidos, -du m.; knidský
 koedukace [ko-e-] ž.
 Konakry neskl. s.; konedubský
 konduktér, -a m.
 Konedubu neskl. s.; konedubský
 kontraproduktivní [-ty- i -tý-]
 kontraproduktivní [-ty- i -tý-]
 koprodukce ž.
 koprodukovat
Naposledy hledáno:

, fuň, virtuóz, dřeňka, mbs, , resa, lur, rukavice, zodpovědný

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.