Pravidla českého pravopisu

dchadla, -del s. pomn., 3. -dlům, 6. -dlech, 7. -dly
 chat, podst. jm. chání
 chavičný
 chnout i dechnout, příč. chl i dechl; podst. jm. chnutí i dechnutí
 dychtit, podst. jm. dychtění
 dychtivý
 dyftýn, -u m.
 ha ž., jedn. 7. hou, mn. 2. h, 3. hám atd.
 hárna, -y ž.
 hovat, podst. jm. hování
 Dyje ž.; dyjský
 Dyje, -e ž.; dyjský
 Dyjskosvratecký úval
 ka ž., jedn. 7. kou, mn. 2. k, 3. kám atd.
 m, -u m.
 mat, podst. jm. mání
 měj, -e m.
 dymián i tymián, -u m.
 mka ž.
 dymnivka ž.
 movnice ž.
 dynamický
 dynamika ž.
 dynamit, -u m.
 dynamizovat
 dynamo s.; Dynamo (sportovní klub)
 dynamometr, -u m.
 dynastický [-ty-]
 dynastie [-ty-] ž., mn. 2. -tií
  ž.
 dynistor [-ny-], -u m.
 nko s., mn. 2. -nek
 dysfunkce (např. štítné žlázy)
 dysfunkce ž. (např. štítné žlázy)
 dysfunkční
 dysgrafie ž.
 dyslalie [-la- i -lá-] ž.
 dyslektický [-ty-]
 dyslektik [-ty-], -a m.; dyslektička ž.
 dyslexie ž.
 dysprozium [-pro- i -pró-], -zia s.
 za, -y ž.
 dyzenterie [-te- i -té-] ž.
 Podobné:
Budyšín, -a m.; budyšínský
aabbé m., jedn. 2., 4. abbého, 3. abbému, 6., 7. abbém, mn. 1. abbéové atd., i neskl. m.abdikace [-dy-] ž.
 abdikovat [-dy-]
 Aberdeen [ebrn], -u m.; aberdeenský
 absurdita [-dy-] ž.
 acidita [-dy-] ž.
 Addis Abeba [adys], A. A-y ž.; addisabebský [-dys-a-]
 Addis Abeba [adys], Addis Abeby ž.; addisabebský [-dys-a-]
 adiabatický [-dy-ty-]
 adice [-dy-] ž.
 adié i adieu [adyjé]
 Adiže [ady-] ž.; adižský, mn. -žští
 Adiže [ady-], -e ž.; adižský
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy i Eneida, -dy ž.
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 aerodyn [a-e-], -u m.
 aerodynamický [a-e-]
 aerodynamika [a-e-] ž.
 akreditiv [-dyty- i -dytý-], -u m.
 akreditovat [-dy-]
 alej, -e ž.; alej Svobody
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 almandin [-dy- i --], -u m.
 Andy, And ž. pomn.; andský
 anodický [-dy-]
 Antarktis [-ty-], -idy ž.; antarktický
 Antarktis [-ty-], -idy ž.; antarktický, mn. -čtí
 apendix [-dy-], -xu m.
 apodiktický [-dykty-]
 arcidiecéze [-dy-] ž.
 Argolida i Argolis, -idy ž.
 Arktida [-tý- i -ty-] i Arktis [-ty-], -idy ž.
 Arktis [-ty-] i Arktida [-tý- i -ty-], -idy ž.; arktický [-ty-]
 Artemida i Artemis, -idy ž.
 Athéna, -ny ž.; Pallas Athéna, Pallady Athény i Pallas Athény
 Atlantida i Atlantis, -idy ž.
 audience [-dy-] ž.
 audienční [-dy-]
 audiokazeta [-dy-] ž.
 audiokazeta [-dy-] ž.
 audiometrie [-dy-] ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 audiotechnika [-dy-ny-] ž.
 audiovizuální [-dy-]
 auditivní [-dyty- i -dytý-]
 auditorium [-dyto- i -dytó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 Aulida, -idy i Aulis, -idy i neskl. ž.
bbadyán, -u m.
 baladický [-dy-]
 bandita [-dy-], -y m.
 banditský [-dy-], mn. -tští
 barrandien [-di- i -dy-], -u m.
 Baucida i Baucis, řec. Byukis, -idy ž.
 Benedikt [-dy-], -a m.; Benedikta [-dy-], -y ž.
 benediktin [-dyktý-], -a m.
 Bermudy, Bermud ž. pomn.; Bermudské ostrovy; bermudský
 bernardin [--], -a m. (mnich)
 bernarn, -a m. (pes)
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn.; beskydský
 biologicko-ekologický (např. vědy)
 blonn, -a m.; blonna i blonnka ž.
 bodyček, -čeku m.
 bodyguard [-gár- i -gar-], -a m.
 bodyguard [-gár- i -gar-], -a m.
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 brandy [brendy] neskl. s. i ž.
 Brans, -a m.; branský, mn. -ští
 Brdy, Brd m. pomn.; brdský
 Brdy, Brd m. pomn.; brdský, mn. -dští
 brigar, -a m.
 Brindisi [-dyzi] neskl. s.; brindiský
 bronchitida [-ty- i -tý-] i bronchitis [-ty-], -tidy ž.
 bůhvíkde, bůhvíkdy atd. i bůhví kde, bůhví kdy atd.
 Burundi [-dy-] neskl. s.; Burundská republika; Burunďan m.; burundský
cCádiz [kadys], -u m.; cádizský
 Chalkida i Chalkis, -idy ž.; chalkidský
 Charybda i Charybdis, -dy ž.
 chu, 2. st. chudší
 chůdy, chůd ž. pomn.
 činoro; činorodě
 cinvaldit [-dy-], -u m.
 city [si-] neskl. ž. i s. (město); City (v Lonně)
ddealer [l-], -a m.
 dealer [l-], -a m.
 dedikace [-dy-] ž.
 Defoe [dyfou], -foea [-foua] m.
 dekadický [-dy-]
 design [dyzajn], -u m.
 designér [dyzajn-], -a m.
 diabas [dy-], -u m.
 diabetes [dy-], -tu m.
 diabetický [dy-ty-]
 diabetik [dy-ty-], -a m.; diabetička ž.
 diabolický [dy-]
 diachronický [dy-ny-]
 diachronie [dy-ny-] ž.
 diachronní [dy-]
 diadém [dy-], -u m.
 diafilm [dy-], -u m.
Naposledy hledáno:

, steradi, vykyň, setnina, mestick, kedluben, hitík, lavecky, ůňk, némes

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.