Pravidla českého pravopisu

dda capo [da kápo] (ital.)
dďábel, -bla m., mn. 4., 7. -bly; ďáblice ž.
 Ďábelské ostrovy
 dabing, -gu i dabink, -ku m.
 dabovat
 Dachau neskl. s.; dachauský
 Dachstein [-štajn], -u m.; dachsteinský
 Dácie i Dákie, lat. Dacia [-á-], -ie ž.; Dákové, dácký
 dadaista, -y m.
 dadaistický [-ty-]
 dadaizmus, -izmu i dadaismus [-zm-], -ismu m.
 Dafne [-é-], -ny i neskl. ž.
 dafnie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
 Dafnis, -se i -ida m.
 Dagmar, -ry i neskl. i Dagmara, -y ž.
 Dagmar, -y i neskl. i Dagmara, -y ž.
 daguerrotyp [-gero-], -u m.
 Daidalos, -la m.; daidalské sochařství
 Dakar, -u m.; dakarský
 daktyl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 daktyloskopický
 daktyloskopie ž.
 dalajlama, -y m.
 dalamánek, -nku m.
 dále ž. (dálka)
 dále, dál přísl.
 daleko široko
 dalekohled, -u m.
 daleký
 Dalibor, -a m.; Dalibora, -y ž.
 Dalimil, -a m.
 Dalimil, -a m.; Dalimila, -y ž.
 Dallas, -u m.; dallaský
 Dalmácie ž.; Dalmatinec [-ty-], -nce m.; dalmatský, mn. -tští
 Dalmácie, -e ž.; Dalmatinec [-ty-] m.; dalmatský
 Dalmácie, lat. Dalmatia [-máci-], -ie ž.; dalmatský
 dalmatinec [-ty- i -ti-], -nce m. (pes)
 dálnice ž.
 dálniční
 dálnopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Dálný východ
 dálný; Dálný východ
 další
 daltonizmus [-ny-], -izmu i daltonismus [-nyzm-], -ismu m.
 dáma, -y ž., mn. 2. dam i dám, 3. dámám atd.
 damašek, -šku m. (látka)
 Damašek, -šku m.; damašský
 Damašek, -šku m.; damašský, mn. -šští
 Damián i Damian, -a m.; Damiána i Damiana, -y ž.
 Damokles, -kla i -klea m.; Damoklův meč
 Damoklův meč
 damping i dumping [dam-], -gu m.
 dampr, -u m.
 daň, -ně ž.
 Dana, -y ž.
 danajský dar
 Danang, -u m.; danangský
 dancing [-ci- i -si-], -gu m.
 daněk, -ňka m.; daňčí
 Danica [-ňi-], -ci ž.
 Danica, -ci ž.
 Daniel [-ny-], -a m.
 Daniel [-ny-], -a m.; Daniela [-ny-], -y ž.
 danost, -i ž.
 Dánsko s.; Dánské království; Dán, -a m.; dánský
 Dánsko, -a s.; Dánské království; Dán m.; dánský
 Dante, -ta i -teho m.
 dantovský (např. poezie)
 da
 dar, -u m.
 dárce, -ce m., jedn. 5. -ce; dárkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 dárcovský
 dárcovství s.
 Dardanely, -nel ž. pomn.; dardanelský
 Dardanely, Dardanel ž. pomn.; dardanelský
 dareba, -y m.
 darebák, -a m.
 darebný
 Dareios, -reia, lat. Dareus, -rea m.
 dárek, -rku m.
 Dáresalám, -u m.; dáresalámský
 Daria i Darie, -e i -i, 3.p. Darii i Darie ž.
 Darina, -y ž.
 Darja, -ji, 3.p. -je ž.
 darwinista [-ny-], -y m.
 darwinizmus [-ny-], -izmu i darwinismus [-nyzm-], -ismu m.
 ďas, -a m., mn. 4., 7. -y
 dáseň, -sně ž.
 dát, 1. j. dám, 3. mn. dají; rozk. dej; příč. dal, dán; podst. jm. dání
 databáze ž.
 databáze ž.
 datel, -tla m., mn. 4., 7. -tly; datlí
 dativ [-ty- i -tý-], -u m.
 dativní [-ty- i -tý-]
 datle ž., mn. 2. -lí
 datlovník, -u m.
 datovat
 datum, -ta s.
 Dauhá, neskl. s.; dauháský
 dauphin [dofén], -a m.
 dav, -u m.
 Podobné:
aabeceda ž.
 abilympiáda ž.
 abilympiáda ž.
 Abú Dhabi [dá-] i Abú Zabí neskl. s.; abúdhabský i abúzabský
 abundance ž.
 abundantní
 adagio [adádžo]
 Adalbert, -a m.; Adalberta, -y ž.
 Adam, -a m.
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 adaptabilita ž.
 adaptabilní
 adaptace ž.
 adaptér, -u m.
 adaptor, -u m.
 adaptovat (přizpůsobit, upravit)
 Adelaida [-aj-], -y ž.
 Adonis, -ise i -ida m.
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy i Eneida, -dy ž.
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 agenda ž.
 Agis, -ise i -ida m.
 Ahmadábád, -u m.; ahmadábádský
 Aida [aj-], -y ž.
 akomodace ž.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 Alfréd, -a m.; Alfréda, -y ž.
 Amand, -a m.; Amanda, -y ž.
 ampérsekunda ž.
 amplituda [-tu- i -tú-] ž.
 Amsterodam i Amsterdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 Amsterodam i Amstrdam, -u m.; amsterodamský i amsterdamský
 Amudarja, -je i -ji ž.; amudarský
 anakonda ž.
 Andalusie [-lúz- i -luz-], -e ž.; Andalusan m.; andaluský
 Andalusie [-lúz- i -luz-]; Andalusan, -a m.; andaluský, mn. -luští
 andalusit [-zit], -u m.
 andante
 andantino [-tý-]
 anoda ž.
 Antarktida [-tý- i -ty-] ž.; antarktický, mn. -čtí
 Antarktida [-tý- i -ty-], -y ž.; antarktický
 Antigua [-tygva-] a Barbuda, A-uy a B-y ž.; Antiguan m.; Barbuďan m.
 Apis, -ise i -ida i -pia m.
 apsida ž.
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
 Argolida i Argolis, -idy ž.
 Aristeides, lat. Aristides, -da m.
 arkáda ž.
 Arktida [-tý- i -ty-] i Arktis [-ty-], -idy ž.
 Arktis [-ty-] i Arktida [-tý- i -ty-], -idy ž.; arktický [-ty-]
 armáda ž.; Armáda České republiky
 armáda; Armáda České republiky
 Arnold, -a m.; Arnolda, -y ž.
 Artemida i Artemis, -idy ž.
 Asklepiades [-lé-], -da m.; Asklepiadův i asklepiadský verš, Asklepiadovy strofy
 Astrid, -y i neskl. i Astrida, -y ž.
 atd. (a tak dále)
 Atlantida i Atlantis, -idy ž.
 Aulida, -idy i Aulis, -idy i neskl. ž.
 autoda s. neskl.
 autogramiáda ž.
 autostráda ž.
 avantgarda ž.
bbabiččin; Babiččino údolí (u Náchoda)
 Babiččino údolí (u Náchoda)
 Badajoz [-cho-], -u m.; badajozský
 dat, podst. jm. bádání
 badatel, -e m., mn. 1. -é, 7. -i
 Bagdád i Bagdad, -u m.; bagdádský i bagdadský
 Bagdád i Bagdad, -u m.; bagdádský i bagdadský, mn. -dští
 balada ž.
 baldachýn, -u m.
 balustráda ž.
 bandaska ž.
 bandáž, -e ž.
 barikáda ž.
 Baucida i Baucis, řec. Byukis, -idy ž.
 da přísl. i citosl.
 Bernard, -a m.; Bernarda, -y ž.
 Bertold, -a m.; Bertolda, -y ž.
 beseda ž.; Česká beseda, Moravská beseda (tance); Beseda brněnská, Měšťanská beseda, Umělecká beseda (spolky)
 Beskydy, Beskyd ž. pomn. i m. pomn., 3. -dám i -dům, 6. -dách i -dech, 7. -dami i -dy; beskydský, mn. -dští
 bezpečnost, -i ž.; Rada bezpečnosti OSN
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 bezpečnostní; Bezpečnostní rada státu
 da ž., jedn. 7. bídou, mn. 2. běd
 bídák, -a m.; bídačka ž.
 Bílá Hora (osada), B-é H-y ž.; bělohorský
 bílý, 2. st. bělejší; Bílá hora (návrší); Bílá Hora (osada); Bílé Karpaty; Bílé moře
 blahodárný
 blokáda ž.
 Bodamské jezero
 bodat
 Bohdan, -a m.; Bohdana, -y ž.
 Bohdaneč, -nče m. i ž.; bohdanečský
 borový i bórový (např. voda)
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
Naposledy hledáno:

da, gáže, krblík, husineck, agronomie, civěji, , cinabarit, marseilles, výčnělek

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.