Pravidla českého pravopisu

ddva m., dvě ž., dvě s., 2., 6. dvou, 3., 7. dvěma
 dvaadvacet i dvacet dva
 dvaapůl i dva a půl
 dvaapůlkrát
 dvaapůlmetrový
 dvacaterý
 dvacet dva i dvaadvacet
 dvacet jedna i jedenadvacet i jednadvacet
 dvacet, -ceti i -cíti
 dvacetihaléř i dvacítihaléř i -halíř, -e m.
 dvacetikoruna i dvacítikoruna ž.
 dvacetina ž.
 dvacetistěn, -u m.
 dvacetník, -u m.
 dvacítka ž.
 dvanáct
 dvanáctičlenný
 dvanáctistěnný
 dvanáctka ž.
 dvanáctník i dvanácterník, -u m.
 dvě stě
 dveře i dvéře ž. pomn., 2. dveří, 3. dveřím, 6. dveřích, 7. dveřmi
 dveřní
 dvěstěkrát
 dvěstěletý i dvousetletý
 Dvina, -y ž.; dvinský
 dvířka s. pomn., 2. -řek, 3. -ům i -ám, 6. -ách, 7. -y i -ami
 dvoj- i dvou- ve složeninách
 dvojaký
 dvojče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 dvojchroman, -u m.
 dvojčlenný i dvoučlenný
 dvojdílný i dvoudílný
 dvoje; dvojí
 dvojfázový i dvoufázový
 dvojhláska ž.
 dvojhlavý i dvouhlavý
 dvojhvězda ž.
 dvojice ž.
 dvojjazyčný
 dvojjazykový
 dvojjehlan, -u m.
 dvojklanost, -i ž.
 dvojklaný
 dvojměstí s.
 dvojmístný i dvoumístný
 dvojmocnina ž.
 dvojmocný
 dvojnásobek, -bku m.
 dvojnásobný
 dvojpólový i dvoupólový
 dvojramenný i dvouramenný
 dvojslabičný i dvouslabičný
 dvojsmyslný
 dvojstranný i dvoustranný
 dvojtřídní i dvoutřídní
 dvořan, -a m.
 dvorec, -rce m.
 dvorní
 dvorný (zdvořilý)
 dvouhra ž.
 dvouletka ž.
 dvousetletý i dvěstěletý
 dvoustrunný
 Dvůr Králové nad Labem, Dvora K-é n. L.m.; královédvorský
 Dvůr Králové nad Labem, Dvora Králové n. L. m.; královédvorský
 dvůr, dvora i dvoru m.
 Podobné:
aadvent, -u m.
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 adventní
 advokacie ž.
 advokát, -a m.
 advokátní
 advokátský, mn. -tští
 advokatura [-tu- i -tú-] ž.
cčeský; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
eEduard i Edvard, -a m.
 Eduard i Edvard, -a m.; Eduarda i Edvarda, -y ž.
 Edvín i Edvin, -a m.
ffestival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
hhedvábí s.
 hedvábnický
 hedvábný
 Hedvika, -y ž.
jjedenadvacet i jednadvacet i dvacet jedna
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 Královédvorský rukopis i Rukopis královédvorský
 Králův Dvůr, -a i -u m.; královodvorský i králodvorský
 Králův Dvůr, K-ova Dvora i D-u m.; královodvorský i králodvorský
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
 kulturní; Kulturní dům Ládví
 kulturní; Kulturní dům Ládví
lledví s.
 ledvina ž.
 ledvinný
 ledvinový
 Ludvík, -a m.; Ludvíka i Ludvika, -y ž.
mmedvěd, -a m.; Malý medvěd (souhvězdí); medvědí
 medvídě, -ěte s., mn. 1., 4. -ďata
 medvídek, -dka m.
nnadledviny, -in ž. mn.
 nadvakrát i na dvakrát
 nadvláda ž.
 dvoří s.
 dvorní
 nadvýroba, -y ž.
 nadvzdušný
 nadzdvihnout i nazdvihnout, příč. na(d)zdvihl, na(d)zdvižen
 nadzdvihovat i nazdvihovat
 nazdvihnout i nadzdvihnout, příč. na(d)zdvihl, na(d)zdvižen
 nazdvihovat i nadzdvihovat
 neodvratitelný
 neodvratný
 nepředvídaný
 nepředvídatelný
 nízkozdvižný
oobědvat, 1. j. obědvám
 odevždy i odvždy přísl.
 odváděč i odvaděč, -e m.
 odvádět, 3. mn. odvádějí i odvádí; příč. odváděn
 odvát, 3. j. odvěje, 3. mn. odvějí i odvějou; příč. odvál, odvát
 odvázat, 1. j. odvážu, 3. mn. odvážou; rozk. odvaž; podst. jm. odvázání
 odvážet, 3. mn. odvážejí i odváží
 odvážit, rozk. odv
 odvážka ž.
 odvážlivec, -vce m.
 odvážný
 odvažovat
 odvčera přísl.
 odvěký
 odvěsna ž.
 odvést, 1. j. odvedu; rozk. odveď; příč. odvedl, odveden
 odvětví s.
 odvětvový
 odvézt, 1. j. odvezu; rozk. odvez; příč. odvezl, odvezen
 odvíjet, 3. mn. odvíjejí i odvíjí
 odvléci i odvléct, 1. j. odvleču, 3. mn. odvlečou; rozk. odvleč; příč. odvlekl, odvlečen
 odvlékat i odvlíkat, podst. jm. odvlékání i odvlíkání
 odvléknout i odvlíknout, příč. odvlékl, odvléknul i odvlíkl, odvlíknul
 odvodit, příč. odvozen
 odvodnit
 odvolací (např. řízení)
 odvolávací
 odvolávka ž.
 odvoz, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 odvozce, -ce m., jedn. 5. -ce
 odvozit, rozk. odvoz; příč. odvožen
 odvracet, 3. mn. odvracejí i odvrací; příč. odvracen
 odvrátit, rozk. odvrať; příč. odvrácen
 odvrhnout, příč. odvrhl, odvržen
 odvykat (si)
 odvyknout (si), příč. odvykl (si)
 odvzdušit i odvzdušnit
 odvzdušovat i odvzdušňovat
 odvždy i odevždy přísl.
 olympijský; olympijské hry; XXV. (Dvacáté páté) olympijské hry
ppánvička ž., jedn. 3., 6. -čce (ledvinová)
 pětadvacet i dvacet pět
 podvádět, 3. mn. podvádějí i podvádí
 podvázat, 1. j. podvážu, 3. mn. podvážou; rozk. podv
 podvazek, -zku m.
 podvečer, -a m.; podvečer přísl.
 podvědomí s.
 podvědomý; podvědomě
 podvést, 1. j. podvedu; rozk. podveď; příč. podvedl, podveden
 podvléci i podvléct, 1. j. podvleču, 3. mn. podvlečou; rozk. podvleč; příč. podvlekl, podvlečen
 podvlékačky i podvlíkačky, -ček ž. pomn.
Naposledy hledáno:

dv, za, buni, erverzni, heroismus, po, apríl, dostat, měšek, mikroorgani

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.