Pravidla českého pravopisu

eetuda [-tý-] ž.
 Podobné:
aapretura [-tu- i -tú-] ž.
 arboretum [-re- i -ré-], -ta s.
ddomést, 1. j. dometu; rozk. dome; příč. dometl, dometen
 doplést, 1. j. dopletu; rozk. dople; příč. dopletl, dopleten
hhníst, 1. j. hnětu; rozk. hně; příč. hnětl, hněten
kkonkrétum, -ta s.
 kriket, -ketu m.
 kroket, -ketu m.
lléto s., mn. 2. let, 3. letům i létům, 6. letech i létech, 7. lety i léty
 letuška ž.
mmést, 1. j. metu; rozk. me; příč. metl, meten
 Metuzalém, -a m.; metuzalémský
nnamést, 1. j. nametu; rozk. name; příč. nametl, nameten
 naplést, 1. j. napletu; rozk. naple; příč. napletl, napleten
oodmést, 1. j. odmetu; rozk. odme; příč. odmetl, odmeten
 omést, 1. j. ometu; rozk. ome; příč. ometl
 oplést, 1. j. opletu; rozk. ople; příč. opletl
pperpetuum mobile [mó-] (lat.)
 petúnie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
 plést, 1. j. pletu; rozk. ple; příč. pletl, pleten; podst. jm. pletení
 poplést, 1. j. popletu; rozk. (ne)pople; příč. popletl, popleten
 připlést, 1. j. připletu; rozk. připle; příč. připletl, připleten
 prohníst, 1. j. prohnětu; rozk. prohně; příč. prohnětl, prohněten
 proplést, 1. j. propletu; rozk. prople; příč. propletl, propleten
rretuš, -e ž.
 retušér, -a m.
 retušovat
 rozkvést i rozkvíst, 1. j. rozkvetu; rozk. rozkve; příč. rozkvetl
 rozplést, 1. j. rozpletu; rozk. rozple; příč. rozpletl, rozpleten
ssmést, 1. j. smetu; rozk. sme; příč. smetl, smeten
 splést, 1. j. spletu; rozk. sple; příč. spletl, spleten
ttamhletudy přísl.
uuhníst, 1. j. uhnětu; rozk. uhně; příč. uhnětl, uhněten
 umést, 1. j. umetu; rozk. ume; příč. umetl, umeten
 uplést, 1. j. upletu; rozk. uple; příč. upletl, upleten
vvmést, 1. j. vmetu; rozk. vme; příč. vmetl, vmeten
 vplést, 1. j. vpletu; rozk. vple; příč. vpletl, vpleten
 vykvést i vykvíst, 1. j. vykvetu; rozk. vykve; příč. vykvetl
 vymést, 1. j. vymetu; rozk. vyme; příč. vymetl, vymeten
 vyplést, 1. j. vypletu; rozk. vyple; příč. vypletl, vypleten
 vzkvést i vzkvíst, 1. j. vzkvetu; rozk. vzkve; příč. vzkvetl
zzamést, 1. j. zametu; rozk. zame; příč. zametl, zameten
 zaplést, 1. j. zapletu; rozk. zaple; příč. zapletl, zapleten
 zhníst, 1. j. zhnětu; rozk. zhně; příč. zhnětl, zhněten
Naposledy hledáno:

eu, klížicí, atpod, istrie, štěpán, tříska, vyčerpání, zžíhání, pascal, napsat

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.