Pravidla českého pravopisu

een bloc [án blok] (franc.)
 en face [án fas] (franc.)
 en gros [án gro] (franc.)
 en passant [án pasán] (franc.)
eencefalitida [-ty- i -tý-] i encefalitis [-ty-], -tidy ž.
 encián, -u m.
 encyklika ž.
 encyklopedický [-dy-]
 encyklopedie [-dy-] ž., mn. 2. -dií
 encyklopedista [-dy-], -y m.
 encyklopedistický [-dy-ty-]
 endogenní
 endokrinní
 endokrinologický
 endokrinologie ž.
 endoplazma, -y ž.
 endotermický
 Endymion, -ona m.
 Eneida viz Aeneida
 energetický [-ty-]
 energetik [-ty-], -a m.
 energetika [-ty-] ž.
 energický
 energie ž.
 enfant terrible [anfan teribl] (franc.)
 Engelbert, -a m.
 enjambement [anžambmá], -mentu [-mánu] m. i neskl. s.
 enkláva, -y ž.
 enormní; enormně
 enšpígl, -a m., mn. 4., 7. -y (šprýmař); vl. jm. Enšpígl
 entalpie ž.
 entomologický
 entomologie ž.
 entropie ž.
 entuziastický [-ty-]
 entuziazmus, -zmu i entuziasmus [-zm-], -smu m.
 enzym, -u m.
 Podobné:
aAberdeen [ebrdýn], -u m.; aberdeenský
 abiturient, -a m.
 abonent, -a m.
 absence ž.
 absentér, -a m.
 absentizmus [-ty-], -izmu i absentismus [-tyzm-], -ismu m.
 absolvent, -a m.
 abstence ž.
 abstinence [-ty-] ž.
 abstinenční [-ty-]
 abstinent [-ty-], -a m.
 abstinentský [-ty-], mn. -tští
 acetylen [-le- i -lé-], -u m.
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 adolescence ž.
 adolescenční
 adolescent, -a m.
 adrenalin [-li- i -lí-], -u m.
 Adriena, -y ž.
 advent, -u m.
 adventivní [-ty- i -tý-] (např. kořeny)
 adventní
 Aeneas [-é], -nea m.
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy i Eneida, -dy ž.
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 agenda ž.
 agens, -ntu m. i s. neskl.
 agent, -a m.
 agentura [-tu- i -tú-] ž.
 Agrigento [-džen-], -a s.; agrigentský
 akademie ž., mn. 2. -mií; Akademie věd České republiky; Akademie výtvarných umění; Janáčkova akademie múzických umění; též Akademie (viz § 65)
 akcent, -u m.
 albigenští m. mn. (sekta)
 Alena, -y ž.
 alergen [-ge- i -gé-], -u m.
 alfa ve spojeních, např. alfa-záření i záření alfa; °-záření i záření °; alfa-metoda
 alfa, -y ž. (ve spojení s alfou i omegou); kino Alfa
 alimentační
 alimenty, -ů m. pomn.
 Almadén, -u m.; almadénský
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 ambivalence ž.
 ambivalentní
 amen [a- i á-] s. neskl.
 Amiens [amján i amjen], -u m.; amienský
 ampér, -u m. (jednotka intenzity el. proudu, zn. A); vl. jm. Ampére [-pér], -ra m.
 analgen, -u m.
 Anaximenes, -na m.
 Anguilla [engvila], -y ž.; anguillský
 anhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
 Anna ž.; anenský
 anténa ž.
 anténní
 anténový
 antigen [-ty-], -u m.
 antracen [-ce- i -cé-], -u m.
 antracenový [-ce- i -cé-]
 antropocentrický
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 antropogeneze ž.
 antropogenní
 apendix [-dy-], -xu m.
 Apeninský poloostrov [-ny-]
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský
 Apeniny [-ny-], -nin ž. pomn.; apeninský; Apeninský [-ny-] poloostrov
 Apolena, -y ž.
 Ardeny, Arden ž. pomn.; ardenský
 Ardeny, Arden ž. pomn.; ardenský
 aréna ž.
 Argentina [-tý- i -ty-] ž.; Argentinec, -nce m.; argentinský
 Argentina [-tý- i -ty-], -y ž.; Argentinská republika; Argentinec m.; argentinský
 argument, -u m.
 Arménie [-ny-] ž.; Armén, -a m.; arménský
 Arménie [-ny-], -e ž.; Arménská republika; Armén m.; arménský
 arzen [-ze- i -zé-], -u m.
 arzenál, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 arzenik [-ny-], -u m.
 arzenový [-ze- i -zé-]
 asistence ž.
 asistenční
 asistent, -a m.
 atentát, -u m.
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; Atéňané, aténský i athénský
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; aténský i athénský
 Atény i Athény, -én ž. pomn.; aténský i athénský
 Athéna, -ny ž.; Pallas Athéna, Pallady Athény i Pallas Athény
 audience [-dy-] ž.
 audienční [-dy-]
 autentický [-ty-]
 autocenzura [-zu- i -zú-] ž.
 autogen, -u m.
 autogenní
 Aventin i Aventinus [-ty- i -tý-], -na m.; aventinský
 avenue [franc. aveny, angl. evinjú] ž. neskl.; Pátá avenue (v New Yorku)
 azbestocement, -u m.
 azulen [-le- i -lé-], -u m.
bBaden-Baden [bá-bá-], B.-B-u m.; badenbadenský
 Bádensko-Württembersko [vir-], B-a-W-a i B-o-W-a s.; bádensko-württemberský
 Bahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 bahenní
Naposledy hledáno:

, spát, kravský, frontální, valco, žíh, trut, nesoť, perfidní, spím

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.