Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
bBahamy, Baham ž. pomn.; Bahamské společenství; Bahamec m.; bahamský
 Bečva, -y ž.; bečevský
ddispečer [dy-], -a m.
 Dominika [-ny-], -y ž.; Dominické společenství; Dominičan m.; dominický
 dopéci i dopéct, 1. j. dopeču, 3. mn. dopečou; rozk. dopeč; příč. dopekl, dopečen
 doříci i doříct, 1. j. dořeknu; rozk. dořekni; příč. dořekl, dořeknut i dořečen i dořčen
 dosíci i dosíct, 1. j. doseču, 3. mn. dosečou; rozk. doseč; příč. dosekl, dosečen (dosekat)
 dovléci i dovléct, 1. j. dovleču, 3. mn. dovlečou; rozk. dovleč; příč. dovlekl, dovlečen
eEvropa, -y ž.; Evropan, -a m.; evropský; Evropské společenství, Evropský parlament; Evropský pohár (např. ve sportovní gymnastice)
hHustopeče, -í ž. pomn.; hustopečský, mn. -čští
jježíšek, -ška m. (vánoční dárek, nadílka); Ježíšek (malý Ježíš; Štědrý den, Štědrý večer)
kkleče i vkleče přísl.
 klečet, 3. mn. klečí
 eček, -čka m.; křeččí
 kúra ž. (léčení)
 kvečeru i k večeru (před večerem)
llávra ž.; Kyjevskopečerská lávra
 léčebna, -y ž.
 léčebně-výchovný (např. pracoviště)
 léčebný
 libeček, -čku m.
nnapéci i napéct, 1. j. napeču, 3. mn. napečou; rozk. napeč; příč. napekl, napečen
 nasíci i nasíct, 1. j. naseču, 3. mn. nasečou; rozk. naseč; příč. nasekl, nasečen
 natéci i natéct, 3. j. nateče, 3. mn. natečou; rozk. nateč; příč. natekl
 navečer přísl. (kvečeru)
 navečeřet se, 3. mn. navečeří se i navečeřejí se; rozk. navečeř se
 navléci i navléct, 1. j. navleču, 3. mn. navlečou; rozk. navleč; příč. navlekl, navlečen
 nebezpečenství s.
 Nečech, -a m.
 nečestný
 nehledě, nehledíc k něčemu, na něco
oobleče s.
 obléci i obléct, 1. j. obleču, 3. mn. oblečou; rozk. obleč; příč. oblekl, oblečen
 odčíst i odečíst, 1. j. odečtu; rozk. odečti, odečtěte; příč. odčetl i odečetl, odčetla i odečetla i odečtla, odečten; podst. jm. odečtení
 odečet, -čtu m.
 odečíst i odčíst, 1. j. odečtu; rozk. odečti, odečtěte; příč. odečetl i odčetl, odečetla i odečtla i odčetla, odečten; podst. jm. odečtení
 odvléci i odvléct, 1. j. odvleču, 3. mn. odvlečou; rozk. odvleč; příč. odvlekl, odvlečen
 opéci i opéct, 1. j. opeču, 3. mn. opečou; rozk. opeč; příč. opekl, opečen
ppéče ž.
 peče ž.
 pečeť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 pečetidlo s.
 pečetítko s.
 pečetní
 péci i péct, 1. j. peču, 3. mn. pečou; rozk. peč; příč. pekl, pečen
 pečící (kdo nebo co peče)
 po pravdě i popravdě (např. řečeno)
 podvečer, -a m.; podvečer přísl.
 podvléci i podvléct, 1. j. podvleču, 3. mn. podvlečou; rozk. podvleč; příč. podvlekl, podvlečen
 posíci i posíct, 1. j. poseču, 3. mn. posečou; rozk. poseč; příč. posekl, posečen
 povléci i povléct, 1. j. povleču, 3. mn. povlečou; rozk. povleč; příč. povlekl, povlečen
 přečíst, 1. j. přečtu; rozk. přečti, přečtěte; příč. přečetl, přečetla i přečtla, přečten
 předvečerem i před večerem (v předvečerní době)
 převléci i převléct, 1. j. převleču, 3. mn. převlečou; rozk. převleč; příč. převlekl, převlečen
 připéci i připéct, 1. j. připeču, 3. mn. připečou; rozk. připeč; příč. připekl, připečen
 přivléci i přivléct, 1. j. přivleču; rozk. přivleč; příč. přivlekl, přivlečen
 propéci i propéct, 1. j. propeču, 3. mn. propečou; rozk. propeč; příč. propekl, propečen
 prořeknout (se) i proříci (se) i proříct (se), 1. j. prořeknu (se); rozk. prořekni (se); příč. prořekl (se), prořečen i prořeknut; podst. jm. prořeknutí
 provléci i provléct, 1. j. provleču, 3. mn. provlečou; rozk. provleč; příč. provlekl, provlečen
rříci i říct, 1. j. řeknu; rozk. řekni; příč. řekl, řečen
 rozečíst, 1. j. rozečtu, 3. mn. rozečtou; rozk. rozečti, rozečtěte; příč. rozečetl, rozečetla i rozečtla, rozečten; podst. jm. rozečtení
 rozpečetit
 rozpéci i rozpéct, 1. j. rozpeču, 3. mn. rozpečou; rozk. rozpeč; příč. rozpekl, rozpečen
ssečíst, 1. j. sečtu; rozk. sečti, sečtěte; příč. sečetl, sečetla i sečtla, sečten
 sedrat, 1. j. sederu, 2. j. sedereš, ..., 3. mn. sederou; rozk. seder; příč. sedral, sedrán; podst. jm. sedrání (např. peří nebo něco z něčeho); jiné je zedrat (roztrhat, rozdrásat)
 sesíci i sesíct, 1. j. seseču, 3. mn. sesečou; rozk. seseč; příč. sesekl, sesečen
 síci i síct, 1. j. seču, 3. mn. sečou; rozk. seč; příč. sekl, sečen
 slaneček, -čka m., mn. 1. -čci i -čky
 spéci i spéct, 1. j. speču, 3. mn. spečou; rozk. speč; příč. spekl, spečen (pečením spojit); jiné je zpéci i zpéct (pečením spotřebovat)
 společensko-ekonomický (např. formace)
 společenský
 Společenství nezávislých států, S-í n-ých s-ů s.
 společenství s.
 společenstvo s.
 štědrovečerní
 štědrý; Štědrý den, Štědrý večer
 střeček, -čka m.
 světle červený i světlečervený, světle modrý i světlemodrý apod.
 svléci i svléct i svlíct, 1. j. svleču, 3. mn. svlečou; rozk. svleč; příč. svlekl, svlečen
 syreček, -čku m.
ttemně červený i temněčervený, temně modrý i temněmodrý apod.
 tmavě červený i tmavěčervený, tmavě modrý i tmavěmodrý apod.
uúčastný; účasten něčeho
 upéci i upéct, 1. j. upeču, 3. mn. upečou; rozk. upeč; příč. upekl, upečen
vv předvečer
 váleček, -čku m. (zařízení)
 večer, -a m.; večer přísl.; Štědrý večer
 večer; Štědrý večer
 večeře ž.
 večeřet, 3. mn. večeří i večeřejí; rozk. večeř
 večerka ž.
 večerní
 večernice ž.
 večerník, -u m.
 vkleče i kleče přísl.
 vléci i vléct, 1. j. vleču, 3. mn. vlečou; rozk. vleč; příč. vlekl, vlečen
 vpodvečer i v podvečer (v předvečerní době)
 vypéci i vypéct, 1. j. vypeču, 3. mn. vypečou; rozk. vypeč; příč. vypekl, vypečen
 vysíci i vysíct, 1. j. vyseču, 3. mn. vysečou; rozk. vyseč; příč. vysekl, vysečen
 vysvléci i vysvléct, 1. j. vysvleču, 3. mn. vysvlečou; příč. vysvlekl, vysvlečen
Naposledy hledáno:

eče, osmahlý, vysvléct, abdikace, mostit, matečný, růza, gúo, rozbíjet, líbit

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.