Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aAmazonka ž. (řeka); amazonský
 artotéka ž.
bbibliotéka ž.
 bibliotékář, -e m.
cčasopis, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Časopis lékařů českých, Časopis Národního muzea
 čekaná, -é ž.
 čekárna, -y ž.
 Chuang-che neskl. s. (Žlutá řeka)
 Columbia [k-], -ie ž. (řeka); columbijský
ddeka- (zn. da) ve složeninách, např. dekagram atd.
 děkabrista, -y m.
 dekáda ž.
 dekadence ž.
 dekadenční
 dekadent, -a m.
 dekadentní
 dekadický [-dy-]
 dekagram, -u m. (zn. dag)
 dekameron, -u m.; Dekameron (titul díla)
 děkan, -a m.
 děkanát, -u m.; Děkanát Právnické fakulty Univerzity Karlovy děkanství s.
 dekarbonizace [-ny-] ž.
 dekarbonizační [-ny-]
 Descartes [dekart], -cartesa [-karta] i -carta [-karta] m.
 diskotéka [dy-] ž.
 dopékat i dopíkat, podst. jm. dopékání i dopíkání
 dosíci i dosíct, 1. j. doseču, 3. mn. dosečou; rozk. doseč; příč. dosekl, dosečen (dosekat)
 dovlékat i dovlíkat, podst. jm. dovlékání i dovlíkání
ffakulta ž.; Fakulta dětského lékařství Univerzity Karlovy; Divadelní fakulta Akademie múzických umění; Pedagogická fakulta Univerzity Karlovy
 fekálie, -lií ž. pomn.
 fekální
 filmotéka ž.
 fonotéka ž.
gglyptotéka ž.
hHekabe [-bé], -by i neskl. lat. Hecuba [-ku-] i Hekuba, -by ž.
 hypotéka ž.
kkartotéka ž.
 kleká s.
 klekánice ž.
 klekat
 klekátko s.
 klinika [-ny-] ž.; Klinika rehabilitačního lékařství Všeobecné fakultní nemocnice v Praze
 kosekans m. neskl. i kosekanta, -ty ž. (zn. cosec)
llékař, -e m.
 lékárenský
 lékárna, -y ž.; lékárna U Jednorožce apod.
 lékárnička ž., jedn. 3., 6. -čce
 lékárnický
 lékárník, -a m.; lékárnice ž.
 lékařský
mMarica, -ce ž., 3., 6. -i, 4. -i i -u, 7. -í i -ou (řeka)
 Mississippi neskl. s. i ž. (řeka), neskl. s. (stát); mississippský
 Mississippi neskl. s. i ž. (řeka), s. neskl. (stát); mississippský
 Missouri [-zú-] neskl. s. i ž. (řeka), neskl.s. (stát); missourský
 mlékárenství s.
 mlékárna, -y ž.
 mlékařství s.
nnalézt (někam), 1. j. nalezu; rozk. nalez; příč. nalezl; podst. jm. nalezení
 navlékat i navlíkat, podst. jm. navlékání i navlíkání
 nekatolík, -a m.; nekatolička ž.
 Niger [ny-], -u m.; (řeka); nigérský
ooblékárna, -y ž.
 oblékat i oblíkat, podst. jm. oblékání i oblíkání
 obtékat, podst. jm. obtékání
 odvlékat i odvlíkat, podst. jm. odvlékání i odvlíkání
 opékat i opíkat, podst. jm. opékání i opíkání
 otékat, podst. jm. otékání
ppekáč, -e m.
 pekař, -e m.
 pekari, -ho m.
 pekárna, -y ž.
 pekařství s.
 pinakotéka ž.
 podtékat, podst. jm. podtékání
 podvlékačky i podvlíkačky, -ček ž. pomn.
 podvlékat i podvlíkat, podst. jm. podvlékání i podvlíkání
 povlékat i povlíkat, podst. jm. povlékání i povlíkání
 prekambrium, -ria s.
 ekážet, 3. mn.ekážejí i překáží
 překazit, rozk. překaz; příč. překažen
 ekážka ž.
 ekážkář, -e m.
 přetékat, podst. jm. přetékání
 převlékárna, -y ž.
 převlékat i převlíkat, podst. jm. převlékání i převlíkání
 připékat i připíkat, podst. jm. připékání i připíkání
 přivlékat i přivlíkat, podst. jm. přivlékání i přivlíkání
 proděkan, -a m.
 propékat i propíkat, podst. jm. propékání i propíkání
 protékat, podst. jm. protékání
 provlékat i provlíkat, podst. jm. provlékání i provlíkání
 punkva, -y ž. (ponorná řeka); vl. jm. Punkva
rRebeka, -y ž.
 řeka Svatého Vavřince
 řeka ž.
 rekapitulace ž.
 Rijeka, -y ž., 3., 6. -ce; rijecký, mn. -čtí
 Rijeka, -y ž.; rijecký
 rozpékat i rozpíkat, podst. jm. rozpékání i rozpíkání
 rozsekat
Naposledy hledáno:

eká, átky, reseni, opěradlo, heá, retarda, vztek, našimi, obden, tuti

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.