Pravidla českého pravopisu

eelongace ž.
 Podobné:
aapelovat
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
bBarcelona ž.; barcelonský
 Barcelona, -y ž.; barcolonský
 Belo Horizonte [belorizonty] neskl. s.; belohorizontský
 bělogvardějec, -jce m.
 bělohorský; bělohorská bitva (viz § 68)
 Bělorusko, -a s.; Běloruská republika; Bělorus m.; běloruský
 Bělorusko, -a s.; Bělorus, -a m.; běloruský, mn. -ruští
 bělovlasý
 bibelot, -u m.
 Bílá Hora (osada), B-é H-y ž.; bělohorský
 Bílá hora (vrch); bělohorský
 bitva, -y ž., mn. 2. bitev; bitva na Bílé hoře (bělohorská bitva), bitva u Domažlic (viz § 68)
 boží; boží bojovníci, boží muka; Matka boží; Boží tělo, Boží hod i Hod boží (vánoční) (svátky)
 bradla, bradel s. pomn., 3. -dlům, 4. -dlech, 7. -dly (tělocvičné nářadí)
ccelloelo] s.
 čelo s.; v čele (např. skupiny)
 celodenní; celodenně
 celofán, -u m.
 celoplátěný
 celotýdenní
 celozrnný
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 cizelovat
dDelos [-é-], -lu i -losu m.; delský i deloský
 dieselo [dýzl-]
 dít se, 3. j. děje se, 3. mn. dějí se; rozk. děj se; příč. dělo se i dálo se; podst. jm. dění
eEiffelova [efel- i ajfel-] věž
 excelovat
gGuadeloupe [gvadelup], -pu m.; guadeloupský
hhegelovec, -e m.
iinternet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
 internet, -u m. (propojené počítačové sítě); Internet vl. jm. (Celosvětová informační a komunikační síť)
kkamelot, -a m.
lleporelo s.
mmelodický [-dy-]
 melodie [-dy-] ž., mn. 2. -dií
 melodram, -u m.
 melodramatický [-ty-]
 Melos, -lu m.; melský
 meloun, -u m.
nnakyselo i na kyselo (např. vejce, čočka)
 neloajální
 nivelovat [ny-]
ooceloryjec, -jce i ocelorytec, -tce m.
 ocelot, -a m.
 oddělovač, -e m.
 oddělovat
 Othello [otelo], -lla m.
pPeloponés -su i Peloponnésos [-zo-], -ésu m.; peloponéský
 Peloponés i Peloponnésos [-zos], -ésu m.; peloponéský
 Peloponés i Peloponnésos [-zos], -ésu m.; peloponéský, mn. -ští
 Pelops i Pelop, -pa m.; Námluvy Pelopovy
 peloton, -u m.
 Penelopa, -py řec. Penelope [pé-pé], -py i neskl. ž.
 pobělohorský
 předbělohorský
 eložka ž.
rrozdělovač, -e m.
 rozdělovat
 rozdělovník, -u m.
ssalmonelóza, -y ž.
 sdělovat
 setmět se i setmít se, 3. mn. setmějí se; příč. setmělo se
 Slavia [-lá-], -ie ž. (tělovýchovná jednota)
 smělost, -i ž.
 Sokol, -a m. (tělovýchovná jednota)
 Sparta ž. (tělovýchovná jednota)
 štok, -u m. (chmelový keř)
ttělocvična, -y ž.
 tělocvičný
 tělocvik, -u m.
 tělocvikář, -e m.
 tělověda ž.
 tělový
 tělovýchova, -y ž.
 tmět se i tmít se, 3. mn. tmějí se; příč. tmělo se
uúčelo
 udělovat
vvelociped [-pe- i -pé-], -u m.
 velodrom, -u m.
 víceúčelo
 violoncello [-čelo] s.
 vycizelovat
zzachtít se, 3. j. zachce se; příč. zachtělo se
 zatemnět (se), 3. mn. zatemnějí (se) i zatemní (se); příč. zatemnělo (se)
 zatmět se i zatmít se, 3. mn. zatmějí se; příč. zatmělo se
 zželet se, 3. mn. zželí se i zželejí se; rozk. zžel se; příč. zželelo se
Naposledy hledáno:

elo, imax, cecilie, nejvý, dallask, lisý, precizn, ráš, expresn, ťc

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.