Pravidla českého pravopisu

eenormní; enormně
 Podobné:
aanténový
 antracenový [-ce- i -cé-]
 arzenový [-ze- i -zé-]
bbiocenóza, -y ž.
 břemeno s., jedn. 2. -ena i -ene ; Čertovo břemeno (hora)
 břímě (kniž.) s., viz břemeno
 Buenos Aires neskl. s.; buenosaireský
 Buenos Aires [ajr-] neskl. s.; buenosaireský, mn. -reští
ccenovka ž.
 cenový
 červenobílý
 červenomodrobílý
 členovec, -vce m.
ddopomoci i dopomoct, 1. j. dopomohu i dopomůžu, 2. j. dopomůžeš, dopomoženo
 drénovat
 dřeňový
eeocénový
ffenol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 fenolftalein [-in i -ín], -u m.
 fenomén, -a m. (vynikající člověk)
 fenomén, -u m. (úkaz, jev)
 fenomenalizmus, -izmu i fenomenalismus [-zm-], -ismu m.
 fenomenální
 fenomenologie ž.
 fenotyp, -u m.
 fytocenóza, -y ž.
gGalenos [-lé-], -na m.
 genocida ž.
 genotyp, -u m.
 gobelínový i goblénový
 Grenoble [-bl], -lu m.; grenobelský
hhugenot [ige-], -a m.
iintravenózní
jjenomže spojka
 Jenovéfa i Jenovefa, -y ž.
 jméno s., mn. 2. jmen, 3. jménům atd.
 jmenovat (se)
 jmenovatel, -e m., jedn. 4. -e, mn. 1. -é i -e, 7. -i
 jmenovitý; jmenovitě
 jmenovka ž.
 jota ž. (písmeno)
kkamenoryt, -u m.
 kamenouhelný
 kenozoikum, -ka s.
 klenot, -u m.
 klenotnice ž. (pro úschovu klenotů); Klenotnice (na Pražském hradě, v Loretě apod.)
 klenotnický
 klenotnictví s.
 klenotník, -a m.; klenotnice ž.
 klenout
 kmenotvorný
 koleno, -a s., mn. 2. kolen, 3. -ům, 6. -ech, 7. -ny, o tělesných údech též 2. a 6. častěji kolenou
 kořenový
 koruna ž.; svatováclavská koruna (korunovační klenot); země Koruny české (české země i České země)
lléno s.
 lenoch, -a m. živ.
 lenoch, -u m. neživ.
 lenoška ž.
 lenost, -i ž.
 lešeňový
 ližina ž. (podklad pod břemeno, trámec)
mměnový
 metylenový [-en- i -én-]
nnapomenout, příč. napomenul, napomenut
 napomoci i napomoct, 1. j. napomohu i napomůžu, 2. j. napomůžeš, napomoženo
 nazapřenou i na zapřenou (být někde)
 nazeleno i na zeleno (zeleně)
 nazývat (se), podst. jm. nazývání (jmenovat)
 nejen, nejenom přísl.
 nejenže, nejenomže i nejen že, nejenom že
 nepořízená, -é ž.; odejít s nepořízenou
oOdolená Voda, Odoleny Vody ž.; odolenovodský
 opomenout i opominout, příč. opomněl, opomenul i opominul; podst. jm. opomenutí, opominutí i opomnění
 ostřižek, -žku m. (co bylo ostřiženo)
 osvícenost, -i ž.
ppanteon, -u m.; Panteon (jméno chrámu apod.)
 partenogeneze ž.
 Parthenon, -onu m.; parthenonský vlis
 pěnobeton, -u m.
 písmeno, -a i -e s.
 plamenomet, -u m.
 pleistocénový
 plémě s., viz plemeno
 plemeno s., jedn. 2. -ena i -ene
 pliocénový
 po pravdě i popravdě (např. řečeno)
 pojíst, 1. j. pojím, 3. mn. pojedí; rozk. pojez; příč. pojedl, pojedeno
 pojmenování s.
 pomoci i pomoct, 1. j. pomohu i pomůžu, 2. j. pomůžeš, ..., 3. mn. pomohou i pomůžou; rozk. pomoz; příč. pomohl, pomoženo
 porozumět, 1. j. porozumím, 3. mn. porozumějí i porozumí; příč. porozuměl, porozuměno
 posvítit, rozk. posviť; příč. posvíceno
 povědět, 1. j. povím, 3. mn. povědí; rozk. pověz; příč. pověděl, pověděno
 přadeno, -a s.
 přejmenovat
 přenos, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 přenosce, -ce m., jedn. 5. -ce
 přenosit, rozk. přenos; příč. přenošen
 přenoska ž.
 přenosný
 přenosový
Naposledy hledáno:

enó, ledacos, kamkoliv, limitativní, nibelung, trafikant, zeřat, zběc, příkop, octl

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.