Pravidla českého pravopisu

ffederace ž.
 federalizace ž.
 federalizmus, -izmu i federalismus [-zm-], -ismu m.
 federalizovat
 federální
 federativní [-ty- i -tý-]
 féerický [fér-] i férický
 féerie [fér-] i férie ž.
 Feidias, -dia m.
 fejeton [-on i -ón], -u m.
 fejetonista [-ny-], -y m.
 fekálie, -lií ž. pomn.
 fekální
 Felície i Felicie, -e ž.
 Felicita, -y i Felicitas, -ty i neskl. ž.
 Felix, -e i -a m.
 Felix, -e i -a m.
 femininum [-ny- i -ný-], -na s.
 feministka [-ny-] ž.
 feminizace [-ny-] ž.
 femto- (zn. f)
 fén, -u m.
 Fénicie i Foinikie [-ný-], ie ž.; Féničané i Foiničané, fénický i foinický
 fenik [-ny-], -u m.
 fénix [-ny-], -e i -a m., mn. 4. -e i -y, 7. -i i -y; Fénix (souhvězdí jižní oblohy)
 fenol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 fenolftalein [-in i -ín], -u m.
 fenomén, -a m. (vynikající člověk)
 fenomén, -u m. (úkaz, jev)
 fenomenalizmus, -izmu i fenomenalismus [-zm-], -ismu m.
 fenomenální
 fenomenologie ž.
 fenotyp, -u m.
 fenykl, -u m.
 fenyl, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Ferdinand [-dy-], -a m.
 Ferdinand [-dy-], -a m.; Ferdinanda [-dy-], -y ž.
 férický i féerický [fér-]
 férie i féerie [fér-] ž.
 ferina, -y m.
 ferit, -u m.
 ferment, -u m.
 fermež, -e ž.
 fermium, -mia s.
 ferokyanid [-ny-], -u m.
 ferolit, -u m.
 feromon, -u m.
 feroslitina ž.
 Ferrara, -y ž.; ferrarský
 rtoch, -u m.
 festival [-ty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y; Dvacátý mezinárodní filmový festival v Karlových Varech
 fetiš [-ty-], -e m.
 feudál, -a m., mn. 4., 7. -y
 feudalizmus, -izmu i feudalismus [-zm-], -ismu m.
 feudální
 fez, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Podobné:
aafekce ž.
 afekční
 afekt, -u m.
 afektivní [-ty- i -tý-]
 afektovaný
 afélium, -lia s.
 aféra ž.
 atmosféra ž.
 atmosférický
 autodafé s. neskl.
bbezinfekčnost, -i ž.
 bezkonfesijní i bezkonfesní
 biosféra ž.
 bistro s. (bufet)
 blasfemický
 blasfemie [-fe- i -fé-] ž., mn. 2. -mií
 Brazílie, -e ž.; Brazilská federativní republika; Brazilec m.; brazilský
 bufet [bufet], -u m. i [byfé] s. neskl.
cČeskoslovensko, -a s.; Česká a Slovenská Federativní Republika (dř.)
 chargé d`affaires [šaržé dafér] m. neskl. (franc.)
 ciferník, -u m.
 ciferný (např. součet)
ddauphin [dofén], -a m.
 defekt, -u m.
 defektní
 defektologický
 defektologie ž.
 defektoskopie ž.
 defenestrace ž.
 defenziva [-zi- i -zí-], -y ž.
 defenzivní [-zi- i -zí-]
 defenzor, -a m.
 dezinfekce ž.
 dezinfekční
 diference [dy-] ž.
 diferenciace [dy-] ž.
 diferenciační [dy-]
 diferenciál [dy-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 diferenciální [dy-]
 diferenční [dy-]
 diferencovat [dy-]
eeféb, -a m.
 efedrin [-ri- i -rí-], -u m.
 efekt, -u m.
 efektivní [-ty- i -tý-]
 efektní
 efemérní
 Efesos [-z-], -esu m.; dn. Efes; efeský
 Eiffelova [efel- i ajfel-] věž
 eufemistický [-ty-]
 eufemizmus, -izmu i eufemismus [-zm-], -ismu m.
ffading [fejdy-], -gu m.
 Faidra, lat. Phaedra [fé-], -ry ž.
 fair play [fér plej] (angl.)
 Foibos, lat. Phoebus [fé-], -ba m.
 Foinikie viz Fénicie
hHalifax [helifex], -u m.; halifaxský
 harfeník, -a m.; harfenice ž.
 harfenista [-ny-], -y m.; harfenistka ž.
 hemisféra ž.
 hydrosféra ž.
iimperfektum, -ta s.
 indiference [-dy-] ž.
 indiferentní [-dy-]
 infekce ž.
 infekční
 inferiorita ž.
 inferiorní
 interference ž.
 interferenční
 interferovat
 ionosféra [jo-] ž.
kklofat, 3. j. klofe i klofá; rozk. (ne)klofej
 kofein [-in i -ín], -u m.
 Komory, -or ž. pomn.; Komorská federativní a islámská republika; Komořan m.; komorský
 konfederace ž.; Konfederace (jižní státy ve válce Jihu proti Severu)
 konfekce ž.
 konfekční
 konference ž.; helsinská, jaltská konference; Konference o bezpečnosti a spolupráci v Evropě
 konferenciér, -a m.
 konferenční
 konferovat
 konfese [-se] ž.
 konfesijní [-si-]
 konfesionální [-si-]
 konfesní [-sní]
 konfet, -u m. i konfeta, -y ž.
 konifera [-ny-] ž.
 koreferát, -u m.
 koryfej, -e m.
llafeta ž.
 litosféra ž.
 litosférický
 lucifer i luciper, -a m. (čert); Lucifer (kníže pekel)
 Lucifer, -ra m.
mmanifest [-ny-], -u m.
 manifestace [-ny-] ž.
 Mefisto, -ta i Mefistofeles, -la m.
 Mikronésie [-zi-], -e ž.; Mikronéské federativní státy; Mikronésan m.; mikronéský
 morfém, -u m.
Naposledy hledáno:

, liter, myrha, rizont, na, ldav, ohl, esko, ropik, ln

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.