Pravidla českého pravopisu

ggen, -u m.
ggenealogický [-e-a-]
 genealogie [-e-a-] ž.
 generace ž.
 generační
 generál, -a m., mn. 4., 7. -y
 generalita ž.
 generalizovat
 generálmajor, -a m. (zkr. genmjr.)
 generální
 generálporučík, -a m. (zkr. genpor.)
 generativní [-ty- i -tý-]
 generátor, -u m.
 genetický [-ty-]
 genetika [-ty-] ž.
 geneze ž.
 genialita [-ny-] ž.
 geniální [-ny-]
 genitálie [-ny-], -lií ž. pomn.
 genitální [-ny-]
 genitiv [-nyty- i -nytý-], -u m.
 genitivní [-nyty- i -nytý-]
 génius [-ny-], -nia m., mn. 1. -niové, 4. -nie, 7. -nii
 genocida ž.
 genotyp, -u m.
 gentleman [džentlmen] i džentlmen, -a m.
 Podobné:
aagenda ž.
 agens, -ntu m. i s. neskl.
 agent, -a m.
 agentura [-tu- i -tú-] ž.
 Agrigento [-džen-], -a s.; agrigentský
 albigenští m. mn. (sekta)
 alergen [-ge- i -gé-], -u m.
 analgen, -u m.
 antigen [-ty-], -u m.
 antropogeneze ž.
 antropogen
 Argentina [-tý- i -ty-] ž.; Argentinec, -nce m.; argentinský
 Argentina [-tý- i -ty-], -y ž.; Argentinská republika; Argentinec m.; argentinský
 autogen, -u m.
 autogen
bbergenie [-ny-] ž., mn. 2. -nií
 biogen
 Burgenland, -u m.; burgenlandský
ddegenerace ž.
 degenerační
 degenerativní [-ty- i -tý-]
 dehydrogenace ž.
 detergent, -u m.
 Diogenes, -na m.
 dirigent [dy-], -a m.
 dirigentský [dy-], mn. -tští
 divergence [dy-] ž.
 divergenční [dy-]
 divergentní [dy-]
 džentlmen i gentleman [džentlmen], -a m.
eendogen
 estrogen, -u m.
 eugenický [-ny-]
 eugenika [-ny-] ž.
ffosgen [-ge- i -gé-], -u m.
 fotogenický [-ny-]
 fotogen
 fylogeneze ž.
 fytogeneze ž.
ggangster [gangster i gengstr], -tera m.
 Göttingen [getyn-], -u m. i neskl. s.; göttingenský
 Groningen [chrony-], -u m. i neskl. s.; groningenský
hhalogen [-ge- i -gé-], -u m.
 halogenid [-ny-], -u m.
 heterogen
 homogenizace [-ny-] ž.
 homogen; homogen
 homogennost, -i ž.
 hugenot [ige-], -a m.
 hydrogenace ž.
 hydrogenium [-geny- i -gény-], -nia s.
iIfigenie, -ie, řec. Ifigeneia [íf-], -eie ž.
 inteligence ž.
 inteligenční (např. kvocient)
 inteligentní (např. člověk)
kkancerogen
 kolagen [-ge- i -gé-], -u m.
 kolagen
 kontingent [-ty-], -u m.
 kontingentní [-ty-]
 konvergence ž.
 konvergenční
 konvergentní
 kotangens m. neskl. i kotangenta, -ty ž. (zn. cotg)
 kryogen
llegenda ž.; Legenda o svatém Prokopu (název veršované skladby)
mMichigan [-šigen i čigen], -u m.; michiganský
 Michiganské jezero [-šigen- i -čigen-]
nneogén, -u m.
 neogen
oonkogen
 ontogenetický [-ty-]
 ontogeneze ž.
 organogeneze ž.
 organogen
 Origenes, -na m.
 orogeneze ž.
 orogen
 oxygenium [-geny- i -gény-], -nia s.
ppaleogén, -u m.
 paleogen
 partenogeneze ž.
 patogeneze ž.
 patogen
rregenerace ž.
 regenerovat
 Regensburg viz Řezno
 regenschori [-nsch-], -ho m., mn. 1. -riové
 regent, -a m.
 regentský, mn. -tští
 regentství s.
 rentgen, -u m. (jednotka rentgenového záření)
 rentgen, -u m. (přístroj); vl. jm. Roentgen [rentgen], -a m.
 rentgenka ž.
 rentgenologický
 rentgenologie ž.
 rentgenovat
 rentgenový; rentgenové i Roentgenovy [rent-] paprsky
 Řezno s. (Regensburg); řezenský
 Řezno, -a s.; (regensburg); řezenský
Naposledy hledáno:

gen, zkří, řepaň, hyacinta, kaleidoskop, třiapůlkrát, ráta, ovdovět, tišší, promyslet

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.