Pravidla českého pravopisu

hhy, , hyje i hi, hí, hije citosl.
hhi, hí, hije i hy, , hyje citosl.
hHyacint, -a m.; Hyacinta, -y ž.
 hyacint, -u m.
 hyalit, -u m.
 hybaj citosl.
 bat, 1. j. bu i bám, 3. mn. bou i bají; rozk. bej
 hybernové, -nů m. mn. (mnišský řád)
 hybernský; Hybernská ulice (v Praze)
 hybný
 hybrid, -u m.
 hybridizace [-dy-] ž.
 hybridní
 čkat, podst. jm. čkání
 hydra ž.
 hydrant, -u m.
 hydrát, -u m.
 hydratace ž.
 hydraulický
 hydraulika ž.
 hydrid, -u m.
 hydrobiologie ž.
 hydrodynamika ž.
 hydrogenace ž.
 hydrogenium [-geny- i -gény-], -nia s.
 hydrologie ž.
 hydrolytický [-ty-]
 hydrolýza, -y ž.
 hydrometeorologie ž.
 hydroplán, -u m.
 hydroponie [-pony- i -póny-] ž.
 hydrosféra ž.
 hydrostatika [-ty-] ž.
 hydroxid, -u m.
 hydroxyl, -u m.
 hyena ž.; hyení
 hyenizmus [-ny-], -izmu i hyenismus [-nyzm-], -ismu m.
 hygiena ž.
 hygienicko-epidemiologický [-ny-] (např. stanice)
 hygienický [-ny-]
 hygienik [-ny-], -a m.; hygienička ž.
 hygroskop, -u m.
 hygroskopický
 kat, podst. jm. kání
 knout, příč. kl i knul
 l, -a m., mn. 4., 7. -y (pták)
 Hymen [-én], -na m.
 Hymettos, -ttu m.; hymettský
 hymna ž., mn. 2. hymen
 hymnický [-ny-]
 hymnus, -nu m.
 Hynek, -nka m.
 Hynek, -nka m.; Hynka, -y ž.
 hyperbola, -y ž.
 hyperbolický
 hyperboloid, -u m.
 hyperkorektní
 hypermangan, -u m.
 hypertenze ž.
 hypertrofický
 hypertrofie ž.
 hypnotický [-ty-]
 hypnotizér [-ty-], -a m.
 hypnotizovat [-ty-]
 hypnóza, -y ž.
 hypochondr, -a m.
 hypochondrický
 hypochondrie ž.
 hypofýza, -y ž.
 hypokoristický [-ty-]
 Hypolit, -a m.
 hypostaze ž.
 hypotaktický [-ty-]
 hypotalamus, -mu m.
 hypotaxe ž.
 hypoteční
 hypotéka ž.
 hypotetický [-ty-]
 hypotéza, -y ž.
 řit, rozk. (ne)hyř
 hysterický
 hysterie [-te- i -té-] ž.
 ždě ž.
 hyzdit, rozk. hyzdi i hyzď; příč. hyžděn i hyzděn; podst. jm. hyždění i hyzdění
 žďový
 Podobné:
aacetaldehyd, -u m.
 Aischylos, -la m.
 alchymický
 alchymie ž.
 alchymista, -y m.
 aldehyd, -u m.
 Andromacha, -chy i Andromache [é-], -chy i neskl. ž.
 anhydrid, -u m. (chemická sloučenina)
 anhydrit, -u m. (nerost)
bbachyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 baldacn, -u m.
 Bechyně, -ě ž.; bechyňský
 bezpochyby i bez pochyby (nepochybně)
 Bitnie, -ie ž.
 bohyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 brachycefalický i brachykefalický
cCáchy, Cách ž. pomn.; cášský
 Cáchy, Cách ž. pomn.; cášský, mn. -šští
 Carrhae viz Karrhy
 Čechy, Čech ž. pomn., 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami (země); Čech, -a m.; český, mn. čeští
 Čechy, Čech ž. pomn.; Čech m.; český
 cena ž.; Nobelova cena; Cena Egona Hostovského; Velká cena Prahy (v odbíjené apod.)
 chyba, -y ž.
 chybět, 3. mn. chybějí i chybí; příč. chyběl; podst. jm. chybění (nebýt přítomen)
 chybit, 3. mn. chybí; příč. chybil; podst. jm. chybení (udělat chybu)
 clit (se), rozk. (ne)chyl (se)
 cše ž.
 cška ž.
 chytat
 chytit, příč. chytil, chycen
 chytnout, příč. chytl, chytnut
 chytrácký
 chytrák, -a m.; chytračka ž.
 chytristika [-ty-] ž.
ddehydratace ž.
 dehydratovaný
 dehydrogenace ž.
 dehydrovat
 dithyramb [dyty-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 dlou, mn. dlouzí; 2. st. delší
 dopadnout, příč. dopadl, dopaden; podst. jm. dopadení (chycení), dopadnutí (padnutí)
 dra, 2. st. dražší
 dražší (2. st. k dra)
 dru; druhá světová válka; druhé císařství (hist.) (viz § 88)
eEcho, -chy i neskl. ž.
ffénix [-ny-], -e i -a m., mn. 4. -e i -y, 7. -i i -y; Fénix (souhvězdí jižní oblohy)
 filištín, -a m. (chytrák)
 folio [fo- i fó-], -ia s. (formát papíru, knihy)
 formaldehyd, -u m.
 fortuna [-tu- i -tú-] ž. (štěstí); Fortuna [-tú-] (bohyně osudu)
 front, -u m.; Dru ukrajinský front
 fúrie ž., mn. 2. -rií (zlá žena); Furie [fú-] (bohyně pomsty)
ggalerie [-le- i -lé-] ž., mn. 2. -rií; Národní galerie, Alšova jihočeská galerie, Galerie hl. m. Prahy, Galerie bratří Čapků, Galerie Centrum
 grácie ž., mn. 2. -cií (půvab, půvabná bytost); Grácie (starořímská bohyně)
hhluc, mn. hluší, 2. st. hlušší
 Hóry, Hór ž. mn. (bohyně)
jJáchym, -a m.
 Jáchymov, -a m.; jáchymovský
 jednoduc, mn. jednoduší, 2. st. jednodušší
 jižní; jižní pól, jižní Čechy, jižní Evropa; Jižní Amerika
 Jugurta, -ty i Iugurtha [j-], -thy m.
kKarrhy, lat. Carrhae [ka-é], -arrh ž. pomn.
 Kbely, Kbel m. pomn. (u Prahy); kbelský
 Klotho [-ó], -zhy i neskl. ž.
 kolenchym, -u m.
 kříž, -e m.; Červený kříž; kaple sv. Kříže; Zlatý kříž (obchodní centrum Prahy)
 Krompachy, -pach m. pomn.; krompašský
 kroutivý (např. pohyb)
 kuchyně i kuchyň, -ně ž., mn. 2. -yň i -yní
 kuchyňka ž.
 kuchyňský
lLethe [-é], -thy i neskl. ž.
 Libeň, 2.p Libně ž., libeňský; část Prahy, Vysoká Libeň, obec v okrese Mělník
 lic
mměcř, -e m.
 město s.; hlavní město Praha, Brno-město; Staré Město (pražské), Jižní Město (část Prahy)
 městský, mn. městští; Městský úřad v (Bechyni), Městské zastupitelstvo v (Bechyni)
 mno
 mochyně ž.
 mohyla, -y ž.
 múza, -y ž. (umělecká schopnost); Múza (bohyně)
nnaclit (se), rozk. nachyl (se)
 náchylný
 nachylovat (se)
 nabat (se), 1. j. nabám (se); podst. jm. nabání
 nákladný (dra)
 nemno
 neúchylný
oobden i ob den (každý dru den)
 obrok i ob rok (každý dru rok)
 oceán, -u m.; Atlantský oceán, Tic oceán, Severní ledový oceán
 odclit (se), rozk. odchyl (se)
 odchylka ž.
 odchylný
 odchylovat (se)
 odchyt, -u m.
 Oderské vrchy, O-ých vrchů m. pomn.
 ohyb, -u m.
 obat, 1. j. obám; podst. jm. obání
 ohyzdný
Naposledy hledáno:

, pokazit, zaplomb, ubč, my, zaplá, afň, zneužít, horní, přezout

Najít ve Slovníku rýmů
Najít rýmy na slovo
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.