Pravidla českého pravopisu

hhu, hú citosl.
hHubert, -a m.
 hubertus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy (kabát)
 hubice ž.
 hubička ž., jedn. 3., 6. -čce
 hubit
 hubka ž.
 hucul, -a m., mn. 4., 7. -y (kůň)
 hudba, -y ž.
 hudbymilovný
 hudebně-literární (např. pořad)
 hudebněvědný (k hudební věda)
 hudební
 hudebník, -a m.; hudebnice ž.
 hudry hudry citosl.
 Hudson [hats-], -u m.; hudsonský
 Hudsonův záliv [hats-]
 hugenot [ige-], -a m.
 Hugo, -a m.
 Hugo, -ga m.; Viktor Hugo [igo]
 huhňat
 hůl, hole ž.
 humanista [-ny-], -y m.
 humanistický [-nysty-]
 humanita [-ny-] ž.
 humanitární [-ny-]
 humanitní [-ny-]
 humanizmus [-ny-], -izmu i humanismus [-nyzm-], -ismu m.
 humánní; humánně
 humánnost, -i ž.
 Humenné, -ho s.; humenský
 humor, -u m.
 humoreska ž.
 humorista, -y m.
 humoristický [-ty-]
 humózní
 humr, -a m. (korýš); humří
 humrový (např. majonéza)
 humus, -su m.
 humusovitý
 humusový
 huňáč, -e m.
 Hunové, -nů m. mn.
 hu citosl.
 hůře, hůř přísl.
 hurikán, -u m.
 Huronské jezero
 hurónský (např. řev)
 Hurvínek, -nka m. (postava ze hry)
 Hus, -a m.; Jan Hus, mistr Jan Hus, m. Jan Hus
 husa, -y ž., mn. 2. hus i husí; hu
 Husinec, -nce m.; husinecký
 husita, -y m.
 husitský, mn. -tští; husitské války
 husitství s.
 huspenina ž.
 hustě, 2. st. hustěji, houšť (např. ve spojení jen houšť)
 hustilka ž.
 hustit, rozk. husti i husť; příč. huštěn
 Hustopeče, -í ž. pomn.; hustopečský, mn. -čští
 hustota ž.
 hustotní
 hustý, 2. st. hustější i hustší
 huť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 hutní
 hutnický
 hutnictví s.
 hutník, -a m.
 hutný
 Podobné:
aallegro; Allegro (název části hudební skladby)
 Aranjuez [-chu-], -u m.; aranjuezský
bBakchus, lat. Bacchus [-kch-], -cha i -chuse m.; bakchické slavnosti
 bar, -u m. (dř. jednotka tlaku vzduchu)
 beran, -a m.; beraní; Beran (souhvězdí zvěrokruhu)
 berle, -e i berla, -y ž. (podpěra při chůzi)
 Bhútán, -u m.; Bhútánské království; Bhútáňan i Bhútánec m.; bhútánský
 blíženec, -nce m.; Blíženci, -ů m. mn. (souhvězdí zvěrokruhu)
 bohudík i bohudíky
 bohulibý
 Bohumil, -a m.
 Bohumil, -a m.; Bohuslava, -y ž.
 Bohumín, -a m.; bohumínský boka Kotorská
 bohužel
 bouda ž., mn. 2. bud; Bouda (obrozenecké divadlo v Praze); Luční bouda (v Krkonoších); bouda U Huťského vodopádu; Pomezní boudy (osada)
 bratříci, -ků m. mn. (husitské vojsko)
 bůh, boha m., jedn. 3. bohu, 5. bože, mn. 6. bozích; Bůh (viz § 76)
 býk, -a m.; býčí; Býk (souhvězdí zvěrokruhu)
cČchung-čching, -u m.; (čunking); čchungčchingský
 červený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 chomáč i chumáč, -e m.
 Chuang-che neskl. s. (Žlutá řeka)
 chu, 2. st. chudší
 chůdy, chůd ž. pomn.
 chuligán, -a m.
 chumáč i chomáč, -e m.
 chumel, -mlu m., mn. 1., 4., 7. -mly
 chunta i junta [chu-] ž.
 churavět, 3. mn. churavějí i churaví
 chuť, -ti i -tě ž., mn. 1., 4. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 chutný
 chuťový
 chůva, -y ž.
 chůze ž.
 chválabohu i chvála bohu (naštěstí)
 cirkus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy; cirkus Humberto
 Čunking viz Čchung-čching
ddehumanizace [-ny-] ž.
 divadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 domoci se i domoct se, 1. j. domohu se i domůžu se, 2. domůžeš se, ..., 3. mn. domohou se i domůžou se; rozk. domoz se; příč. domohl se
 donchuán, -a m. (svůdce); vl. jm. Don Juan [don chuan], Dona Juana
 donchuánský
 donchuánství s.
 dopomoci i dopomoct, 1. j. dopomohu i dopomůžu, 2. j. dopomůžeš, dopomoženo
 dovrchu přísl. (vzhůru)
eexhumace ž.
ffolkový (např. hudba)
ggarde s. neskl. (např. v šachu)
hhotel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y; hotel Slovan; hotel Zlatá husa, hotel U Modré hvězdy
 houba, -y ž., mn. 2. hub
 hrách, hrachu m.
jJaslovské Bohunice, J-ých B-ic ž. pomn.
 Jindřichův Hradec, J-ova H-dce m.; jindřichovohradecký i jindřichohradecký
 jižan, -a m. (obyvatel jižních zemí; přívrženec Jihu ve válce proti Severu v USA)
 junta [chun-] i chunta ž.
kk, ke předložka; ku v několika případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.; v názvech ulic: ulice K Ďáblicům; ulice K Větrolamu
 Kchun-ming, -u m.; kchunmingský
 konfederace ž.; Konfederace (jižní státy ve válce Jihu proti Severu)
 Korint, -tu řec. Korinthos, -thu m.; korintský
 koštér, -a m. (ochutnávač)
 Kozoroh, -a. m. (souhvězdí zvěrokruhu); obratník Kozoroha
 kozorožec, -žce m.; Kozorožec (souhvězdí zvěrokruhu)
 krahujec, -jce m.
 ku předložka v některých ustálených případech před souhláskou p: ku Praze, ku pomoci, ku prospěchu aj.; jedna ku dvěma apod.
 Kunhuta, -y ž.
 kvartet, -u m.; Smetanův kvartet Z mého života; Smyčcový kvartet Es-dur, Harfový kvartet (hudební skladby)
llahůdka ž.
 lahůdkář, -e m.
 Lev, Lva m. (souhvězdí zvěrokruhu)
 lhůta ž.
 líh, lihu m.
 literárně-hudební (např. pořad)
 lyra ž. (hudební nástroj)
mMahulena, -y ž.
 malthuzián [-tu-], -a m.
 marihuana [-ana i -ána] ž.
 Massachusetts [mesečúsec] neskl. s.; massachusettský
 Massachusetts [mesečúsec] neskl. s.; massachusettský, mn. -ttští
 mhouřit, rozk. mhouři i mhuř
 mihule ž., mn. 2. -lí
 mistr, -a m.; mistr Jan Hus, m. Jan Hus; Mistr vyšebrodského oltáře, tzv. Mistr vyšebrodský i Vyšebrodský mistr; Mistr Jirásek; v oslovení: vážený Mistře
 moci i moct, 1. j. mohu i můžu, 2. j. můžeš, ..., 3. mn. mohou i můžou; příč. mohl
 Mohuč, -e ž.; mohučský
 Mohuč, -e ž.; mohučský, mn. -čští
 mohutnět, 3. mn. mohutnějí i mohutní
 mohutný
 mul, -u m. (tkanina; humus)
 Mylhúzy [-lúz], -úz ž. pomn.; mylhúzský
nnacionále s. neskl. (listina obsahující osobní údaje)
 nahoru přísl. (vzhůru)
 hubek, -bku m.
 namoci se i namoct se, 1. j. namohu se i namůžu se, 2. j. namůžeš se, ..., 3. mn. namohou se i namůžou se; rozk. (ne)namoz se; příč. namohl se, namožen
 napomoci i napomoct, 1. j. napomohu i napomůžu, 2. j. napomůžeš, napomoženo
 nasuchu i na suchu (být)
 navrchu přísl.
 nechuť, -ti i -tě ž., mn. 1. -ti i -tě, 3. -tím, 6. -tích, 7. -těmi
 nechutenství s.
 nechutný
 nedochůdče, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 neschůdný
Naposledy hledáno:

osl, hu, odbuď, nebyl, zahledl, benedikt, prostraň, zchromit, dvacet, ozvan

Najít ve Slovníku rýmů hU
Najít rýmy na slovo hU
Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.