Pravidla českého pravopisu

hhi, hí, hije i hy, hý, hyje citosl.
hhy, hý, hyje i hi, hí, hije citosl.
hhiát, -u m.
 hibernace ž.
 hierarchický
 hierarchie ž.
 hieroglyf, -u m.
 hieroglyfický
 hihi, hihihi citosl.
 hihňat se
 hikorové dřevo
 Hilda, -y ž.
 Himálaj, -e m.; himálajský
 Himaláj, -e m.; himalájský
 hind, -a m.
 hindský, mn. -dští
 hinduista, -y m.
 hinduistický [-ty-]
 Hindúkuš, -e m.; hindustánský
 hipodrom, -u m.
 hippie [hipí] m.
 Hippodamie, -ie řec. Hippodameia, -eie ž.
 Hippokrat i Hippokrates, -ta m.
 Hirošima, -y ž.; hirošimský
 Hirošima, -y ž.; hirošimský
 Hispánie, lat. Hispania [-pá-], -ie ž.; hispánský
 hispanista [-ny-], -y m.
 histologický
 histologie ž.
 historickokulturní (k historie kultury)
 historickomaterialistický [-ty-] (k historický materialismus)
 historickosrovnávací (např. metoda)
 historický
 historie ž.
 historik, -a m.; historička ž.
 historiografie ž.
 historizmus, -izmu i historismus [-zm-], -ismu m.
 Histria viz Istrie
 hit, -u m.
 hitlerovec, -vce m.
 hitparáda ž.
 Podobné:
aachichi citosl.
 Achilles, -lla i Achilleus, -llea m.; Achillova pata
 Achillova pata, Achillova šlacha
 ahistorický
 ahistorizmus, -izmu i ahistorismus [-zm-], -ismu m.
 Aithiopia viz Etiopie
 anarchický
 anarchie ž.
 anarchista, -y m.
 anarchistický [-ty-]
 anarchizmus, -izmu i anarchismus [-zm-], -ismu m.
 anihilace [-ny-] ž.
 Antiochie, -ie ž.; antiochijský i antiošský
 Archilochos, -cha m.; Archilochova strofa
 Archimedes, -da m.; Archimedův zákon
 Archimedův zákon
 architekt, -a m. (zkr. arch.)
 architektonický [-ny-]
 architektura [-tu- i -tú-] ž.
 architráv, -u m.
 archiv [-chi- i -chí-], -u m.
 archiválie, -lií ž. mn.
 archivář, -e m.
 archivní [-chi- i -chí-]
bbakchický
 Bakchus, lat. Bacchus [-kch-], -cha i -chuse m.; bakchické slavnosti
 Boëthius [-o-é-], thia m.
 bronchiální
 bronchitida [-ty- i -tý-] i bronchitis [-ty-], -tidy ž.
 bronchitik [-ty-], -a m.
 buddhista, -y m.
 buddhistický [-ty-]
 buddhizmus, -izmu i buddhismus [-zm-], -ismu m.
cČchi-čchi-cha-er, -u m.; (cicikar); čchičchichaerský
 Čchin-ling-šan, -u m.; čchinlingšanský
 Čching-tao, -a s.; čchingtaoský
 Čchung-čching, -u m.; (čunking); čchungčchingský
 český; Česká republika; česká vláda; Česká národní banka; České vysoké učení technické (v Praze); česká dvorská kancelář (hist.); české země i České země (země Koruny české), České království i Království české, Země česká (jako hist. státní celek);
 Chetité, zast. Hethi m. mn.; chetitský
 Chicago [čikágo i šikágo] s.; chicagský, mn. -gští
 Chicago [šikágo i čikágo], -a m.; chicagský
 chichichi citosl.
 chichotat se
 Chile [či-] neskl. s.; Chilská republika; Chilan m.; chilský
 Chile [či-] s. neskl.; Chilan, -a m.; chilský
 chiliastický [-ty-]
 chiliazmus, -zmu i chiliasmus [-zm-], -smu m.
 chiméra ž.
 chimérický
 chinin [-nyn i -nýn i -nin], -u m.
 chirurg, -a m.; chiruržka i chirurgyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 chirurgický
 chirurgie ž.
 chiton [-on i -ón], -u m.
 Cicikar viz Čchi-čchi-cha-er
 Čínská zeď, Velká čínská zeď (hist. stavba); čínská zeď (izolování od ostatního světa)
 Čunking viz Čchung-čching
ddauphin [dofén], -a m.
 deus ex machina [máchiná] (lat.)
 dohoda ž.; Postupimská dohoda (hist. událost) (viz § 68); Helsinské dohody (viz § 68)
 druhý; druhá světová válka; druhé císařství (hist.) (viz § 88)
 dům, domu m.; dům U Minuty, dům U Tří lilií; Národní dům na Smíchově, Lidový dům; Obecní dům (v Praze); Dům umělců (např. v Praze); Bílý dům (ve Washingtonu)
eEtiopie, řec. Aithiopia, -ie ž.; Etiopové, etiopský
 exhibice ž., mn. 2. -ic i -icí
gghibellin [gi-lin i gi-lín], -a m.
hHethi viz Chetité
 heydrichiáda [haj-] ž.
iinhibice ž.
 inhibitor, -u m.
 ischias [ischi-], -su m.
 Istrie, řec. Histria, -ie ž.; Istrové, istrijský
jjasnost, -i ž.; Jeho Jasnost (hist. titul)
khira ž.; káhirský
 hira, -y ž.; káhirský
 kalokagathia [-ty-] ž.
 katechizmus, -izmu i katechismus [-zm-], -ismu m.
 Kolchida i Kolchis, -idy ž.; kolchidský
 království s.; Království dánské i Dánské království; Spojené království Velké Británie a Severního Irska; hist. Království české i České království (viz § 88)
 kulturněhistorický (k historie kultury)
llibri prohibiti [-rí pró-tý] (lat.)
 Libye, -e ž.; Socialistická lidová libyjská arabská džamáhíríja; Libyjec m.; libyjský
 literárněhistorický (k literární historie)
 lithium [líty-], -thia s.
mmachiavelizmus [makja-], -izmu i machiavelismus [makja-zm-], -ismu m.
 Machiavelli [makjaveli], -lliho m.
 machinace ž.
 malachit, -u m.
 masochista, -y m.
 masochizmus, -izmu i masochismus [-zm-], -ismu m.
 mccarthizmus [mek-karty-], -izmu i mccarthismus [mek-kartyzm-], -ismu m.
 menhir [-ír], -u m.
 Michigan [-šigen i čigen], -u m.; michiganský
 Michiganské jezero [-šigen- i -čigen-]
 monarchický
 monarchie ž., mn. 2. -chií
 monarchista, -y m.
 monarchistický [-ty-]
 monarchizmus, -izmu i monarchismus [-zm-], -ismu m.
nnihilista [ny-], -y m.
 nihilistický [ny-ty-]
Naposledy hledáno:

hi, by, zmučí, děsno, podpatek, spilovat, kynou, děsný, křič, schro

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.