Pravidla českého pravopisu

hhnout, 1. j. hnu; rozk. hni, hněte; příč. hnul, hnut; podst. jm. hnutí
 Podobné:
bbouchnout, příč. bouchl i bouchnul
cčichnout, příč. čichl
ddoběhnout, příč. doběhl, doběhnut; podst. jm. doběhnutí
 dolehnout, příč. dolehl
 dosáhnout, příč. dosáhl, dosažen; podst. jm. dosažení
 doschnout, příč. doschl i doschnul
 dosíci, 1. j. dosáhnu, viz dosáhnout
 dostihnout, příč. dostihl, dostižen; podst. jm. dostižení
 dostřihnout, příč. dostřihl, dostřižen
 dotáhnout, příč. dotáhl, dotažen
 drhnout, příč. drhl i drhnul, drhnut
 dýchnout i dechnout, příč. dýchl i dechl; podst. jm. dýchnutí i dechnutí
jjihnout, příč. jihl
kkřehnout, příč. křehl
llehnout (si), příč. lehl (si)
 hnout se, příč. líhl se
mmáchnout, příč. máchl
 mihnout se, příč. mihl se
nnaběhnout, příč. naběhl
 načichnout, příč. načichl
 nadchnout, 1. j. nadchnu; příč. nadchl i nadchnul, nadšen (duševně) i nadchnut (načichlý); podst. jm. nadšení i nadchnutí
 nadechnout (se), příč. nadechl (se); podst. jm. nadechnutí
 nadýchnout (se) i nadychnout (se), příč. nadýchl (se) i nadychl (se)
 nadzdvihnout i nazdvihnout, příč. na(d)zdvihl, na(d)zdvižen
 nahnout, 1. j. nahnu; rozk. nahni; příč. nahnul, nahnut; podst. jm. nahnutí
 nalehnout, příč. nalehl
 napíchnout, příč. napíchl i napíchnul
 napřáhnout, příč. napřáhl, napřažen
 nastřihnout, příč. nastřihl, nastřižen
 natáhnout, příč. natáhl, natažen
 natrhnout, příč. natrhl i natrhnul, natržen; podst. jm. natržení
 navlhnout, příč. navlhl i navlhnul
 navrhnout, příč. navrhl, navržen
 nazdvihnout i nadzdvihnout, příč. na(d)zdvihl, na(d)zdvižen
ooběhnout, příč. oběhl
 oblehnout, příč. oblehl, obležen
 obsáhnout, příč. obsáhl, obsažen (v čem) i obsáhnut (zrakem)
 obstřihnout, příč. obstřihl, obstřižen
 obtáhnout, příč. obtáhl, obtažen
 odběhnout, příč. odběhl
 oddechnout (si), příč. oddechl (si); podst. jm. oddechnutí
 oddychnout (si) i oddýchnout (si), příč. oddychl (si) i oddýchl (si)
 odpíchnout, příč. odpíchl i odpíchnul
 odpřisáhnout, příč. odpřisáhl, odpřisáhnut
 odstřihnout, příč. odstřihl, odstřižen
 odtáhnout, příč. odtáhl, odtažen
 odtrhnout, příč. odtrhl i odtrhnul, odtržen
 odvrhnout, příč. odvrhl, odvržen
 ohluchnout, příč. ohluchl
 ohnout, 1. j. ohnu; rozk. ohni, ohněte; příč. ohnul, ohnut; podst. jm. ohnutí
 opláchnout, příč. opláchl
 opovrhnout, příč. opovrhl, opovržen; podst. jm. opovržení
 opuchnout, příč. opuchl i opuchnul
 oschnout, příč. oschl i oschnul
 osmahnout, příč. osmahl
 ošplíchnout, příč. ošplíchl i ošplíchnul
 ostřihnout, příč. ostřihl, ostřižen
 ožehnout, příč. ožehl, ožehnut; podst. jm. ožehnutí
 ožíhat, podst. jm. ožíhání (k ožehnout i k žíhat)
ppáchnout, příč. páchl
 píchnout, příč. píchl i píchnul, píchnut
 podlehnout, příč. podlehl
 podstřihnout, příč. podstřihl, podstřižen
 podtrhnout, příč. podtrhl i podtrhnul, podtržen; podst. jm. podtržení i podtrhnutí
 podvrhnout, příč. podvrhl, podvržen
 popíchnout, příč. popíchl i popíchnul
 postihnout, příč. postihl, postižen
 postřehnout, příč. postřehl, postřehnut
 potáhnout, příč. potáhl, potažen
 povzdechnout i povzdychnout, příč. povzdechl i povzdychl
 pozdvihnout, příč. pozdvihl, pozdvižen; podst. jm. pozdvižení
 prahnout, příč. prahl
 přeběhnout, příč. přeběhl
 předběhnout, příč. předběhl
 předstihnout, příč. předstihl, předstižen
 přepřáhnout, příč. přepřáhl, přepřažen
 přesáhnout, příč. přesáhl, přesažen
 přeschnout, příč. přeschl i přeschnul, přeschnut
 přeslechnout (se), příč. přeslechl (se)
 přestřihnout, příč. přestřihl, přestřižen
 přetáhnout, příč. přetáhl, přetažen
 přetrhnout, příč. přetrhl i přetrhnul, přetržen; podst. jm. přetržení
 převrhnout, příč. převrhl, převržen
 přiběhnout, příč. přiběhl
 připíchnout, příč. připíchl i připíchnul
 přischnout, příč. přischl i přischnul
 přistihnout, příč. přistihl, přistižen
 přistřihnout, příč. přistřihl, přistřižen
 přitáhnout, příč. přitáhl, přitažen
 proběhnout, příč. proběhl
 prodchnout, 1. j. prodchnu; příč. prodchl i prodchnul, prodchnut; podst. jm. prodchnutí
 propíchnout, příč. propíchl i propíchnul
 propláchnout, příč. propláchl, propláchnut
 proschnout, příč. proschl i proschnul
 prostřihnout, příč. prostřihl, prostřižen
 protáhnout, příč. protáhl, protažen
 protrhnout, příč. protrhl i protrhnul, protržen; podst. jm. protržení
rříhnout, příč. říhl
 rozběhnout (se), příč. rozběhl (se)
 rozeschnout se, příč. rozeschl se i rozeschnul se
Naposledy hledáno:

hnou, odpočit, vyhlížet, skoro, fáž, tykev, dyzajn, domění, zkolaudovat, zavlečen

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.