Pravidla českého pravopisu

hhouba, -y ž., mn. 2. hub
 houf, -u m.
 hou ž.
 houpy citosl.
 house, -ete s., mn. 1., 4. -ata
 houska ž.
 houslař, -e m.
 housle, -lí ž. pomn.
 houslista, -y m.
 houští s.
 houstnout, příč. houstl
 Houston [hjús-], -u m.; houstonský
 houžev, -žve ž.
 houževnatý
 Podobné:
cchoulostivět, 3. mn. choulostivějí i choulostiví
 choutka ž.
ddláha i dlaha ž., jedn. 7. dláhou i dlahou, mn. 2. dlah, 3. dláhám i dlahám, 6. dláhách i dlahách, 7. dláhami i dlahami
 domoci se i domoct se, 1. j. domohu se i domůžu se, 2. domůžeš se, ..., 3. mn. domohou se i domůžou se; rozk. domoz se; příč. domohl se
 dráha ž., jedn. 7. dráhou i drahou, mn. 2. drah, 3. dráhám i drahám, 6. dráhách i drahách, 7. dráhami i drahami
 dýha ž., jedn. 7. dýhou, mn. 2. dýh, 3. dýhám atd.
hHobart [houbárt], -u m.; hobartský
 hustě, 2. st. hustěji, houšť (např. ve spojení jen houšť)
kkozák, -a m. (houba)
 kruhoústý
mmhouřit, rozk. mhouři i mhuř
 mnohoúhelník, -u i -a m.
 mnohoúhlý
 moci i moct, 1. j. mohu i můžu, 2. j. můžeš, ..., 3. mn. mohou i můžou; příč. mohl
 mycí (např. houba)
nnadlouho i na dlouho (na dlouhou dobu)
 namoci se i namoct se, 1. j. namohu se i namůžu se, 2. j. namůžeš se, ..., 3. mn. namohou se i namůžou se; rozk. (ne)namoz se; příč. namohl se, namožen
 noha ž., mn. 2. nohou i noh, 3. nohám, 6. nohou i nohách, 7. o tělesných údech nohama, jinak nohami
ppodhou s.
 polehoučku; polehounku přísl.
 pomoci i pomoct, 1. j. pomohu i pomůžu, 2. j. pomůžeš, ..., 3. mn. pomohou i pomůžou; rozk. pomoz; příč. pomohl, pomoženo
 přemoci i přemoct, 1. j. přemohu i přemůžu, 2. j. přemůžeš, ..., 3. mn. přemohou i přemůžou; rozk. přemoz; příč. přemohl, přemožen
 přimhouřit, rozk. přimhuř i přimhouři
 protiváha ž., jedn. 7. protiváhou
rrovnováha ž., jedn. 7. rovnováhou
 rozmoci se i rozmoct se, 1. j. rozmohu se i rozmůžu se, 2. j. rozmůžeš se, ..., 3. mn. rozmohou se i rozmůžou se; příč. rozmohl se
 roznemoci se i roznemoct se, 1. j. roznemohu se i roznemůžu se, 2. j. roznemůžeš se, ..., 3. mn. roznemohou se i roznemůžou se; rozk. (ne)roznemoz se; příč. roznemohl se
 rychlodráha ž., jedn. 7. rychlodráhou, mn. 2. rychlodráh atd.
 rýha ž., jedn. 7. rýhou, mn. 2. rýh, 3. rýhám atd.
sschoulit (se), rozk. schouli (se) i schul (se)
 sedřít, 1. j. sedřu, 3. mn. sedřou; rozk. sedři; příč. sedřel, sedřen (např. kůži z těla); jiné je zedřít (se) (např. námahou)
 šlahoun, -u m.
 strhat (dolů); jiné je ztrhat (se) (přílišnou námahou nebo kritikou)
 strhnout (se), příč. strhl (se) i strhnul (se), stržen (dolů apod.); jiné je ztrhnout (se) (přílišnou námahou)
vváha ž., jedn. 7. váhou i vahou, mn. 2. vah, 3. váhám i vahám, 6. váhách i vahách, 7. váhami i vahami
 vláha ž., jedn. 7. vláhou
 vodováha ž., jedn. 7. vodováhou
 všemohou; Všemohou m. (Bůh)
 vyhoupnout se, příč. vyhoupl se i vyhoupnul se
 vymoci i vymoct, 1. j. vymohu i vymůžu, 2. j. vymůžeš, ..., 3. mn. vymohou i vymůžou; rozk. vymoz; příč. vymohl, vymožen
 vzmoci se i vzmoct se, 1. j. vzmohu se i vzmůžu se, 2. j. vzmůžeš se, ..., 3. mn. vzmohou se i vzmůžou se; rozk. vzmoz se; příč. vzmohl se
zžáha ž., jedn. 7. žáhou
 zahoustlý
 zamhouřit, rozk. zamhuř i zamhouři
 žampion [-on i -ón], -u m. (houba)
 zchoulostivět, 3. mn. zchoulostivějí i zchoulostiví; příč. zchoulostivěl (stát se choulostivým)
 zchoulostivit, 3. mn. zchoulostiví; příč. zchoulostivil (někoho)
 zedřít (se), 1. j. zedřu (se), 3. mn. zedřou (se); rozk. zedři (se); příč. zedřel (se), zedřen (např. námahou); jiné je sedřít (např. kůži z těla)
 zhouba, -y ž.
 zhoubce, -ce m., jedn. 5. -ce
 zhoubný
 žhou (např. cit)
 zhoustnout, příč. zhoustl
 zmoci i zmoct, 1. j. zmohu i zmůžu, 2. j. zmůžeš, ..., 3. mn. zmohou i zmůžou; rozk. zmoz; příč. zmohl, zmožen
 ztrhat (se) (přílišnou námahou nebo kritikou); jiné je strhat (dolů)
 ztrhnout (se), příč. ztrhl (se) i ztrhnul (se), ztržen (přílišnou námahou); jiné je strhnout (se) (dolů apod.)
Naposledy hledáno:

hou, sjednat, půjč, titicaca, ot, vzpouzet, st, eva, ce

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.