Pravidla českého pravopisu

hhra ž., mn. 2. her; XV. (Patnácté) zimní olympijské hry
hhrabat, 1. j. hrabu; rozk. hrab i hrabej
 hra, -ěte m., mn. s. 1., 4. -ata, 2. -at
 hrábě, hrábí ž. pomn., 3. hrábím atd.
 hraběcí
 hraběnka ž.
 hrabivý
 hrábnout, příč. hrábl
 hraboš, -e m.
 hrabství s.
 hráč, -e m.; hráčka ž.
 hrách, hrachu m.
 hrachor, -u m.
 hra (např. automat)
 hračka ž., jedn. 3., 6. -čce
 hračkář, -e m.
 hráčský, mn. -čští
 hřad, -u m.
 hrad, -u m.; hrad Rožmberk, hrad Kunětická hora; Dívčí hrady; Hrad, tj. Pražský hrad
 hradba, -y ž., mn. 2. -deb
 Hradčany, -an m. pomn.; hradčanský
 Hradčany, -čan m. pomn., 3. -nům, 6. -nech, 7. -ny; hradčanský; Hradčanské náměstí (v Praze)
 Hradec Králové, H-dce K-é m.; královéhradecký
 Hradec Králové, Hradce Králové m.; královéhradecký, mn. -čtí
 Hradecký rukopis (dílo ze 14. stol.)
 hrádek, -dku m.; Kozí hrádek (kulturní památka)
 hradiště, -iště s., mn. 2. -išť
 hradištní
 hradišťský, mn. -šťští
 hradit, příč. hrazen
 hradlo s.
 hradní
 hranice ž.
 Hranice, -ic ž. pomn.; hranický
 hraniční
 hranol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 hra (např. film)
 hrát, 1. j. hraji i hraju, 3. mn. hrají i hrajou; rozk. hraj i hrej; příč. hrál, hrán; podst. jm. hra
 hřát, 1. j. hřeji i hřeju, 3. mn. hřejí i hřejou; rozk. hřej; příč. hřál, hřát; podst. jm. hřátí
 hrátky, -tek ž. pomn.
 hráz, -e ž.
 hrazda ž.
 hrázděný (např. zdivo)
 hrázdit, příč. hrázděn
 hrazení s.
 Podobné:
aakropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 Ándhrapradéš, -e m.; ándhrapradéšský
bBahrajn, -u m.; Bahrajnský stát; Bahrajňan i Bahrajnec m.; bahrajnský
 Bělehrad, -u m.; bělehradský
 Bělehrad, -u m.; bělehradský, mn. -dští
 belvedér, -u m. (letohrádek); Belvedér (např. na Pražském hradě)
 bezvýhradný
cCačihrad viz Instanbul
 chřadnout, příč. chřadl
 chrám, -u m.; Svatovítský chrám, Týnský chrám (v Praze); chrám sv. Jindřicha, chrám Panny Marie pod řetězem; svatotomášský chrám, chrám sv. (svatého) Ducha (viz § 67)
 chránič, -e m.
 chránit, rozk. chraň
 chránítko s.
 chrápat, 1. j. chrápu; rozk. chrápej; podst. jm. chrápání
 chraplavý
 chrapot, -u m.
 chraptět i chraptit
 chrást i chřást, -u m.
 chřást i chrást, -u m.
 chřástal, -a m., mn. 4., 7. -y
 chrastavec, -vce m.
 chrastět i chrastit, podst. jm. chrastění
 chrastí s.
 činohra ž.
 čtverhranný i čtyřhranný
 čtyřhranný i čtverhranný
ddivadlo s.; Národní divadlo, Osvobozené divadlo, Klicperovo divadlo; Divadlo j. K. Tyla (v Plzni aj.); Divadlo Loutka; Divadlo Na Zábradlí, Divadlo na Vinohradech (v Praze); Hudební divadlo v Karlíně (v Praze); divadlo hudby (druh kulturního zaříze
 dlouhohrající (např. deska)
 dohrát, 1. j. dohraji i dohraju, 3. mn. dohrají i dohrajou; rozk. dohraj i dohrej; příč. dohrál, dohrán; podst. jm. dohrání
 dohřát, 1. j. dohřeji i dohřeju, 3. mn. dohřejí i dohřejou; rozk. dohřej; příč. dohřál, dohřát; podst. jm. dohřátí
 dohrávka ž.
 dóm, -u m.; Svatovítský dóm (v Praze na Hradě)
 dóza, -y ž. (ozdobná schránka)
 dvouhra ž.
eermitáž, -e ž.; Ermitáž (v Petrohradě)
ffrantiškánský; františkánský klášter; Františkánská zahrada (v Praze)
gGraz [-c], -u i -e m. (Štýrský Hradec); grazský
hherní (k hra)
 hvězda ž.; Hvězda (letohrádek v Praze)
iIstanbul, -u m. (Cařihrad); istanbulský
jJindřichův Hradec, J-ova H-dce m.; jindřichovohradecký i jindřichohradecký
 jízdárna, -y ž.; Jízdárna Pražského hradu (výstavní síň)
kklenotnice ž. (pro úschovu klenotů); Klenotnice (na Pražském hradě, v Loretě apod.)
 kořistný (hrabivý)
 Královéhradecko, -a s.; královéhradecký
 královský; Královská obora (v Praze), Královská zahrada (na Pražském hradě)
 kulihrášek, -ška m.; Kulihrášek (postava z pohádky)
lletohrádek, -dku m.
 Levý Hradec, L-ho H-dce m.; (levo)hradecký
 Lipno s.; Lipno nad Vltavou; (vltavsko)lipenský i (vltavo)lipenský; Lipenská přehrada
 lobovat (sport. hrát, zahrát míč lobem)
 lobovat (sport. hrát, zahrát míč lobem)
 loreta ž. (kaple); Loreta (na Hradčanech)
mMadona ž. (Panna Maria); Madona Ochranitelka
 míčovna, -y ž.; Královská míčovna, Míčovna (na Pražském hradě)
 Mithradates i Mithridates, -ta m.
 Mnichovo Hradiště s.; mnichovohradišťský, mn. -šťští
 Mnichovo Hradiště, M-a H-ě s.; mnichovohradišťský
 mnohohranný
nna předložka; v místních názvech: ulice Na Florenci, ulice Na Kopečku, ulice Na Dlouhém lánu; zahrada Na Valech
 hrada ž.
 nahradit, příč. nahrazen
 hradní
 hradník, -a m.; náhradnice ž.
 nahrát, 1. j. nahraji i nahraju, 3. mn. nahrají i nahrajou; rozk. nahraj i nahrej; příč. nahrál, nahrán; podst. jm. nahrání
 nahřát, 1. j. nahřeji i nahřeju, 3. mn. nahřejí i nahřejou; rozk. nahřej; příč. nahřál, nahřát; podst. jm. nahřátí
 nahrávač, -e m.
 nahrávka ž.
 hražka ž.
 nahrazovat
 Novohradské hory
oobehrát, 1. j. obehraji i obehraju, 3. mn. obehrají i obehrajou; rozk. obehraj i obehrej; příč. obehrál, obehrán; podst. jm. obehrání
 ochrana ž.
 ochránce, -ce m., jedn. 5. -ce; ochránkyně ž., mn. 2. -yň i -yní
 ochránit, rozk. ochraň
 ochranný; ochranně
 ochraptět
 odehrát, 1. j. odehraji i odehraju, 3. mn. odehrají i odehrajou; rozk. odehraj i odehrej; příč. odehrál, odehrán; podst. jm. odehrání
 ohradit, příč. ohrazen
 ohra (např. deska)
 ohrát, 1. j. ohraji i ohraju, 3. mn. ohrají i ohrajou; rozk. ohraj i ohrej; příč. ohrál, ohrán; podst. jm. ohrání
 ohřát, 1. j. ohřeji i ohřeju, 3. mn. ohřejí i ohřejou; rozk. ohřej; příč. ohřál, ohřát; podst. jm. ohřátí
 ohrazovat
 osmihranný
 ostříhat (ochránit), podst. jm. ostříhání
 ostrohranný
ppanteon, -u m.; Panteon (jméno chrámu apod.)
 pašijový (např. hra)
 Petrohrad, -u m.; petrohradský
 pevnost, -i ž.; Petropavlovská pevnost (v Petrohradě)
 pohrabáč, -e m.
 pohraničí s.
 pohraniční
 pohraničník, -a m.
 policie ž.; Policie České republiky, Městská policie v (Hradci Králové)
 policie; Policie České republiky, Městská policie v (Hradci Králové)
 prales, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; Boubínský prales, prales Jizera (chráněné oblasti)
 pražský, mn. -žští; Pražský hrad (Hrad); Pražské povstání (významná událost)
 předehrát, 1. j. předehraji i předehraju, 3. mn. předehrají i předehrajou; rozk. předehraj i předehrej; příč. předehrál, předehrán; podst. jm. předehrání
 přehrada ž.; Vranovská přehrada apod.
Naposledy hledáno:

hra, úřeze, zabývat, ftá, tobog, konstituovat, popojel, šluknovsk, vitriol, oddechn

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.