Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
aAde [ady-] ž.; adský, mn. -žští
 Ade [ady-], -e ž.; adský
 Andorra, -y ž.; Andorrské knížectví; Andořan m.; andorrský
 an spojka
 Asturie [-tú-], -e ž.; Asturské knížectví; Astuřan m.; asturský [-tu-]
bbastila [-ty-], -y ž. (vězení); Bastila (v Paříži)
 beztížný
 buterie [-te- i -té-] ž.
 blata, blat s. pomn. (močály, rašeliniště apod.); Blata (v j. Čechách); blatský
 blíž i blíže přísl.
 blíženec, -nce m.; Blíženci, -ů m. mn. (souhvězdí zvěrokruhu)
 blížit se, rozk. bl se
 blízko, blízce, 2. st. blíž i blíže
 blízký, mn. -zcí, 2. st. blší; Blízký východ
 bl, -ího m.
 blší (2. st. k blízký)
 břímě (kn.) s., viz břemeno
 budkničemu m., ž. i s. neskl.
 bulník, -u m.
 být, přít. jsem, jsi, je nebo (řidč.) jest, mn. jsme, jste, jsou; záp. nejsem, nejsi, není, mn. nejsme, nejste, nejsou; bud. budu, budeš, ...; rozk. buď, bud; příč. byl; podst. jm. bytí, nebytí
cčervený; Červený kříž; Červená sedma (kabaretní soubor); Červená karkulka (Karkulka, pohádková bytost); Červená kniha ohrožených druhů
 čba, -y ž.
 čížek, -žka m.
 čmy, -žem ž. mn.
 ctádostivý
ddemon [-on i -ón], -u m.
 díže i díž, -e ž.
 dohlížet, 3. mn. dohlížejí i dohlíží
 dojíždět, 3. mn. dojíždějí i dojíždí
 dojížďka ž., mn. 2. -děk
 dostihnout, příč. dostihl, dosten; podst. jm. dostení
 dostřihnout, příč. dostřihl, dostřen
eElysejská [-ze-] pole, Elysejský palác (v Paříži)
ffénix [-ny-], -e i -a m., mn. 4. -e i -y, 7. -i i -y; Fénix (souhvězdí jní oblohy)
 fiší i fí s. neskl.
 fí i fiší s. neskl.
hham
 hříženec, -nce m.
 hřížit, rozk. hř; podst. jm. hřížení
iinvalidovna, -y ž.; Invalidovna (v Paříži, v Praze)
jjenž zájm., m., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž, 4. živ. jehož, jejž, neživ. jejž, 6. (o) němž, 7. jímž, (s) nímž; jež ž., 2., 3., 6. a 7. jíž, níž, 4. j, (pro) n; jež s., 2. jehož, (bez) něhož, 3. jemuž, (k) němuž; 4. jež, (na) něž,
 jestle spojka
 j přísl. i částice
 jan, -a m. (obyvatel jních zemí; přívrženec Jihu ve válce proti Severu v USA)
 J Afrika, j. A-y ž.; Jihoafrická republika; Jihoafričan m.; jihoafrický
 J Amerika, j. A-y ž.; Jihoameričan m.; jihoamerický
 J Dakota, j. D-y ž.; (jiho)-dakotský
 J Karolína, j. K-y ž.; (jiho)karolínský
 J Korea, j. K-ey i K-eje ž.; Korejská republika; Jihokorejec m.; jihokorejský
 j; j pól, j Čechy, j Evropa; Jní Amerika
kkaple ž.; kaple Betlémská i Betlémská kaple (v Praze); kaple svatováclavská, kaple sv. Damiána, kaple sv. Kříže apod.
 klížící (kdo nebo co klíží)
 klížicí (např. lis)
 klížit, rozk. kl
 klka ž.
 kníže, -ete m., mn. s. 1., 4. -ata, 2. -at
 knížecí
 knížecký
 knížectví s.; Knížectví lichtenštejnské i Lichtenštejnské knížectví
 knížka ž.
 kn
 komuna [-mu- i -mú-] ž.; Pařížská komuna, Komuna
 konfederace ž.; Konfederace (jní státy ve válce Jihu proti Severu)
 konvent, -u m.; Národní konvent, Konvent (v Paříži v 18. stol.)
 Korea, -ey i -eje ž. (JKorea); Korejská republika; Korejec m.; korejský
 kostel, -a m., mn. 1., 4., 7. -y; kostel svatého Klimenta, kostel sv. Kříže, kostel U Křovníků, kostel Všech svatých, kostel sv. Martina ve zdi, kostel Panny Marie pod řetězem (viz § 67)
 kříž, -e m.; Červený kříž; kaple sv. Kříže; Zlatý kříž (obchodní centrum Prahy)
 ácký
 ák, -a m.
 křížala, -y ž.
 křížatý
 křížem krážem
 kříženec, -nce m.
 křížit, rozk. kř
 ník, -u m.
 ovat
 ovatka ž.
 křížovka ž.
 Kroměříž, -e ž.; kroměřížský
 Kroměříž, -e ž.; kroměřížský, mn. -žští
lLichtenštejnské knížectví
 Lichtenštejnsko s.; lichtenštejnský; Lichtenštejnské knížectví
 lízat, 1. j. lížu i lízám, 3. mn. lížou i lízají; rozk. l i lízej; podst. jm. lízání
 lina ž. (podklad pod břemeno, trámec)
 lucifer i luciper, -a m. (čert); Lucifer (kníže pekel)
mměsto s.; hlavní město Praha, Brno-město; Staré Město (pražské), Jní Město (část Prahy)
 modlicí (např. knížky)
 Monako s.; Monacké knížectví; Monačan, -a m.; monacký, mn. -čtí
 Monako, -a s.; Monacké knížectví; Monačan m.; monacký
 mříž, -e i mříže ž., mn. 2. mříží, 3. mřížím atd.
 mřížka ž.
 mřížkový
 mřížoví s.
 mřížový
 muzeum, -zea s., mn. 2. -zeí, 7. -zei; Národní muzeum; Muzeum skla a buterie, Muzeum tělesné výchovy a sportu
nnadjíždět, 3. mn. nadjíždějí i nadjíždí
 nadjížďka ž., mn. 2. -děk
 nadzdvihnout i nazdvihnout, příč. na(d)zdvihl, na(d)zdven
 nahlížet, 3. mn. nahlížejí i nahlíží
 najížďka ž., mn. 2. -děk
Naposledy hledáno:

, návěstidlo, prokonzul, čechoslovakismus, jejich, typologický, zpřeházet, uchytl, chicago, pletení

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.