Pravidla českého pravopisu

iIanus viz Janus
 Iason viz Jason
 Podobné:
aabilympda ž.
 abilympda ž.
 absolutorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 Accius [akci-], -cia m.
 Actium [-kci-], řec. Aktion, -tia s.
 adiabatický [-dy-ty-]
 Adrn i Adrian, -a m.; Adrna i Adriana, -y ž.
 Aelius [é-], -lia m.
 Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 afélium, -lia s.
 Aithiopia viz Etiopie
 aktinium [-tyny- i -týny-], -nia s.
 akvárium, -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 Akvileia i Aquileia [-kvi-], -eie ž.; akvilejský i aquilejský
 Alexandrie, -ie řec. Alexandreia, -eie ž.; alexandrijský i alexandrejský
 aliance ž.; Svatá aliance
 alias (lat.)
 Alkaios, -kaia m.; alkajská strofa
 alpinium [-píny-], -nia s.
 aluminium [-miny- i -míny-], -nia s.
 aluvlní
 aluvium [-lu- i -lú-], -via s.
 Amaltheia, -eie ž.
 ambulatorium [-to- i -tó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 americium [-ri- i -rí-], -cia s.
 amoniak [-ny-], -u m.
 amonium [-mony- i -móny-], -nia s.
 antialkoholický [-ty-]
 antikvart [-ty-], -u m.
 Antium [-ci-], -tia s.
 Antonius, -nia m.
 Apia, -ie ž.; apijský
 Apis, -ise i -ida i -pia m.
 Apollonios [-ló], -nia m.
 Appius, -ia m.; Appiova cesta (via Appia)
 Apuleius, -leia m.
 Aquileia viz Akvileia
 Ariadna, -ny i Ariadne [-é], -ny i neskl. ž.
 Arrianosa, -na m.
 arterlní
 Askanios, lat. Ascanius [-ká-], -nia m.
 Asklepiades [-lé-], -da m.; Asklepiadův i asklepiadský verš, Asklepiadovy strofy
 Asklepieion [-lé-], -pieia s.
 asociace ž.
 asocl, -a m., mn. 4., 7. -y
 asoclní
 asociativní [-ty- i -tý-]
 Asýrie, lat. Assyria, -ie ž.; Asyřané, asyrský
 atrium [á-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 auditorium [-dyto- i -dytó-], -ria s., mn. 2. -rií, 7. -rii
 Augeias, -geia i Augš, -še m.; Augšův chlév
 Augšův chlév
 augustinni [-styny-], -ů m. mn. (mnišský řád)
 Aureln i Aurelian, -a m.; Aurélie i Aurelie, -e ž.
 Aureln i Aurelianus [-án-], -na m.
 autogramda ž.
 aviatický [-ty-]
 aviatik [-ty-], -a m.
 aviatika [-ty-] ž.
 axlní
bbakterlní
 Banská Štiavnica, B-é Š-e ž.; banskoštiavnický
 berkelium [-ke- i -ké-], -lia s.
 beryllium [-ry- i -rý-], -llia s.
 bestlní [-ty-]
 Bianka, -y ž.
 bianko
 biatlon, -u m.
 Bibiana, -y ž.
 bilr, -u m.
 Boccaccio [bokačo], -ccia [-ča] m.
 Boëthius [-o-é-], thia m.
 Brasilia [-zí-], -ie ž. (město); brasilijský
 brevř i brevíř, -e m.
 briliant, -u m.
 Británie, lat. Britannia, -ie ž.
 bronchlní
 broučkda ž.
 burzn, -a m.
 Byzantion [-ty-], lat. Byzantium [-ci-], -tia s.; dn. Istanbul
cCaelius [cé-], -lia m.
 Calabria viz Kalábrie
 Campania viz Kampánie
 capriccio [kapričo], -ccia s.
 Celsius [-z-], -sia m.
 ceremonl [-ny-], -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 ceremonlní [-ny-]
 ceremonř [-ny-], -e m.
 cezium [ce- i cé-], -zia s.
 Chaldea, -ey i -eje i Chaldeia, -eie ž.; Chaldejci i Chaldejové, chaldejský
 chiliastický [-ty-]
 chiliazmus, -zmu i chiliasmus [-zm-], -smu m.
 cisterck, -a m.
 Columbia [k-], -ie ž. (řeka); columbijský
 čtyřiapůl i čtyři a půl
 curium [ky-], -ria s.
 cyklotrial, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 Cyprn i Cyprian, -a m.
dDácie i Dákie, lat. Dacia [-á-], -ie ž.; Dákové, dácký
 Dalmácie, lat. Dalmatia [-máci-], -ie ž.; dalmatský
Naposledy hledáno:

lidmila, sthe, goe, , umakart, polarizační, abstrakce, ruka, emblémový, rozkývání

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.