Pravidla českého pravopisu

iIberové m.mn.; iberský
 Iberové, -rů m. mn.; iberský; Iberský poloostrov
 Iberský poloostrov
 ibis, -a m., mn. 4., 7. -sy
 ibišek, -šku m.
 Iboja, -ji ž.
 Podobné:
aalibi s. neskl.
 alibista, -y m.
 alibistický [-ty-]
 alibizmus, -izmu i alibismus [-zm-], -ismu m.
 amfibol, -u m., mn. 1., 4., 7. -y
 antibiotický [-ty-ty-]
 antibiotikum [-ty-ty-], -ka s.
 apokalypsa, -y ž.; Apokalypsa (část bible)
 arcibiskup, -a m.
 atribut, -u m.
 atributivní [-ty- i -tý-]
bbibelot, -u m.
 Bibiana, -y ž.
 bible ž., mn. 2. -lí; Bible kralická i Kralická bible
 biblický
 bibliobus, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy
 bibliofil, -a m., mn. 4., 7. -y
 bibliofilie [-fi- i -fí-] ž., mn. 2. -lií
 bibliografický
 bibliografie ž.
 biblioteční
 bibliotéka ž.
 bibliotékář, -e m.
 bíbr, -u m.
 Bibracte [-k-], -ta i neskl. s.
 bohulibý
 Braniborsko, -a s.; Branibor m.; braniborský
ccelibát, -u m.
 cibelín, -u m.
 čibuk, -u m.
 cibule ž., mn. 2. -lí
 Ctibor, -a m.; Ctibora, -y ž.
dDalibor, -a m.; Dalibora, -y ž.
 decibel, -u m., mn. 1., 4., 7. -y (zn. dB)
 desetibojař, -e m.
 diblík, -a m.
 distribuce [dy-] ž.
 distribuční [dy-]
 distribuovat [dy-], 3. j. distribuuje
 distributivní [dy-ty- i dy-tý-]
 dribler, -a m.
 driblink, -ku i dribling, -gu m.
 driblovat
 ibuti [-ty] neskl. s.; džibutský
 ibutsko, -a s.; Džibutská rtepublika; Džibuťan m.; džibutský
eekvilibrista, -y m.
 ekvilibristický [-ty-]
 ekvilibristika [-ty-] ž.
 enfant terrible [anfan teribl] (franc.)
 ex libris [-rís] (lat.) i exlibris s. neskl.
 exhibice ž., mn. 2. -ic i -icí
ffibrilace ž.
 fibróza, -y ž.
 Foibos, lat. Phoebus [fé-], -ba m.
 Freiburg [fraj-], -u m.; freiburský
ggaribaldiovec [-dy-] i garibaldovec, -vce m.
 ghibellin [gi-lin i gi-lín], -a m.
 gibbon, -a m.
 Gibraltar [dži-], -u m.; gibraltarský
 Gibraltar [dži-], -u m.; gibraltarský; Gibraltarský průliv
 Gibraltarský průliv [dži-]
 goliáš, -e m. (silák); Goliáš (biblická postava)
hHannibal [-ny-], -a m.
 Hannibal, -la m.
 hibernace ž.
 ib, -u m.
 hříbátko s.
 hříbě, -ěte s., mn. 1., 4. -ata; hříbě
 hříbek, -bku m.
iinhibice ž.
 inhibitor, -u m.
 inkompatibilita [-ty-] ž.
 inkompatibilní [-ty-]
 ireverzibilita ž.
 ireverzibilní
jjak, -a m. (tibetský skot)
 ježibaba, -y ž.
 jidáš, -e m. (zrádce; druh pečiva); Jidáš (biblická postava)
kkalibr, -u m.
 kanibal [-ny-], -a m., mn. 4., 7. -y
 Karibské moře
 Karibské moře
 kibic, -e m.
 Kiribati [-tý-] neskl. s.; Kiribatská republika; Kiribaťan m.; kiribatský
 kolébat i kolíbat, podst. jm. kolébání i kolíbání
 kolébka i kolíbka ž.
 koliba, -y ž.
 kolibřík, -a m.
 kompatibilita [-ty-] ž.
 kontribuce ž.
 kontribuční
 Kralická bible i Bible kralická
 kvodlibet i quodlibet [kvo-], -u m.
llama, -y m. (tibetský kněz)
 lazar, -a m. (ubožák); Lazar (biblická postava)
 líbánky, -nek ž. pomn.
 Libanon, -u m.; Libanonská republika; Libanonec m.; libanonský
 líbat (se), podst. jm. líbání
 libeček, -čku m.
 libela, -y ž.
Naposledy hledáno:

ib, celibá, zastříkat, vypadat, zasyknout, přebíhat, babičči, frustrace, , ulice

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.