Pravidla českého pravopisu

iidiocie [-dy-] i idiotie [-dy-ty-] ž.
 idiom [-dy-], -u m.
 idiosynkratický [-dy-ty-]
 idiosynkrazie [-dy-] ž.
 idiot [-dy-], -a m.
 idiotský [-dy-], mn. -tští
 Podobné:
aacidita [-dy-] ž.
 arcidiecéze [-dy-] ž.
bbřídil, -a m., mn. 4., 7. -y
ccídící (kdo nebo co cídí)
 cídicí (např. prášek)
 cídit, rozk. ciď; příč. cíděn
ddiploidie [dy-dy-] ž.
eepidiaskop [ -dy-], -u m.
fFeidias, -dia m.
 frigidita [-dy-] ž.
ggravidita [-dy-] ž.
hhybridizace [-dy-] ž.
iinvalidita [-dy-] ž.
 iridium [-ridy- i -rídy-], -dia s.
 Isida, -idy i Isis [íz-], -idy i neskl. ž.; Isidin kult
jjidiš [-dyš] s. neskl.
kklidit (se), příč. (u)klizen
 kolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. kolika (kolik lidí, od kolika lidí, kolika lidem)
llidé m. mn., 2. lidí, 3. lidem, 4. lidi, 6. lidech, 7. lidmi
 Lidice, -ic ž. pomn., 3. -cím i -cům, 6. -cích, 7. -cemi; lidický, mn. -čtí
 Lidice, -ic ž. pomn.; lidický
 lidičky m. mn., 2. -ček, 3. -ám, 6. -ách, 7. -ami
mmeridián [-dy-], -u m.
nnadřídit, rozk. nadřiď; příč. nadřízen
 nařídit, rozk. nařiď.; příč. nařízen
 nařiditelný
 nenávidět, 3. mn. nenávidí i nenávidějí
 Numidie, lat. Numidia, -ie ž.; numidský
oobsidián [-sidy-], -u m.
 odklidit, příč. odklizen
 oidipovský [ojdy-] komplex
 Oidipus, -pa m.; oidipovský komplex
 idit, příč. ošizen
 Ovidius [-ví-], -dia m.
ppidimužík, -a m.
 pídit se, rozk. piď se i pídi se; podst. jm. pídění
 podřídit, rozk. podřiď; příč. podřízen
 poklidit, příč. poklizen
 pořídit, rozk. pořiď; příč. pořízen; podst. jm. pořízení
 pořiditelný
 prezidiální [-dy-]
 prezidium [-zídy- i -zidy-], -dia s.
 proslídit, rozk. prosliď; příč. proslíděn
 pyrimidin [-dy- i -dý-], -u m.
rrecidiva [-dy- i -dý-], -y ž.
 recidivista [-dy-], -y m.
 recidivita [-dy-] ž.
 recidivní [-dy- i -dý-]
 řidič, -e m.
 řídící (kdo nebo co řídí)
 řídicí (např. páka, systém)
 řidičský, mn. -čští
 řídit, rozk. řiď; příč. řízen
 řiditelný
 řídítka, -tek s. pomn.
 roztřídit, rozk. roztřiď; příč. roztříděn
 rubidium [-bídy-], -dia s.
sseřídit, rozk. seřiď; příč. seřízen
 seřiditelný
 šestidílný
 šidit, příč. šizen
 šidítko s.
 sklidit, příč. sklizen
 slídičství s.
 slídit, rozk. sliď; podst. jm. slídění
 spravovat (opravovat; řídit); jiné je zpravovat (informovat)
 sto, sta; ve spojení s počítaným předmětem: ze sta lidí, ke stu lidí, ale i ze sto lidí, ke sto lidem i ke stu lidem atd.; dvě stě, tři sta
ttolik, ve spojení s počítaným předmětem 2., 3., 6., 7. p. tolika (tolik lidí, od tolika lidí, tolika lidem atd.)
 třídič, -e m. (stroj)
 třídící (kdo nebo co třídí)
 třídicí (např. stroj)
 třídička ž., jedn. 3., 6. -čce (stroj)
 třídírna, -y ž.
 třídit, rozk. třiď; .příč. tříděn
 trojdílný i třídílný
uuklidit, příč. uklizen
 utřídit, rozk. utřiď; příč. utříděn
 uvidět, 3. mn. uvidí
vvidět, 1. j. vidím, 3. mn. vidí; rozk. viz; příč. viděl, viděn
 vidina ž.
 viditelný
 vycídit, rozk. vyciď; příč. vycíděn
 vyklidit, příč. vyklizen
 vyřídit, rozk. vyřiď; příč. vyřízen
 vyslídit, rozk. vysliď; příč. vyslíděn
 vytřídit, rozk. vytřiď; příč. vytříděn
zzařídit, rozk. zařiď; příč. zařízen
 zařiditelný
 zatřídit, rozk. zatřiď; příč. zatříděn
 závidět, 3. mn. závidí i závidějí; rozk. (ne)záviď
 zpravovat (informovat); jiné je spravovat (opravovat; řídit)
 zřídit, rozk. zřiď; příč. zřízen
 zviditelnit
Naposledy hledáno:

idi, uzřít, vířectvo, činnos, nohé, netřeba, jká, vd, veterína, pšt

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.