Pravidla českého pravopisu

 Podobné:
bbít, 1. j. biji i biju, 3 mn. bijí i bijou; rozk. bij; příč. bil, bit
 blít, 1. j. bliji i bliju, 3. mn. blijí i blijou; rozk. blij; příč. blil; podst. jm. blití
ddobíjet, 3. mn. dobíjejí i dobíjí
 dobít, 1. j. dobiji i dobiju, 3. mn. dobijí i dobijou; rozk. dobij; příč. dobil, dobit; podst. jm. dobití
 dolít, 1. j. doliji, doleji i doliju, doleju, 3. mn. dolijí, dolejí i dolijou, dolejou; rozk. dolij i dolej; příč. dolil, dolit; podst. jm. dolití
 dopíjet, 3. mn. dopíjejí i dopíjí
 dopít, 1. j. dopiji i dopiju, 3. mn. dopijí i dopijou; rozk. dopij; příč. dopil, dopit; podst. jm. dopití
 došít, 1. j. došiji i došiju, 3. mn. došijí i došijou; rozk. došij; příč. došil, došit
 dožít (se), 1. j. dožiji (se) i dožiju (se), 3. mn. dožijí (se) i dožijou (se); rozk. dožij (se); příč. dožil (se), dožit; podst. jm. dožití
hhnít, 3. j. hnije, 3. mn. hnijí i hnijou; rozk. hnij; příč. hnil; podst. jm. hnití
llít, 1. j. liji, leji i liju, leju, 3. mn. lijí, lejí i lijou, lejou; rozk. lij i lej; příč. lil, lit
mmíjet, 3. mn. míjejí i míjí; rozk. míjej; příč. míjel
 míjivý
nnabíjet, 3. mn. nabíjejí i nabíjí
 nabít, 1. j. nabiji i nabiju, 3. mn. nabijí i nabijou; rozk. nabij; příč. nabil, nabit; podst. jm. nabití
 nadít (naplnit něčím, nádivkou), 1. j. nadiji i nadiju, 3. mn. nadijí i nadijou; rozk. nadij; příč. nadil, nadit
 nahnít, 3. j. nahnije, 3. mn. nahnijí i nahnijou; příč. nahnil; podst. jm. nahnití
 nalít, 1. j. naliji, naleji i naliju, naleju, 3. mn. nalijí, nalejí i nalijou, nalejou; rozk. nalij i nalej; příč. nalil, nalit; podst. jm. nalití
 napít se, 1. j. napiji se i napiju se, 3. mn. napijí se i napijou se; rozk. napij se; příč. napil se, napit; podst. jm. napití
 naplít, 1. j. napliji i napliju, 3. mn. naplijí i naplijou; rozk. naplij; příč. naplil, naplit
 našít, 1. j. našiji i našiju, 3. mn. našijí i našijou; rozk. našij; příč. našil, našit
 navíjet, 3. mn. navíjejí i navíjí; rozk. navíjej; příč. navíjel, navíjen
 navít, 1. j. naviji i naviju, 3. mn. navijí i navijou; rozk. navij; příč. navil, navit
oobíjet, 3. mn. obíjejí i obíjí
 obít, 1. j. obiji i obiju, 3. mn. obijí i obijou; rozk. obij; příč. obil, obit; podst. jm. obití
 obšít, 1. j. obšiji i obšiju, 3. mn. obšijí i obšijou; rozk. obšij; příč. obšil, obšit
 obvíjet, 3. mn. obvíjejí i obvíjí
 odbíjet, 3. mn. odbíjejí i odbíjí
 odbít, 1. j. odbiji i odbiju, 3. mn. odbijí i odbijou; rozk. odbij; příč. odbil, odbit; podst. jm. odbití
 odlít, 1. j. odliji, odleji i odliju, odleju, 3. mn. odlijí, odlejí i odlijou, odlejou; rozk. odlij i odlej; příč. odlil, odlit; podst. jm. odlití
 odvíjet, 3. mn. odvíjejí i odvíjí
 opíjet (se), 3. mn. opíjejí (se) i opíjí (se)
 opít, 1. j. opiji i opiju, 3. mn. opijí i opijou; rozk. opij; příč. opil, opit; podst. jm. opití
 opomíjet, 3. mn. opomíjejí i opomíjí
 ošít se, 1. j.iji se i ošiju se, 3. mn. ošijí se i ošijou se; rozk. ošij se; příč. ošil se; podst. jm. ošití
 ovíjet, 3. mn. ovíjejí i ovíjí
 ožít, 1. j.iji i ožiju, 3. mn. ožijí i ožijou; rozk. ožij; příč. ožil, ožit; podst. jm. ožití
ppašije, -ijí ž. pomn.
 pít, 1. j. piji i piju, 3. mn. pijí i pijou; rozk. pij; příč. pil, pit; podst. jm. pití
 plít, 1. j. pliji i pliju, 3. mn. plijí i plijou; rozk. plij; příč. plil, plit; podst. jm. plití (plivat)
 pobíjet, 3. mn. pobíjejí i pobíjí
 pobít, 1. j. pobiji i pobiju, 3. mn. pobijí i pobijou; rozk. pobij; příč. pobil, pobit; podst. jm. pobití
 podbíjet, 3. mn. podbíjejí i podbíjí
 podbít, 1. j. podbiji i podbiju, 3. mn. podbijí i podbijou; rozk. podbij; příč. podbil, podbit
 podjednou i pod jednou přísl.; přijímat podjednou i pod jednou
 podlít, 1. j. podliji, podleji i podliju, podleju, 3. mn. podlijí, podlejí i podlijou, podlejou; rozk. podlij i podlej; příč. podlil, podlit
 podobojí i pod obojí přísl.; přijímat podobojí i pod obojí
 podšít, 1. j. podšiji i podšiju, 3. mn. podšijí i podšijou; rozk. podšij; příč. podšil, podšit
 polít, 1. j. poliji, poleji i poli
 pomíjet, 3. mn. pomíjejí i pomíjí
 pomíjivý
 popíjet, 3. mn. popíjejí i popíjí
 použít, 1. j. použiji i použiju, 3. mn. použijí i použijou; rozk. použij; příč. použil; podst. jm. použití
 přebíjet, 3. mn. přebíjejí i přebíjí
 přebít, 1. j. přebiji i přebiju, 3. mn. přebijí i přebijou; rozk. přebij; příč. přebil, přebit; podst. jm. přebití
 přelít, 1. j. přeliji, přeleji i přeliju, přeleju, 3. mn. přelijí, přelejí i přelijou, přelejou; rozk. přelij i přelej; příč. přelil, přelit; podst. jm. přelití
 přešít, 1. j. přešiji i přešiju, 3. mn. přešijí i přešijou; rozk. přešij; příč. přešil, přešit
 převíjet, 3. mn. převíjejí i převíjí
 přežít, 1. j. přežiji i přežiju, 3. mn. přežijí i přežijou; rozk. přežij; příč. přežil, přežit
 přibíjet, 3. mn. přibíjejí i přibíjí
 přibít, 1. j. přibiji i přibiju, 3. mn. přibijí i přibijou; rozk. přibij; příč. přibil, přibit; podst. jm. přibití
 příjice ž.
 příjičný
 přijímač, -e m.
 přijímací
 přijímat, podst. jm. přijímání
 přijít, 1. j. přijdu; rozk. přijď, přijďte; příč. přišel, přišla; podst. jm. přiji
 přijíždět, 3. mn. přijíždějí i přijíždí
 přilít, 1. j. přiliji, přileji i přiliju, přileju, 3. mn. přilijí, přilejí i přilijou, přilejou; rozk. přilij i přilej; příč. přilil, přilit
 připíjet, 3. mn. připíjejí i připíjí
 připít, 1. j. připiji i připiju, 3. mn. připijí i připijou; rozk. připij; příč. připil; podst. jm. připití
 přišít, 1. j. přišiji i přišiju, 3. mn. přišijí i přišijou; rozk. přišij; příč. přišil, přišit
 přivíjet, 3. mn. přivíjejí i přivíjí
 probíjet, 3. mn. probíjejí i probíjí
 probít, 1. j. probiji i probiju, 3. mn. probijí i probijou; rozk. probij; příč. probil, probit
 prohnít, 3. j. prohnije, 3. mn. prohnijí i prohnijou; rozk. prohnij; příč. prohnil
 prolít, 1. j. proliji, proleji i proliju, proleju, 3. mn. prolijí, prolejí i prolijou, prolejou; rozk. prolij i prolej; příč. prolil, prolit; podst. jm. prolití
 promíjet, 3. mn. promíjejí i promíjí
 propíjet, 3. mn. propíjejí i propíjí
 propít, 1. j. propiji i propiju, 3. mn. propijí i propijou; rozk. propij; příč. propil, propit; podst. jm. propití
 prošít, 1. j. prošiji i prošiju, 3. mn. prošijí i prošijou; rozk. prošij; příč. prošil, prošit
 prožít, 1. j. prožiji i prožiju, 3. mn. prožijí i prožijou; rozk. prožij; příč. prožil, prožit
rříjet, 3. mn. říjí i říjejí; podst. jm. říjení
 robinzon, -a m. (člověk žijící o samotě); vl. jm. Robinson [-zo-]
 rozbíjet, 3. mn. rozbíjejí i rozbíjí
 rozbít, 1. j. rozbiji i rozbiju, 3. mn. rozbijí i rozbijou; rozk. rozbij; příč. rozbil, rozbit
 rozlít, 1. j. rozliji, rozleji i rozliju, rozleju, 3. mn. rozlijí, rozlejí i rozlijou, rozlejou; rozk. rozlij i rozlej; příč. rozlil, rozlit; podst. jm. rozlití
 rozpít se, 3. j. rozpije se, 3. mn. rozpijí se i rozpijou se; příč. rozpil se, rozpit
 rozvíjet, 3. mn. rozvíjejí i rozvíjí
 rozvít, 3. j. rozvije, 3. mn. rozvijí i rozvijou; rozk. rozvij; příč. rozvil, rozvit
ssbíjet, 3. mn. sbíjejí i sbíjí (stloukat)
 sbít, 1. j. sbiji i sbiju, 3. mn. sbijí i sbijou; rozk. sbij; příč. sbil, sbit (přitlouci k sobě); jiné je zbít (nabít někomu)
 sešít, 1. j. sešiji i sešiju, 3. mn. sešijí i sešijou; rozk. sešij; příč. sešil, sešit
 shnít, 3. j. shnije, 3. mn. shnijí i shnijou; rozk. shnij; příč. shnil; podst. jm. shnití
 šijící (kdo nebo co šije)
 šít, 1. j. šiji i šiju, 3. mn. šijí i šijou; rozk. šij; příč. šil, šit; podst. jm. šití
 slít, 1. j. sliji, sleji i sliju, sleju, 3. mn. slijí, slejí i slijou, slejou; rozk. slij i slej; příč. slil, slit; podst. jm. slití (dohromady); jiné je zlít (polít)
 svíjet (se), 3. mn. svíjejí (se) i svíjí (se)
 sžít se, 1. j.iji se i sžiju se, 3. mn. sžijí se i sžijou se; rozk. sžij se; příč. sžil se, sžit (s někým)
uubíjet, 3. mn. ubíjejí i ubíjí
Naposledy hledáno:

iji, vstávat, velkomyslný, eritrea, paraguay, zklidnit, znemožňovat, hřídel, kosmetický, pe

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.