Pravidla českého pravopisu

iischemický [ische-]
 ischias [ischi-], -su m.
 Isfahán, -u m.; isfahánský
 Isida, -idy i Isis [íz-], -idy i neskl. ž.; Isidin kult
 islám, -u m.
 Islámábád, -u m.; islámábádský
 Island, -u m.; Islanďan, -a m.; islandský, mn. -dští
 Island, -u m.; Islandská republika; Islanďan m.; islandský
 Issos, Issu m.
 Istanbul, -u m. (Cařihrad); istanbulský
 Istanbul, -u m.; istanbulský
 Istrie, -e ž.; istrijský
 Istrie, řec. Histria, -ie ž.; Istrové, istrijský
 Podobné:
aabsentizmus [-ty-], -izmu i absentismus [-tyzm-], -ismu m.
 absolutistický [-tysty-]
 absolutizmus [-ty-], -izmu i absolutismus [-tyzm-], -ismu m.
 abstrakcionizmus [-ny-], -izmu i abstrakcionismus [-nyzm-], -ismu m.
 abych, abys (ale aby ses nebál, aby sis vzal atp.), aby; mn. abychom, abyste, aby
 adamita, -y m. (příslušník náboženské sekty)
 Addis Abeba [adys], A. A-y ž.; addisabebský [-dys-a-]
 Addis Abeba [adys], Addis Abeby ž.; addisabebský [-dys-a-]
 administrace [-ny-] ž.
 administrativa [-ny-ty- i -ny-tý-], -y ž.
 administrativní [-ny-ty- i -ny-tý-]
 Adonis, -ise i -ida m.
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy i Eneida, -dy ž.
 Aeneida [é-] i Aeneis [é-], -idy ž. (název básnické skladby)
 Aeskulap [é-] i Eskulap, -pa, řec. Asklepois, -pia m.
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afgánská republika; Afghánec i Afgánec m.; afghánský i afgánský
 Afghánistán i Afganistan [-ny-], -u m.; Afghánec i Afgánec, -nce m.; afghánský i afgánský
 aforistický [-ty-]
 aforizmus, -izmu i aforismus [-zm-], -ismu m.
 Agis, -ise i -ida m.
 agnosticizmus [-ty-], -izmu i agnosticismus [-tycizm-], -ismu m.
 ahistorický
 ahistorizmus, -izmu i ahistorismus [-zm-], -ismu m.
 Aigisthos, -tha m.
 Aischylos, -la m.
 Aisopos viz Ezop
 Akropol(e) i Akropolis, -le ž.; akropolský
 akropole i akropolis, -le ž. (ústřední část hradiště apod.); vl. jm. Akropole i Akropolis
 aktivista [-ty-], -y m.
 akvaristika [-ty-] ž.
 albinizmus [-ny-], -izmu i albinismus [-nyzm-], -ismu m.
 alchymista, -y m.
 Alexandreida i Alexandreis, -idy ž. (název básnické skladby)
 alibista, -y m.
 alibistický [-ty-]
 alibizmus, -izmu i alibismus [-zm-], -ismu m.
 alkoholizmus, -izmu i alkoholismus [-zm-], -ismu m.
 alogizmus, -izmu i alogismus [-zm-], -ismu m.
 Alois [-oj-] i Alojz, -e [-ze] i -a [-za] m.; Aloisie [-ojzi-] i Alojzie, -e ž.
 Alois, -se [-ze] i -sa [-za] i Alojz, -e i -a m.; Aloisie [-zi-] i Alojzie ž.
 alpinista [-ny-], -y m.
 alpinistický [-nysty-]
 alpinizmus [-ny-], -izmu i alpinismus [-nyzm-], -ismu m.
 altistka [-ty-] ž.
 altruista, -y m.
 altruistický [-ty-]
 altruizmus, -izmu i altruismus [-zm-], -ismu m.
 amatérizmus, -izmu i amatérismus [-zm-], -ismu m.
 amazonka ž. (mužatka); Amazonka (příslušnice kmene)
 amerikanizmus [-ny-], -izmu i amerikanismus [-nyzm-], -ismu m.
 amoralizmus, -izmu i amoralismus [-zm-], -ismu m.
 anabolizmus, -izmu i anabolismus [-zm-], -ismu m.
 anachronizmus [-ny-], -izmu i anachronismus [-nyzm-], -ismu m.
 analfabetizmus [-ty-], -izmu i analfabetismus [-tyzm-], -ismu m.
 analogově-číslicový (např. převodník)
 anarchista, -y m.
 anarchistický [-ty-]
 anarchizmus, -izmu i anarchismus [-zm-], -ismu m.
 angina pectoris [-gí- pek-] ž.
 anglicizmus, -izmu i anglicismus [-zm-], -ismu m.
 anglista, -y m.
 anglistika [-ty-] ž.
 antagonista [-ny-], -y m.
 antagonistický [-nysty-]
 antagonizmus [-ny-], -izmu i antagonismus [-nyzm-], -ismu m.
 Antarktis [-ty-], -idy ž.; antarktický
 Antarktis [-ty-], -idy ž.; antarktický, mn. -čtí
 antifašista [-ty-], -y m.
 antifašistický [-ty-ty-]
 antisemita [-ty-], -y m.
 antisepse [-ty-] ž.
 antiseptický [-ty-ty-]
 antistatický [-ty-ty-]
 antropocentrizmus, -izmu i antropocentrismus [-zm-], -ismu m.
 antropomorfizmus, -izmu i antropomorfismus [-zm-], -ismu m.
 aorist, -u m.
 Apis, -ise i -ida i -pia m.
 arab, -a m., mn. 1. -i, 4., 7. -y (kůň); Arab (příslušník národa)
 archaistický [-ty-]
 archaizmus, -izmu i archaismus [-zm-], -ismu m.
 arcibiskup, -a m.
 Argolida i Argolis, -idy ž.
 Aristarchos, -cha m.
 Aristeides, lat. Aristides, -da m.
 Aristofanes, -na m.; aristofanský i aristofanovský
 aristokracie ž.
 aristokrat, -a m.
 aristokratický [-ty-]
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 Aristoteles, -la m.; aristotelský i aristotelovský
 Arktida [-tý- i -ty-] i Arktis [-ty-], -idy ž.
 Arktis [-ty-] i Arktida [-tý- i -ty-], -idy ž.; arktický [-ty-]
 Artemida i Artemis, -idy ž.
 artista [-ty-], -y m.
 artistický [-ty-ty-]
 artistní [-ty-]
 asistence ž.
 asistenční
 asistent, -a m.
 asistovat
Naposledy hledáno:

is, klio, sklípek, ibň, bles, skalár, elace, bonto, nýbrž, sběrate

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.