Pravidla českého pravopisu

jjubilant, -a m.
 jubilejní
 jubileum, -lea s., mn. 2. -leí, 7. -lei
 Judea, -ey i -eje i Jedeia, -eie ž.; judský i judejský
 judista [džudy-] i džudista [-dy-], -y m.
 Judita [-dy-] ž.
 Judita [-dy-], -y ž.
 judo [džu-] i džudo s.
 Jugoslávie, -e ž.; Svazová republika Jugoslávie; jugoslávský
 Jugurta, -ty i Iugurtha [j-], -thy m.
 Julián i Iulianus [-án-], -na m.
 Julián i Julian, -a m.; Juliána i Juliana, -y ž.
 juliánský
 Julie, -e ž.
 Julie, lat. Iulia [-], -ie ž.
 Julius i Iulius [-], -lia m.; juliánský kalendář
 Julius, -lia m.
 Julské Alpy i Alpy Julské, J-ých Alp ž. pomn.
 junácký
 junák, -a m.
 Jungfrau neskl. ž.
 junior [-ny-], -a m.
 junkers, -su m., mn. 1., 4., 7. -sy (letadlo)
 Junona, -ny i Juno, lat. Iuno, -ony i neskl. ž.
 junta [chun-] i chunta ž.
 Jupiter i Iuppiter [j-], -ra i Jova m. (bůh)
 Jupiter, -a i -u m. (planeta); Jupiter, -a m. (bůh)
 Jupiter, -ru i -ra m. (planeta); jupiterský
 jura ž. (geologický útvar)
 jurista, -y m.
 juristický [-ty-]
 jurta ž.
 jury [ži-] ž. neskl.
 justice [-ty-] ž.
 Justinián i Iustinianus [j-á-], -na m.; justiniánský
 Justýn i Justin [-tý-], -a m.; Justýna i Justina [-tý-], -y ž.
 juta ž.
 Juta, -y ž.
 Jutský poloostrov
 Juvenál i Iuvenalis [j-á-], -la m.
 juvenilie [-ný-], -lií ž. mn.
 juvenilní [-ny-]
 Podobné:
aadjunkt, -a m.
 adjustace ž.
 Aranjuez [-chu-], -u m.; aranjuezský
 avenue [franc. aveny, angl. evin] ž. neskl.; Pátá avenue (v New Yorku)
bBanjul [-džul], -u m.; banjulský
 bermudský trohelník
 bít, 1. j. biji i biju, 3 mn. bijí i bijou; rozk. bij; příč. bil, bit
 blahopřát, 1. j. blahopřeji i blahopřeju, 3. mn. blahopřejí i blahopřejou; rozk. blahopřej; příč. blahopřál; podst. jm. blahopřání
 blít, 1. j. bliji i bliju, 3. mn. blijí i blijou; rozk. blij; příč. blil; podst. jm. blití
 bojůvka ž.
 Bujumbura, -y ž.; bujumburský
 bungee jumping [bandží džampi-], jumpingu m.
 bungee jumping [bandží džampi-], jumpingu m.
cCaesar [cézar], -a m. (Gaius Julius); vl. jm. Cézar; cézar (titul římského císaře)
 cézar, -a m. (titul římského císaře); Caesar [cézar] (Gaius Julius); vl. jm. Cézar
 chunta i junta [chu-] ž.
 chvět (se), 1. j. chvěji (se) i chvěju (se), 3. mn. chvějí (se) i chvějou (se); rozk. chvěj (se); příč. chvěl (se); podst. jm. chvění
 computer [komptr] i komputer, -u m.
dde iure [dé re] (lat.)
 disjunkce [dy-] ž.
 disjunktivní [dy-ty- i dy-tý-]
 dobít, 1. j. dobiji i dobiju, 3. mn. dobijí i dobijou; rozk. dobij; příč. dobil, dobit; podst. jm. dobití
 dohrát, 1. j. dohraji i dohraju, 3. mn. dohrají i dohrajou; rozk. dohraj i dohrej; příč. dohrál, dohrán; podst. jm. dohrání
 dohřát, 1. j. dohřeji i dohřeju, 3. mn. dohřejí i dohřejou; rozk. dohřej; příč. dohřál, dohřát; podst. jm. dohřátí
 dolít, 1. j. doliji, doleji i doliju, doleju, 3. mn. dolijí, dolejí i dolijou, dolejou; rozk. dolij i dolej; příč. dolil, dolit; podst. jm. dolití
 domýt, 1. j. domyji i domyju, 3. mn. domyjí i domyjou; rozk. domyj; příč. domyl, domyt
 donchuán, -a m. (svůdce); vl. jm. Don Juan [don chuan], Dona Juana
 dopít, 1. j. dopiji i dopiju, 3. mn. dopijí i dopijou; rozk. dopij; příč. dopil, dopit; podst. jm. dopití
 dopřát, 1. j. dopřeji i dopřeju, 3. mn. dopřejí i dopřejou; rozk. dopřej; příč. dopřál, dopřán
 dosít, 1. j. doseji i doseju, 3. mn. dosejí i dosejou; rozk. dosej; příč. dosel i dosil, doset; podst. jm. dosetí
 došít, 1. j. došiji i došiju, 3. mn. došijí i došijou; rozk. došij; příč. došil, došit
 dospět, 1. j. dospěji i dospěju, 3. mn. dospějí i dospějou; rozk. dospěj; příč. dospěl; podst. jm. dospění
 dožít (se), 1. j. dožiji (se) i dožiju (se), 3. mn. dožijí (se) i dožijou (se); rozk. dožij (se); příč. dožil (se), dožit; podst. jm. dožití
 dozrát, 1. j. dozraji i dozraju, 3. mn. dozrají i dozrajou; rozk. dozraj; příč. dozrál; podst. jm. dozrání
 džudista [-dy-] i judista [džudy-], -y m.
 džudo i judo [džu-] s.
hHouston [hs-], -u m.; houstonský
 hrát, 1. j. hraji i hraju, 3. mn. hrají i hrajou; rozk. hraj i hrej; příč. hrál, hrán; podst. jm. hraní
 hřát, 1. j. hřeji i hřeju, 3. mn. hřejí i hřejou; rozk. hřej; příč. hřál, hřát; podst. jm. hřátí
iinterview [interv] s. neskl. i -viewu [-vvu] m.
 interviewovat [-vvo-], 3. j. interviewuje [-vvu-]
 Iugurtha viz Jugurta
 Iulia viz Julie
 Iulianus viz Julián
 Iulius viz Julius
 Iuno viz Junona
 Iuppiter viz Jupiter
 Iustinianus viz Justinián
 Iuvenalis viz Juvenál
kkajuta ž.
 kát se, 1. j. kaji se i kaju se, 3. mn. kají se i kajou se; příč. kál se
 Kšú neskl. s.; kšúský
 klít, 1. j. kleji i kleju, 3. mn. klejí i klejou; rozk. klej; příč. klel; podst. jm. klení
 komputer i computer [komptr], -u m.
 konjugace ž.
 konjunkce ž.
 konjunktiv [-ty- i -tý-], -u m.
 konjunktivní [-ty- i -tý-]
 konjunktura [-tu- i -tú-] ž.
 konjunkturalista, -y m.
 konjunkturální
 kout, 1. j. kuji i kuju, 3. mn. kují i kujou; rozk. kuj; příč. kul, kut; podst. jm. kutí
 krýt, 1. j. kryji i kryju, 3. mn. kryjí i kryjou; rozk. kryj; příč. kryl, kryt; podst. jm. krytí
llát (láteřit), 1. j. laji i laju, 3. mn. lají i lajou; rozk. laj; příč. lál; podst. jm. lání
 lít, 1. j. liji, leji i liju, leju, 3. mn. lijí, lejí i lijou, lejou; rozk. lij i lej; příč. lil, lit
 Ljuba, -y ž.
mMajuro [-džu-], -a s.; majurský
 majuskule ž.
 mýt, 1. j. myji i myju, 3. mn. myjí i myjou; rozk. myj; příč. myl, myt
nnabít, 1. j. nabiji i nabiju, 3. mn. nabijí i nabijou; rozk. nabij; příč. nabil, nabit; podst. jm. nabití
 nadít (naplnit něčím, nádivkou), 1. j. nadiji i nadiju, 3. mn. nadijí i nadijou; rozk. nadij; příč. nadil, nadit
 nadout, 1. j. naduji i naduju, 3. mn. nadují i nadujou; rozk. naduj; příč. nadul, nadut; podst. jm. nadutí
 nahrát, 1. j. nahraji i nahraju, 3. mn. nahrají i nahrajou; rozk. nahraj i nahrej; příč. nahrál, nahrán; podst. jm. nahrání
 nahřát, 1. j. nahřeji i nahřeju, 3. mn. nahřejí i nahřejou; rozk. nahřej; příč. nahřál, nahřát; podst. jm. nahřátí
 nalít, 1. j. naliji, naleji i naliju, naleju, 3. mn. nalijí, nalejí i nalijou, nalejou; rozk. nalij i nalej; příč. nalil, nalit; podst. jm. nalití
 napít se, 1. j. napiji se i napiju se, 3. mn. napijí se i napijou se; rozk. napij se; příč. napil se, napit; podst. jm. napití
 naplít, 1. j. napliji i napliju, 3. mn. naplijí i naplijou; rozk. naplij; příč. naplil, naplit
 narýt, 1. j. naryji i naryju, 3. mn. naryjí i naryjou; rozk. naryj; příč. naryl, naryt; podst. jm. narytí
 nasát, 1. j. nasaji i nasaju, 3. mn. nasají i nasajou; rozk. nasaj; příč. nasál, nasát i nasán; podst. jm. nasátí i nasání
 nasít, 1. j. naseji i naseju, 3. mn. nasejí i nasejou; rozk. nasej; příč. nasel i nasil, naset; podst. jm. nasetí
 našít, 1. j. našiji i našiju, 3. mn. našijí i našijou; rozk. našij; příč. našil, našit
 navít, 1. j. naviji i naviju, 3. mn. navijí i navijou; rozk. navij; příč. navil, navit
oobehrát, 1. j. obehraji i obehraju, 3. mn. obehrají i obehrajou; rozk. obehraj i obehrej; příč. obehrál, obehrán; podst. jm. obehrání
 obít, 1. j. obiji i obiju, 3. mn. obijí i obijou; rozk. obij; příč. obil, obit; podst. jm. obití
 obout, 1. j. obuji i obuju, 3. mn. obují i obujou; rozk. obuj; příč. obul, obut; podst. jm. obutí
 obšít, 1. j. obšiji i obšiju, 3. mn. obšijí i obšijou; rozk. obšij; příč. obšil, obšit
 odbít, 1. j. odbiji i odbiju, 3. mn. odbijí i odbijou; rozk. odbij; příč. odbil, odbit; podst. jm. odbití
 odehrát, 1. j. odehraji i odehraju, 3. mn. odehrají i odehrajou; rozk. odehraj i odehrej; příč. odehrál, odehrán; podst. jm. odehrání
 odít, 1. j. oději i oděju, 3. mn. odějí i odějou; rozk. oděj; příč. oděl, oděn; podst. jm. odění
 odkrýt, 1. j. odkryji i odkryju, 3. mn. odkryjí i odkryjou; rozk. odkryj; příč. odkryl, odkryt
 odlít, 1. j. odliji, odleji i odliju, odleju, 3. mn. odlijí, odlejí i odlijou, odlejou; rozk. odlij i odlej; příč. odlil, odlit; podst. jm. odlití
 odsát, 1. j. odsaji i odsaju, 3. mn. odsají i odsajou; rozk. odsaj; příč. odsál, odsát i odsán; podst. jm. odsátí i odsání
 ohrát, 1. j. ohraji i ohraju, 3. mn. ohrají i ohrajou; rozk. ohraj i ohrej; příč. ohrál, ohrán; podst. jm. ohrání
 ohřát, 1. j. ohřeji i ohřeju, 3. mn. ohřejí i ohřejou; rozk. ohřej; příč. ohřál, ohřát; podst. jm. ohřátí
 omýt, 1. j. omyji i omyju, 3. mn. omyjí i omyjou; rozk. omyj; příč. omyl, omyt; podst. jm. omytí
 opít, 1. j. opiji i opiju, 3. mn. opijí i opijou; rozk. opij; příč. opil, opit; podst. jm. opití
 ošít se, 1. j. ošiji se i ošiju se, 3. mn. ošijí se i ošijou se; rozk. ošij se; příč. ošil se; podst. jm. ošití
 osít, 1. j. oseji i oseju, 3. mn. osejí i osejou; rozk. osej; příč. osel i osil, oset; podst. jm. osetí
 ožít, 1. j. ožiji i ožiju, 3. mn. ožijí i ožijou; rozk. ožij; příč. ožil, ožit; podst. jm. ožití
ppapája, -je i -ji ž., jedn. 3., 6. -ji, 4. -ju, 7. -jou
Naposledy hledáno:

, aisopos, vlaží, dvirk, , revizionista, emok, autokempink, dopodrobna, panoni

Pravidla aktuálně obsahují 34.846 českých slov a 3.230.785 slovních tvarů. Pro generování slovních tvarů používáme Ispel.